Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Bombeattentat i Kabul og massakre på palæstinensere

Af Arbejderfronten, Mazdoor Mahaz, Pakistan

Mere end 40 uskyldige skolepiger er blevet dræbt og et ukendt antal er såret i et bombeattentat i Kabul, og det er umuligt at sige med sikkerhed hvor mange af dem, der herefter vil kunne leve et normalt liv.

Disse bombninger, der sker fordi imperialistiske magters og deres allierede er besat af magtbegær efter at sikre deres overherredømme i verden, har været skyld i så megen ødelæggelse – og ingen ved hvor megen ødelæggelse fremtiden vil bringe.

Der blev udkæmpet kampe mellem væbnede styrker på begge sider, og det er ukendt hvilken gren af terrorgrupperne, der er involveret i det blodige angreb på pigernes skole.

For nogle få år siden blev børnene i en skole i Peshawar i Pakistan badet i blod. Deres mødre sørger stadig med billederne af deres børn foran sig.

Og nu dette angreb på uskyldige børn i Kabul. Ikke alene er det forkasteligt, men det er også skammeligt at se krigsherrerne med skydevåben i hænderne, hvad enten de er en del af et lands hær eller en militant gruppe. Fredselskende mennesker overalt i verden må rejse deres stemme mod dem.

Samtidigt med at bomberne blev kastet i Kabul åbnede brutale soldater fra Israels fascistiske hær ild mod ubevæbnede palæstinensere i Al-Aqsa Moskeen.

Ingen ønsker at stå frem og fordømme disse invaderende israelere. Det ser ud til, at alle lande, inklusive verdens stormagter, har betragtet Palæstinas blod som værdiløst, og har accepteret Israels gradvise besættelse af de palæstinensiske områder.

At palæstinensernes blod flyder er dybt uretfærdigt, og hvor længe det vil blive ved med at ske er uvist.

Arbejderfronten, Pakistan (Pakistan Mazdoor Mahaz)

10.5.2021

 

Arbejderfronten, Pakistan er ligesom APK medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top