Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Enhed og Kamp nr. 3 – juni 2024

Indhold

Fælles kamp mod social dumping
Af Franz Krejbjerg, ArbejderPartiet Kommunisterne, APK

Der er ikke noget, der hedder en ”fair løn” i kapitalismen
Af Kommunistisk Platform, Italien

Statens rolle bag danske globale supermonopoler
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Valget til EU-Parlamentet: Et “demokratisk” fupnummer
Udtalelse fra de europæiske CIPOML  partier  og organisationer

75 år med NATO: Vi siger NEJ til deres terror- og udplyndringskrige!
Udtalelse fra de europæiske CIPOML partier og organisationer

Længe leve 1. maj, enhedens, solidaritetens og kampens dag!
Udtalelse fra Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Kunstig intelligens åbner vejen for indførelsen af Humanoide robotter i industriproduktion
Af Franz Krejbjerg, ArbejderPartiet Kommunisterne, APK

Merværdiforholdet og globalisering
Af Kommunistisk Platform, Italien

Martin Andersen Nexøs tale i 1937 om Moskvaprocessen

Om forslaget til Sovjetunionens forfatning
Stalin, 1936

Styrk solidariteten – for et frit Palæstina! Der findes ingen sikre zoner så længe der eksisterer en zionistisk apartheid stat
Udtalelse af ArbejderPartiet Kommunisterne, APK

Løssalgs pris pr. 1. januar 2024: 45 kr.
Årsabonnement tilsendt (6 nr.) Danmark 380 kr.
Kontakt vedr. abonnement: info@oktobernet.dk

Kun for abonnenter

Log ind, læs og download dette nummer af ENHED og KAMP som PDF

Back To Top