Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer: Sluterklæring fra Verdensmødet 2017

CIPOML - Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML (el. IKMLPO) afholdt sin vellykkede 23. årlige konference i Tunesien med deltagelse af de fleste medlemspartier og -organisationer.

Den satte fokus på at analysere udviklingen af den internationale situation, der er karakteriseret ved

– Uddybningen af det kapitalistiske og imperialistiske systems almene krise og dens dramatiske konsekvenser for arbejderklassen og folkene i hele verden (arbejdsløshed, forværring af livs- og arbejdsvilkår, klima- og miljøødelæggelse osv.)

– Forstærkelsen af spændingerne i verden og udviklingen af mange nye arnesteder for krig

– Tilspidsningen af modsætningerne mellem imperialisterne om kontrollen over diverse lande (udplyndring af ressourcer, rivalisering om markeder osv.)

– Fremvæksten af fascistiske, chauvinistiske og reaktionære kræfter i forskellige imperialistiske og øvrige lande

I forhold til denne situation betonede Konferencen de forstærkede kampe i forskellige grene af samfundet (i arbejderklassen, ungdommen, kvinderne etc.) imod krisens indvirkninger og for deres demokratiske, økonomiske og sociale rettigheder. Det er kampe, som i nogle tilfælde antager karakter af opstande til trods for reaktionære regimers repression.

Konferencen påbegyndte også en righoldig diskussion om det proletariske parti og understregede i denne sammenhæng partiets betydning i den ideologiske, politiske og organisatoriske kamp som et uundværligt redskab for at lede masserne i deres kampe for revolutionær forandring i både de beherskede lande og i de imperialistiske lande.

På baggrund af en gensidig udveksling af erfaringer satte den en særlig streg under den vigtige rolle, som Konferencens partier må spille i at bistå i skabelsen af nye marxistisk-leninistiske partier, hvor de ikke findes.

Konferencen gennemførte også en større debat om taktik og nødvendigheden af, at partierne konkret arbejder med udarbejdelsen af revolutionære taktikker, baseret på marxismen-leninismens principper og den konkrete og præcise analyse af den objektive situation i de forskellige lande, og den understregede samtidig behovet for udvekslingen af erfaringer i en åben og kammeratlig ånd.

Som afslutning på sit arbejde vedtog Konferencen en række resolutioner og udtalelser om forskellige emner og understregede sin solidaritet med arbejderklassens og folkenes kampe i de specifikke situationer. Der kan ses på www.kpnet.dk

Resolution om situationen i Catalonien

Resolution vedr. militærinterventionerne i Vestafrika og Sahel-zonen

Solidaritetsresolution med Rif (Marokko)

CIPOML: Solidaritet med Maruti-Suzuki-arbejdernes fagforening (Indien)

CIPOML fordømmer hindu-fundamentalismens vækst i Indien

Arbejderpartiet Kommunisterne APK var blandt de deltagende partier på konferencen, der havde Tunesiens Arbejderparti som vært. APK har været medlem af CIPOML siden partistiftelsen i april 2000.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top