Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Bekæmp vold mod kvinder

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Vold mod kvinder er et samfundsproblem. Det er ikke et individuelt problem. 25. november er FNs internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder og i mange lande går en voksende kvindebevægelse på gaden for sine krav.

Hver time, hver dag udsættes kvinder verden over for voldtægt, vold og mord – alene fordi de er piger og kvinder. Hver anden dansker kender en kvinde, der har været udsat for vold (VIVE 2022). I ni ud af ti tilfælde er gerningspersonen en mand ifølge politiets egne statistiker. Den danske stat har imidlertid valgt at skjule den kendsgerning bag det neutrale udtryk partnervold, der samtidig bruges som argument for at skrue ned for indsatsen for at hjælpe kvinder udsat for vold og forebygge at det sker. Trods alle fine hensigtserklæringer skal voldtægtsofre stadig kæmpe hårdt for at politiet tager deres sag alvorligt og efterforsker den.

Vold mod kvinder skyldes kvinders fortsatte uligestilling i samfundet. Selvom vi er kommet en lang vej, efter generationer af seje kvinders kamp, så går det den forkerte vej. Ulige- og lavtløn, nedslidning, psykisk påvirkning, dobbeltarbejde og social nød er dele af stadig flere kvinders hverdag.

Den stigende vold mod kvinder i alle dens former, drives også af et afstumpet menneskesyn, som militariseringen og krigspolitikken hver dag forstærker. At det er ok at sparke til dem, der står svagere end en selv og at det er ok at behandle andre medmennesker med vold i stedet for gensidig respekt. Et kynisk menneskesyn, der tillader at det er ok at Apartheid Israel i snart 50 dage har gennemført sit folkemord i Gaza og på Vestbredden og fortsætter – bare man kalder Palæstinenserne for terrorister.

Den danske krigspolitik og krigsretorik forherliger vold og død som middel og løsning. Den gør mennesker afstumpede. Krig betyder vold i masseskala – og i moderne krig er det civilbefolkningen, kvinder, børn og mænd, der bærer de største ofre.

Alt dette er med til at fremme vold mod kvinder.

Vi støtter og deltager aktivt i kvindernes kamp for at stoppe volden, for ligeløn, højere løn og bedre arbejdsbetingelser, for social sikring, adgang til sundhed og børne- og ældreomsorg til alle uanset indkomst.

Vi ser en direkte sammenhæng mellem de konstante kommunale, regionale og statslige sociale nedskæringer, der er med til at forringe kvinders ligestilling og gøre deres liv vanskeligere og de mange milliarder der bruges af staten på øget militarisering, oprustning og krigsudgifter. En del af kampen mod vold mod kvinder er derfor også at kræve stop for krigsbudgetterne og krigsdeltagelse og i stedet investere i befolkningens liv og velfærd. Investere i trygge sociale forhold, hvor piger og kvinder kan gå på gaden om aftenen uden at skulle kigge sig over skulderen af frygt.

Vi vil kæmpe for at sætte alle former for vold, ulighed og diskrimination – der uddybes af det kapitalistiske samfundssystem – på arbejderklassens dagsorden.

Kvinder verden over går på gaden for disse krav som udtryk for, at de organiserer sig, protesterer og ikke længere vil behandles som 2. rangs mennesker eller vil have et samfundssystem hvor det er kvinders vilkår.

På den 25. november 2023, den internationale dag for at bekæmpe vold mod kvinder, vil særligt den internationale solidaritet med det palæstinensiske folks og de palæstinensiske kvinders modige kamp være i fokus. Lige nu udsættes de palæstinensiske kvinder for den ultimative vold. De har ikke alene brug for vores fulde internationale solidaritet, men de står også som symbol lige nu for alle undertrykte folks kamp for frihed.

 

25. november 2023

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top