Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Danmark må tage skarpt afstand fra Trumps anerkendelse af Israels røveri af Golan

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne

Håndslagene i det Hvide Hus d. 25. marts imellem Trump og Netanyahu, hvor USA som det første land anerkender Israels landrøveri af Golan, udtrykker en farlig retning for folkene i Mellemøsten.

En anerkendelse der sker i lodret strid med international lov og gentagne FN-resolutioner og herunder FN´s sikkerhedsrådsresolutioner, hvor Israel pålægges at trække sig tilbage fra alle de besatte områder, syriske og palæstinensiske og senest i 1981 med fordømmelse af Israels annektering af Golan.

En anerkendelses ceremoni der ledsages af Israels gentagne bombninger af det tidligere sønderbombede Gaza – Israels ”åbne fængsel”, palæstinensere spærret inde af ulovlig israelsk blokade.

Trumps handling er en krigerisk handling og støtte til Netanyahus aggressive politik for et Stor-Israel vendt imod det syriske folk med Golan annektering, og vendt imod det palæstinensiske folk, der med rette kan frygte Golan anerkendelsen er forløberen for amerikansk støtte til ulovlig annektering af alle de besatte palæstinensiske områder.

En støtte Trump allerede er i gang med, med Trumps illegale anerkendelsen af Jerusalem som Israels udelte hovedstad og flytning af den amerikanske ambassade hertil.

Den amerikanske støtte til Israels landtyveri af Golan, syrisk territorium må fordømmes kraftigt af den danske regering og hele det internationale samfund.

Apartheid Israel må trække sig fra Golan og alle de besatte palæstinensiske områder.

På samme måde som Sydafrika blev boykottet og isoleret under apartheid-tiden må Israels besættelser og apartheid betyde øget støtte til den globale Boykot/BDS bevægelse så længe besættelserne og apartheid opretholdes.

26. marts 2019

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top