Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Derfor besætter kvinder forladt ejendom i Campinas og fordømmer myndighedernes manglende indsats for at standse vold mod kvinder.

Beretning fra den 3. kvindekonference for Latinamerika og Caribien

Kvinderne i Campinas, Brasilien har bedt om hjælp gennem mange år, og deres råb giver genlyd i statistikkerne over kvindemord, vold i hjemmet, gadevold, manglen på pladser i dagpleje til børn, fødselslægevold, kønsfordomme, diskrimination og vold mod transkvinder. Derfor har kvinder i byen nu taget sagen i egne hænder og besat et tomt hus for at bruge det til et kvindekrisecenter.

Beslutningen om at besætte huset i marts måned blev taget på baggrund af flere kampe og i erkendelsen af, at kvinders liv ikke er en prioritet for regeringen. I næsten tre år har kvindebevægelsen Olga Benário været aktiv i byen omkring kvinders krav og arbejdet for at politikere og myndigheder ville føre en politik for at forbedre kvinders forhold. I 2022 gennemførte Maria Lúcia Petit hjælpenetværket – oprettet af kvindebevægelsen Olga Benario  – 11 kontrolbesøg på forskellige steder, der yder omsorg og støtte til kvinder for at kontrollere, hvad der blev gjort, hvad medarbejdernes arbejdsvilkår var, hvordan faciliteterne og strukturen var, sikkerhed og modtagelse.

På de fleste af disse steder var der helt rutinemæssigt mangel på ansatte og utilstrækkelige betingelser for at udføre arbejdet. Ifølge indsamlede oplysninger manglede den eneste døgnpolitistation med kvindelige ansatte mere end 20 ansatte, blandt de 25 der var ansat var kun to nattevagter. I 2021 var man stoppet med at efterforske voldtægter på grund af mangel på offentlige agenter.

Forværringen af volden mod kvinder i Campinas er også en afspejling af de fire år med Bolsonaros fascistiske regering, der skar næsten 100% af midlerne i det offentlige budget, bestemt til at nedbringe volden mod kvinder. Myndighederne i Campina følger Bolsonaros fascistiske projekt, som  udgør en daglig trussel, der viser sig i stigende vold i hjemmet og kvindemord.

I marts 2023 skrev Olga-bevægelsen og Maria Lúcia Petit netværket kollektivt i samarbejde med andre politiske grupper i byen et brev med krav til bystyret, men indtil videre er der ikke gjort noget.

For at redde kvinder mener Olga Benario-bevægelsen, at det nu haster med at få skabt et udbygget netværk der kan imødegå og konfronterende vold, og som kan handle på en synlig og smidig måde for at forhindre eskalering af vold, der resulterer i kvindemord.

Om skridtet til husbesættelse skriver de:

Kvinder i Campinas kan ikke fortsætte med at være ofre for vold i hjemmet og seksuel vold, chikane og diskrimination og miste livet, fordi de er kvinder.

Vi sørger for at give kvinder muligheder og fordømmer volden! Vi besætter for at redde kvinders liv og fremmer menneskelig åben omsorg, juridisk og psykologisk bistand. Vi besætter for at vise en model for et offentlig kvindekrisecenter, der er åbent for de kvinder, der behov, der er forpligtet til at vejlede og organisere vores kvinder til at bryde den undertrykkelsescyklus, som det kapitalistiske samfund skaber, hvor liv er mindre værd end fast ejendom, der bruges til ejendomsspekulation og til let og uretfærdig berigelse på bekostning af arbejderklassens kvinders liv.

Husbesættelsen blev til for at stå ved Campinas kvinders side i kampen mod undertrykkelse og vold. Blandt sine aktiviteter vil besættelsen ud over at byde velkommen og vejlede, gennemføre et permanent program med kurser, samtalecirkler, workshops for læring, der genererer indkomst, fritid og muligheder for kvinder, der er ofre for undertrykkelse og kan være tjent med den ringe offentlige indsats  for at kunne komme tilbage på deres fødder og har garanteret retten til at leve.

Vi har brug for al solidaritet og enhed.

Det er for kvinders liv!

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top