Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Det moderne daglejersystem i tal

 I Danmark

  • Antallet af vikarer er vokset med 40 procent på fire år, over en halv million danskere er på korte og usikre kontrakter. Statens udgifter til vikarer steg i 2020 med 4000 %.
  • 60 procent må have mere end ét job for at klare sig inden for rengøring og hotel & restauration.
  • Nul-timers-kontrakter blandt andet inden for chaufførjob, rengøring, restauranter, pleje og renovation stiger. Ofte kaldes de noget andet, men indholdet er det samme.
  • Inden for store og mellemstore virksomheder med produktion, handel og fremstilling er antallet af falske selvstændige, de såkaldte “arme og ben-virksomheder”, og social dumping hastigt stigende.
  • De fleste af de nye job, som netop skabes inden for disse brancheområder, er deltidsjob eller job uden timer. 44 procent af dem på ansættelsesforhold, der er kommet mellem 2012-2018, er på mindre end 20 timer om ugen. (AE)
  • Antallet af atypiske ansættelser er steget fra 481.200 til 549.900 i perioden 2012-2017. Det er en stigning på 13,7 %.
  • Siden 2000 er der sket en fordobling i antallet af deltidsjob. Der er ud over studerende og fleksjobbere er der en klar overrepræsentation af (unge) kvinder, indvandrere, vandrende arbejdskraft fra EU og folk med en kort uddannelsesbaggrund, ufaglærte.
  • På social- og sundhedsområdet arbejder hele 80 procent af de ansatte på deltid.

I EU:

  • Hver 10. arbejder i EU er i dag “working poor”. Samtidig med at reallønnen i 25 ud af de 28 EU-lande falder markant, er fire ud af fem nye job på deltid, “arme og ben-firmaer” og nul-timers-kontrakter.
  • 20 % af befolkningen i EU lever i officiel fattigdom. 120 millioner i 2018. Siden den økonomiske krise er slået igennem, er antallet bare steget.

Allerede tilbage 2014 peger IMF på, at den drastiske udbytnings- og fattigdomspolitik er et stort problem for kapitalismens egen økonomiske vækst. Det er umuligt at drive et opsving i gang, når fattigdommen er så stor, og der er fare for polarisering og social opstand, påpeger IMF.

Kilder: AE og ETUI

Fakta boks til artiklen: Generation stand by. Kampen mod kontrakt-, deltids- og vikararbejde. Nr.1.2021

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top