Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

EU støtter Tunesiens diktator i kampen mod flygtninge

I midten af juli indgik EU en aftale med den tunesiske diktator præsident Saied om, at den tunesiske regering skal hjælpe med at holde flygtninge ude af EU.

Den tunesiske regering vil modtage omkring en milliard euro til gengæld, hvis den samtidig vedtager IMF’s økonomiske neoliberale “reformer”.

I denne proces agiterer den reaktionære populist Saied massivt mod migranter og flygtninge. Hans politi efterlader mennesker, herunder børn, i ørkenen, hvor de er uden vand og hjælp.

EU, med sine påståede moralske værdier, ser også nådesløst til, mens flygtninge drukner i Middelhavet hver dag. Men det stigende antal migranter og flygtninge er først og fremmest en konsekvens af imperialistisk politik – også EU’s. Især landene i Afrika bliver udnyttet af de imperialistiske lande, deres ressourcer plyndres, og deres økonomi ødelægges af billig import fra de industrialiserede lande. På den måde ønsker de at holde landene i evig afhængighed.

Klimaforandringerne, som de store imperialistiske lande bærer ansvaret for, fører yderligere til, at levevilkårene i Afrika forværres dramatisk. Det er endnu en årsag til flugt. Befolkningerne i de udbyttede lande bærer konsekvenserne af de udbyttende staters økonomiske forbrydelser.

De imperialistiske staters krige, også krigen i Ukraine, forværrer situationen for befolkningerne i de udplyndrede lande yderligere. Stigende fødevare- og energipriser øger elendigheden og sulten.

Arbejdernes, bøndernes, befolkningernes modstand mod denne udplyndring holdes nede med hjælp fra diktatoriske regimer, som også modtager såkaldte “bistandspenge” fra EU. Da endnu flere mennesker derved drives på flugt, satser man stadig stærkere på diktatorer, på reaktionære tiltag, på isolering af Europa mod ofrene for EU’s politik og bygger et Fort Europa med stadig højere mure.

Også inden for EU bliver politikken mere og mere reaktionær og arbejderfjendsk. Til det er der brug for højreekstreme og racistiske kræfter som Meloni-regeringen i Italien. EU er reaktionens højborg – mod befolkningerne og mod sin egen befolkning.

Vi modsætter os denne reaktionære, anti-humane politik. Vi kæmper ikke mod flygtninge, men vi kæmper mod det kapitalistiske system!

Vi afviser at gøre Tunesien til en grænsevagt og en koncentrationslejr for migranter til fordel for imperialistiske og kapitalistiske EU-lande!

Vi er solidariske med de folk og organisationer i disse lande, som kæmper for demokratiske rettigheder, social og national frigørelse.

Vi kæmper for et samfund uden kapitalistisk og imperialistisk udbytning, for en solidarisk verden!

Derfor kræver vi:

Et stop for migrationsaftalen mellem EU og Tunesien!

Ingen kriminalisering af migranter og flygtninge og deres redningsmænd! Sikre korridorer og sikker flugt!

Kæmp mod årsagerne til migration og krige i stedet for mod migranter og flygtninge!

Lad os ikke blive splittet!

Lad os kæmpe sammen mod udbytningens og udplyndringens profitmagere!

 

  1. juli 2023

De europæiske CIPOML-partier:

Albaniens Kommunistiske Parti

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Danmark

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti (PCOF)

Bevægelsen for reorganisering av kommunistpartiet i Grækenland 1918-1955 (Anasintaxi)

Kommunistisk Platform – for arbejderklassens kommunistiske parti i Italien

Revolusjon, Norge

Spaniens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk) – PCE (m-l)

Arbejderpartiet (EMEP), Tyrkiet

Organisationen for opbygningen av Tysklands Kommunistiske Arbejderparti (Arbeit Zukunft)

og Arbejderpartiet Tunesien (PTT)

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top