Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Appel til unge i hele verden: Gå med i kampen for frihed, fred og social retfærdighed for alle verdens folk

Den Internationale Ungdomslejr for demokratiske unge mod fascisme og imperialisme

Den Internationale Ungdomslejr for demokratiske unge mod fascisme og imperialisme finder sted fra den 31. juli til den 5. august i Mexico.

Lejren vil behandle mange politiske temaer ud fra en progressiv vinkel og en grundlæggende ide om at det handler om at forandre verden – ikke blot at fortolke den.

Under over skriften ”Lad vores stemme blive hørt i hele verden” siger arrangørerne i en appel:

Dette er en appel til de progressive unge, rebeller, demokrater, revolutionære, antifascister og antiimperialister, som på alle kontinenter kæmper for bedre levevilkår, forsvarer tilkæmpede rettigheder og søger en grundlæggende forandring af dette uretfærdige system.

Til verdens ungdom, som siger Stop krigene! Stop korruptionen! Ikke mere racisme! Ikke mere udbytning! Ikke mere kvindeundertrykkelse! – og som i dag med Donald Trumps indtog i Det hvide hus kommer på gaden for at imødegå den imperialistiske og fascistisk politik, som vinder frem i verden.

Det kapitalistiske system er ikke i stand til at sikre arbejde, uddannelse, sundhed og andre rettigheder. På den anden side destabiliseres de økonomiske, politiske og sociale forhold stadig mere. Millioner af mennesker lever i en forfærdelig virkelighed af krige i Mellemøsten, masseimmigration til Europa, hungersnød i Afrika, arbejdsløshed, økologiske katastrofer og en stadig vækst af fysisk og økonomisk magtanvendelse mod arbejderklassen.

Derfor appellerer vi – unge mænd og kvinder i Mexico, som vil organisere for at bygge et demokratisk samfund, uden klasser – til unge i hele verden, i alle hjørner, mænd og kvinder, om at forene sig, om at kæmpe. Vi er een stemme, een knytnæve mod udbytning og undertrykkelse – og vi siger bestemt: Frihed og en fred med social retfærdighed for vores folk!

I denne historiske situation kæmper det mexicanske folk stadig kæmper mod det dekadente regime, der er ansvarligt for den massive undertrykkelse af folket i Nochixtlán, Oaxaca og de 43 lærerstuderende fra Ayotzinapa-seminariets forsvinden

Denne kamp bliver stadig stærkere, behovet for enhed vokser, præsidentvalget i 2018  vil se os på gaderne – og derfor appellerer om at I deltager på den 26. internationale demokratiske, antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr i Mexico City fra den 31. juli til den 5. august 2018.

Lad os opbygge en fælles front sammen med arbejdere, bønder og de oprindelige folk.

For ungdommens enhed og kamp

for fred og social frigørelse!

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top