Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

11.000 tvangsflytninger inden 2030

således blev det mandag og ikke nok med dén begyndelse

det er 1. november men det bliver ikke koldere end

at Bøgeparken skal rives ned

 

jeg kæmper virkelig for at holde den gode tone

for jeg tror på alliancer og venner

men kan simpelthen ikke forstå hvor FUCK

klassebevidstheden forsvandt hen og måske er spørgsmålet nok

nærmere om den manglende bevidsthed er systemets stærkeste våben

forstår man ikke hvor arbejderfjendsk systemet er

forstår man nok heller ikke hvis nakke

STATEN KONSEKVENT LADER SIN RØD-HVIDE REJEHÅND SLÅ NED PÅ

 

mit generelle mismod kommer også af den manglende medieopmærksomhed

men det er vel også o.k. at tro

forsiderne skulle ryddes og ligesom Bøgeparken

efterlades hvide og tomme

 

og apropos nye begyndelser og hænder

på onsdag begynder første høring i sagen mellem Mjølnerparken og STATEN

og selvom FN kritiserer STATEN for etnisk diskrimination (RACISME)

er håbet ikke større end at det kan være i næven

Deniz Kiy. 1.11.21

 

Deniz Kiy (f.1994) kalder meget rammende sine aktuelle klassekampdigte – Breaking poesi

Han dimitterede fra Forfatterskolen i 2019. April 2021 udkom hans første digtsamling BLÅ ØJE (TÜRKÜ) på Gyldendal. Om den hedder det:  et syngende sorgskrift, en fortælling om hvordan traumatiske erindringer nedarves gennem generationer. Digtsamlingen er et omsorgsrum for og et hjem til de fordrevne og forstummede stemmer og kroppe. Bogen er et stærkt opgør mod de blå øjnes blik – fremmedhadets retorik. https://www.facebook.com/watch/?v=492947041703732 – hvor Deniz læser op og fortæller om digtsamlingen.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top