Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Den sovjetiske model, nationaliteter og Ukraine

Af Kommunistisk Arbejderparti (PCT), Den Dominikanske Republik

(Dedikeret til de unge generationer af kommunister)

  1. Historien som et våben

Den igangværende imperialistiske krig i Ukraine er en ekstraordinær begivenhed, der har aktiveret de stridende parters imperialistiske propagandamaskine for at retfærdiggøre deres respektive handlinger. Som det altid sker i et sådant scenarie, har manipulation af historien, hvis ikke fuldstændig forfalskning af den, været et af de våben, der fodrer den førnævnte imperialistiske propagandamaskine.

I den forstand har vestlige akademier og deres pressemonopoler forsøgt at drage fordel af den aktuelle militære konflikt ved at henvise til de begivenheder, der førte til Sovjetunionens opløsning, og fremhæve, at Ukraine på det tidspunkt angiveligt opnåede sin frihed og uafhængighed, fordi det havde været under Moskvas kontrol, siden det blev underkuet og domineret af den sovjetiske regering og Stalin.

Det nuværende krigsscenarie og dets drivkraft i modsætningerne og interesserne hos Rusland, Europa og USA som imperialistiske magter udgør en mulighed for marxistisk-leninistiske revolutionære og ærlige akademikere til at fremhæve historiens ledende rolle. I den forbindelse er det passende at fremhæve de ideer, som Vladimir Lenin og Josef Stalin teoretisk rejste om det nationale spørgsmål, nationaliteternes rettigheder, selvbestemmelse og socialisme, og som blev gjort til statslig politik.

Josep Fontana, en moderne klassiker inden for kritisk historieskrivning, siger i sin vurdering af revolutioners og især den bolsjevikiske revolutions præg på historien, at “Menneskehedens historie er der. Den er fuld af perioder med kamp for frihed og lighed, af oprør mod undertrykkere og af forsøg på at opbygge mere retfærdige samfund, som er blevet knust af forsvarerne af den etablerede orden, som altid har fastholdt, og fortsat gør det i dag, at underkastelse og ulighed er nødvendigt for at sikre kollektiv velstand, eller endda at det er en del af den guddommelige plan. Et sådant forsøg på social transformation, som begyndte i Rusland i 1917, har præget forløbet af de hundrede år, der er gået siden da.”[1]

 En anden berømt historiker fra det 20. århundrede, som indtil sine dages ende forsvarede det marxistiske paradigme som et værktøj til historisk analyse, bemærkede i betragtning af vigtigheden af den begivenhed, vi mindes, i forhold til den kontekst, der blev skabt af den såkaldte “realsocialismes” sammenbrud, at: “Den sovjetiske æra kan på ingen måde skrives ud af den russiske historie eller verdenshistorien, som om den ikke havde været … Det korte 20. århundredes historie kan ikke forstås uden den russiske revolution og dens direkte og indirekte virkninger.”[2]

 Erfaringen med Sovjetunionen som en demokratisk konføderation af republikker, indtil den blev afbrudt af forræderiet fra den revisionistiske klike ledet af Nikita Khrusjtjov i 1953, indeholdt i sig selv en af de ubestridelige succeser for socialisme ved magten. Det var en stor mosaik af et land, hvis republikker bestod af nationer med forskellige kulturer præget af forskellige imperier fra den feudale æra til begyndelsen af det 20. århundrede.

Forræderiet fra den revisionistiske klike, der efterfulgte Stalin ved sovjetmagten, gjorde det muligt for fjenden at erobre den revolutionære stat indefra og genoprette kapitalismen i det tidligere USSR. De forsøgte at retfærdiggøre dette i den berygtede “hemmelige tale” til SUKP’s 20. kongres i 1956, hvor dødsstødet blev givet til Oktoberrevolutionen. Men som ærlige intellektuelle har påpeget, og de marxistisk-leninistiske revolutionære partier har bekræftet, så overstråler succeserne fra de sovjetiske arbejderes, nationers og folks store epos dette forræderi.

Af disse grunde vil det i dagens verden altid være relevant at forsvare, argumentere for og udbrede sovjetmagtens politik vedrørende nationaliteter som en del af dens arv, hvis relevans bekræftes i dagens verden i lyset af den lange række af interetniske og nationale konflikter i snesevis af lande og regioner på kloden.

  1. Det historiske forhold mellem Rusland og Ukraine før USSR:
    Et kort resumé

Ukraine og Rusland har en fælles oprindelse, der går tilbage til det 11. århundrede, hvor Kiev var centrum for den første slaviske stat skabt af skandinaver, kaldet Rus. Krim var imidlertid knyttet til grækerne og tatarerne og blev domineret af de russiske og osmanniske imperier. Fra det 17. århundrede var store områder af det nuværende Ukraine en del af det russiske imperium, indtil dette blev væltet af den bolsjevikiske revolution. Det russiske zarimperium havde udviklet et russificeringsprogram for at svække den nationale identitet hos det ukrainske folk, hvis sprog blev fjernet fra skolerne.

Fremkomsten af den ukrainske stat som sådan fandt sted i kølvandet på de begivenheder, der blev udløst af den bolsjevikiske revolution. Den 20. november 1917 blev Den Ukrainske Folkerepublik udråbt, og i 1921 besluttede den at blive en del af USSR som Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik.

Men som et resultat af krigene og pagterne mellem koloniimperierne, hvor det østrig-ungarske imperium spillede en vigtig rolle, endte tidligere territorier beboet af det ukrainske folk (det såkaldte vestlige Ukraine) i Polens sfære indtil slutningen af Anden Verdenskrig, hvor Den Røde Hær, modstandsbevægelsen og den antifascistiske front af folkene i Europa skrev en af de mest glorværdige sider i den enestående befrielseskamp med en hidtil uset internationalistisk solidaritet.

Krisen i det revisionistiske regime i Sovjetunionen endte med dets sammenbrud i 1991, hvilket resulterede i, at de tidligere sovjetrepublikker formaliserede deres uafhængighed, som Ukraine proklamerede i august samme år.

Den nuværende krig er knyttet til den sidstnævnte begivenhed, som resulterede i en nyorientering af de imperialistiske kræfter. I den nuværende konkurrence mellem imperialistiske magter om kontrol og dominans over lande, territorier og ressourcer er Ukraine blevet en brik for Europa og USA mod det nuværende imperialistiske Rusland, hvilket er grunden til, at Ukraine afstod sit territorium for at tillade placering af militærbaser på grænsen til Rusland, en provokation, der tjente som påskud for at udløse krigen.

Over for dette scenarie er det nødvendigt at fremhæve CIPOML’s orientering: “Kampene mellem de imperialistiske lande og magter for igen og igen at opdele en allerede opdelt verden, for at erobre nye markeder og indflydelsesområder, er den grundlæggende årsag til udbruddet af krigen i Ukraine, der, som vi allerede har fordømt, er en brand af inter-imperialistisk karakter. CIPOML fordømmer denne krig og de krigsmagere, der har fremmet og næret den; vi udtrykker vores solidaritet med det ukrainske folk, som er ofre for den russiske imperialismes militære invasion under ledelse af Vladimir Putin, den amerikanske imperialisme under ledelse af Joe Biden og dens allierede – medlemmerne af EU og NATO – og Vladimir Zelenskijs reaktionære regime.” (Erklæring fra ICMLPO’s 27. plenarmøde, Santo Domingo, juli 2022)

Denne korte redegørelse giver os mulighed for at placere forholdet mellem Rusland og Ukraine i en historisk kontekst, hvorfra vi har en passende ramme til at sammenligne den med sammenhæng, vi præsenterer nedenfor, med de sovjetiske republikkers erfaringer under socialismen, som en arv, der udgør et teoretisk-politisk våben i hænderne på revolutionære og kommunister for vores kamp for socialisme i verden i dag.

III. Sovjetrepublikkens fødsel og udvikling

Med bolsjevikrevolutionens sejr dannede områderne i det centrale Rusland et føderalt statssystem, Den Russiske Føderative Socialistiske Sovjetrepublik (RFSS), men ikke alle de republikker, der var en del af det russiske imperium, var en del af det sovjetiske projekt: Polen, Finland og de baltiske stater forblev uafhængige republikker. De sidstnævnte sluttede sig til Sovjetunionen som fødererede republikker i 1940.

I tilfældet med republikkerne Ukraine, Hviderusland og de såkaldte transkaukasiske republikker Georgien, Aserbajdsjan og Armenien etablerede de regeringer og forfatninger efter den russiske model fra 1918.

I løbet af de første år med sovjetisk magt i de forskellige republikker og RSFSR, som også stod over for fjendtlig aggression og fjendtlighed, blev der knyttet bånd af samarbejde og alliance for det fælles forsvar. Det var et spørgsmål om overlevelse for revolutionen, som knap nok havde taget sine første skridt, i en frygtelig borgerkrig, som var påtvunget af resterne af det gamle tsaristiske regime med krigerisk støtte fra de vigtigste kapitalistiske og imperialistiske lande, som allerede nævnt.

Efter sejren i borgerkrigen fik tendensen til forening af disse republikker et nyt skub, da hele den revolutionære proces var blevet ledet af bolsjevikpartiet, hvis politisk-organisatoriske opfattelse anerkendte arbejderne og folkene som ligeværdige, uanset hvilket territorium eller hvilken nationalitet de tilhørte.

Den anden sovjetkongres, der startede den 7. november, samme dag som revolutionen, var det skabende organ for sovjetstaten opstillet i Manifestet til arbejderne, bønderne og soldaterne. Dette organ vedtog en række dekreter den 8. november 1917: om fred og om jord; valgte Den Centrale Kommission, det højeste magtorgan mellem sovjetternes kongresser, og dannede den sovjetiske regering, Kommissærernes Råd, ledet af Lenin.

En række tiltag blev vedtaget i de følgende dage, som var relateret til det nationale spørgsmål: erklæringen om rettighederne for Ruslands folk, den 15. november 1917; appellen til muslimerne i Rusland og Østen, den 7. december 1917; erklæringen om Ukraine, den 17. december 1917; dekretet om tyrkisk Armenien, den 11. januar 1918.

Disse tiltag blev senere generaliseret gennem “Erklæringen om det arbejdende og udbyttede folks rettigheder”, som supplerede sovjetrepublikkens første love. Denne erklæring, der blev vedtaget den 3. januar 1918 af sovjetternes eksekutiv komite, blev afvist af den konstituerende forsamling, da den blev oprettet, og den dekreterede dermed sin egen død. Den blev ratificeret den 12. januar 1918 af den 3.  , den nye stats øverste organ. På dette afgørende tidspunkt i den russiske revolution fremstilles bolsjevikkernes opløsning af den grundlovgivende forsamling ofte som en antidemokratisk handling af visse historikere, som generelt er tavse om forsamlingens ovennævnte afvisning af at anerkende balancen mellem kræfterne i den. Den grundlovgivende forsamling repræsenterede tydeligvis ikke situationen i samfundet og interesserne hos de mennesker, der førte de afgørende kampe på de præcise tidspunkter, der ville definere forløbet af den igangværende revolution. At anerkende en sådan konstituerende forsamling under disse omstændigheder ville have været at forsøge at pålægge formalisme over den virkelighed, som folket, den sande konstituerende forsamling, udtrykte gennem det organ, der trofast udtrykte deres vilje og magt, sovjetterne, som det ville blive bekræftet fra nu af.

Erklæringen om det arbejdende og udbyttede folks rettigheder[3] gav i kraft af sine bestemmelser de første grundlæggende retningslinjer for det, der skulle blive den sovjetiske model for statslig organisation:

” Rusland proklameres hermed som en republik af sovjetter af arbejder-, soldater- og bondedeputerede. Al magt, centralt og lokalt, ligger hos disse sovjetter.

“Den russiske sovjetrepublik er oprettet efter princippet om en fri union af frie nationer, som en føderation af sovjetiske nationale republikker …

“Den Konstituerende Forsamling støtter helhjertet sovjetmagtens politik med at opsige de hemmelige traktater, organisere den mest omfattende forbrødring med arbejderne og bønderne i krigshærene og for enhver pris med revolutionære midler opnå en demokratisk fred mellem nationerne, uden anneksioner og erstatninger og på grundlag af nationernes frie selvbestemmelse.

Magten skal helt og holdent overdrages til det arbejdende folk og deres bemyndigede repræsentanter – sovjetterne af arbejder-, soldater- og bondedeputerede.

“Samtidig med at den konstituerende forsamling bestræber sig på at skabe en virkelig fri og frivillig, og derfor så meget desto mere fast og stabil, forening af arbejderklassen i alle Ruslands nationer, begrænser den sin egen opgave til at opstille de grundlæggende principper for en føderation af sovjetrepublikker i Rusland, mens den overlader det til arbejderne og bønderne i hver nation at beslutte uafhængigt på deres egen autoritative sovjetkongres, om de ønsker at deltage i den føderale regering og i de andre føderale sovjetinstitutioner, og på hvilke betingelser.”

 Et andet vigtigt øjeblik i opbygningen af den sovjetiske model for statslig organisation var scenariet for den tredje kongres for Ruslands sovjetter, der blev afholdt i januar 1918: Der blev stemt om en resolution om den russiske republiks føderale institutioner, som fastlagde systemet af organer i sovjetstaten. Derudover anbefalede denne kongres at arbejde på udkastet til den forfatning, der skulle fremlægges til overvejelse på den fjerde kongres. Den tyske aggression i disse dage udsatte disse opgaver til efter fredsslutningen.

RSFSR’s første forfatning blev vedtaget på den femte sovjetkongres, der blev afholdt den 10. juli 1918. Dette store juridiske instrument konsoliderede proletariatets diktatur i form af sovjetrepublikken og konsoliderede systemet af statslige organer: Den alrussiske centrale eksekutivkomité, Folkekommissærernes Råd; lokale magtorganer, kongresser for regionale, provins-, amts- og distriktssovjetter og deres eksekutivkomitéer; by- og bondesovjetter. Mellem 1919 og 1922 blev denne forfatning vedtaget som en model for forfatningerne i sovjetrepublikkerne Hviderusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Armenien og Georgien på deres respektive nationale og regionale kongresser.

Kulminationen på hele den akkumulerede nationalitetspolitik kom til udtryk i december 1922 med underskrivelsen af en traktat om oprettelse af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, som lagde grunden til en forfatning baseret på føderationsprincippet. Traktaten blev underskrevet af delegerede fra de russiske, ukrainske, hviderussiske og transkaukasiske republikker.

I juli 1923 godkendte den centrale eksekutivkomité for den al-russiske sovjetkongres forfatningsudkastet, som trådte i kraft med det samme. I januar 1924 blev denne forfatning ratificeret af den nye stats øverste myndighed, sovjetkongressen.

Forfatningen definerede USSR som en føderal stat bestående af nationale enheder, der var politisk organiseret i tre kategorier: føderale republikker, autonome republikker og autonome regioner. Det skal huskes, at på det tidspunkt var både den russiske republik og Transkaukasien hver især en føderation i sig selv. På denne måde blev dannelsen af USSR gennemført på grundlag af de nationale virkeligheder, som hver nation havde opbygget op til tidspunktet for foreningen.

Som man kan se, var dette et system, der ikke kun garanterede intern sammenhæng i dets funktion, men samtidig gav hurtige veje til komplementaritet ved at kombinere autonomi og føderation; det indebar anerkendelse af de forskellige særpræg og potentialer inden for den union, der var ved at blive konstitueret som en helhed.

Erklæringen og traktaten, der formaliserede Sovjetunionens eksistens, konsoliderede den frivillige union af de socialistiske sovjetrepublikker i en enkelt føderal stat, sikrede sammenhængen mellem føderationens og republikkernes rettigheder og mellem systemet af statslige organer i Sovjetunionen og republikkerne, anerkendte en republiks ret til frit at forlade unionen og åbnede også op for nye indtægter.

Oprettelsen af USSR, som resultat af en demokratisk, revolutionær proces med bred deltagelse af de involverede folk og nationer, udtrykte løsningen på det nationale spørgsmål inden for rammerne af proletarisk internationalisme.

IV. Læren af et nederlag

I lyset af kendsgerningerne er det uomtvisteligt, at denne model for statslig organisation, i det mindste i de første årtier efter etableringen af sovjetmagten, blev den passende ramme for tilgangen til og løsningen af det brændende nationale spørgsmål inden for rammerne af en multinational stat som den, der var under udformning.

Modellen fungerede effektivt i en lang periode uden større tilbageslag, fordi de teoretiske principper i den leninistiske doktrin styrede udformningen og anvendelsen af den sovjetiske stats nationale politik, en teori og politik, der var baseret på demokrati og selvbestemmelse som uomtvistelige garantier for rettighederne for de nationer, der samledes i den sovjetiske stat.

De teoretiske teser, som Lenin og Stalin fremsatte for at håndtere det nationale spørgsmål før og efter revolutionens sejr, beviste deres gyldighed i det mindste i en lang periode med sovjetisk magtudøvelse. Hvis skyggen af den gamle storrussiske chauvinistiske ånd, uvidenheden om rettigheder eller undertrykkelsen af nogle nationer inden for rammerne af Føderationen var fremherskende og ændrede forholdet mellem lighed og solidaritet, kan det kun forklares med overtrædelsen af de teoretiske principper, som dette kolossale politiske arbejde var bygget på.

På dette tidspunkt er det igen relevant at reflektere over de omstændigheder og den proces, der satte en stopper for demokratiet og massernes deltagelse i sovjetstatens forskellige organers funktion, så der blev skabt et fjendtligt miljø, hvor nationaliteterne følte sig som gidsler for staten og den nation, der kontrollerede den, og derfor bevarede dette statsapparat kun sin føderale karakter i det ydre.

Hvordan skete den proces, og hvornår startede den? Den rolle, som Khrusjtjov-klikens højforræderi spillede i alt dette, er blevet tilstrækkelig forklaret i marxistisk-leninistisk litteratur. Men vi må dykke ned i læren af denne store tragedie, og i den forstand må vi drage fordel af den adgang, vi begynder at få til kilder fra arkiverne i det tidligere Sovjetunionen, og se bort fra al den manipulation, der omgiver denne ressource under de omstændigheder, hvor den er blevet åbnet.

Under alle omstændigheder vil enhver ærlig vurdering af Sovjetunionens uvurderlige erfaringer i forhold til dramaet i krigen i Ukraine bevise for verden, at det socialistiske system er overlegent, hvilket disse overvejelser bekræfter.

Oktober 2023

Oversat fra Unity & Struggle nr. 47, 2023

Konsulteret bibliografi

Fontana, Josep. El Siglo de la Revolución. Una Historia del mundo desde 1914 (Revolutionens århundrede. En historie om verden siden 1914). Barcelona: Planeta-Crítica. 2017. Større serie.

Hobsbawm, Eric. Eric Hobsbawm, Ekstremernes tidsalder: A History of the World, 1914-1991, Pantheon Books, New York, 1994.

Lenin, Vladimir Iljitj. Fjerde årsdag for oktoberrevolutionen, Samlede værker, bind 33. Moskva: Progress Publishers, 1973.

Spørgsmålet om nationaliteter eller “autonomisering” (1922), Samlede værker, bind 36, Moskva: Progress Publishers, 1977.

Teser om det nationale spørgsmål (1913), forelæsninger holdt i forskellige schweiziske byer. Samlede værker, bind 19, Moskva: Progress Publishers, 1977.

Arbejderklassen og det nationale spørgsmål (1913), Samlede værker, bind 19, pp. 91-92, Moskva: Progress Publishers, 1977).

Nationernes ret til selvbestemmelse (1914), Samlede værker, bind 20, Moskva: Progress Publishers, 1977.

Stalin, Joseph. Marxism and Problems of Linguistics, FLP Peking, 1972.

Det socialdemokratiske syn på det nationale spørgsmål, værker, bind 1. Moskva: Forlaget for fremmedsprog, 1954.

Vilar, Pierre. Palabras de presentación a la edición en España de las Obras Completas de Stalin (Indledende bemærkninger til den spanske udgave af Stalins samlede værker), Madrid: Vanguardia Obrera, 17. december 1984.

[1] J. Fontana, 2017, s. 11.

[2] Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991, Pantheon Books, New York, 1994, s. 83-84.

[3]Taget fra: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/jan/03.htm, tilgået 27. november 2023.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top