Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

CIPOML: Ære og respekt til kammerat Raul Marco

Den Internationale konference af marxistiske-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Kammerat Raul Marco er død, og vi marxistisk-leninistiske kommunister i verden udtrykker vores sorg. Et modigt liv gennem årtier dedikeret til kampen for revolutionen og socialismen, for kommunismens idealer, er gået tabt. En vedholdende internationalist, der utrætteligt arbejdede for kommunisternes enhed på internationalt plan, er væk.

Kammerat Raul Marco udførte et vedholdende arbejde for opførelse, etablering og udvikling af det kommunistiske parti i Spanien (marxistisk-leninistisk), PCE (m-l). Fra denne bastion, og gennem hans bidrag i Vanguardia Obrera og de internationale magasiner Teori og Praksis og Unity & Struggle, gav han udtryk for sin faste overbevisning om den videnskabelige socialismens principper og hans iver efter at anvende dem i de konkrete forhold i Spanien og på internationalt plan.

PCE (ml) blev smedet i kampen for arbejderklassens og befolkningernes umiddelbare interesser i Spanien, i den konsekvente praksis af arbejderklassens internationalisme, i den direkte kamp mod Francos fascisme, i opbygningen og ledelsen af den antifascistiske revolutionære og patriotiske Front, FRAP, i de ideologiske kampe til forsvar for marxismen-leninismen og kampen uden ophold mod opportunister og revisionister, mod forrædere. Han bidrog væsentligt til dannelsen af den internationale konference for marxistiske leninistiske partier og organisationer, CIPOML.

Spaniens kapitalister og reaktionære forsøgte med alle midler at ødelægge, opdele og demontere PCE (ml), de forfulgte det, fængslede og torturerede fremtrædende medlemmer og myrdede fremtrædende antifascistiske kæmpere, men hvert slag, hvert fraktionalistisk forsøg mislykkedes igen og igen, de mislykkedes over for marxismens-leninismens principper og de marxistisk-leninistiske ledere og medlemmer, som forsvarede disse.

I 1990 foretog en lille gruppe af opportunister og forrædere et bagholdsangreb, hvor de angreb partiets ledelse og derefter opløste partiet pr. dekret. Det var et forgæves forsøg; Raul Marco og andre konsekvente marxist-leninister fortsatte kampen og fik efter nogle år genopbygget PCE (m-l), og genrejste arbejderklassens og folkets revolutionære fortrop i Spanien, der fortsatte med at udvikle kampen for socialismen.

Den internationale konference for marxistiske leninistiske partier og organisationer, CIPOML, sænker kommunismens de røde bannere til minde om kammerat Raul Marco, udtrykker solidaritet med ledelsen og medlemmerne af det kommunistiske parti i Spanien (m-l), med hans kære familie, og især med kammerat Lola.

Kammerat Rauls eksempel vil være med os i de nye kampe, som vi vil føre i vores lande til at organisere og gennemføre revolutionen.

Æret være kammerat Raul Marcos minde.

Koordinationsudvalget i CIPOML

Oktober 2020

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top