Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Folket i Bolivia kæmper mod fascismen

Koordinations komitéen, CIPOML

Statskuppet i Bolivia som højrefløjen, politiet og militæret gennemførte, var sat igang af USA-imperialismen og støttet af OAS og de reaktionære regeringer i Latin -Amerika. Derimod blev det afvist af arbejderne, bønderne, ungdommen, de revolutionære, venstrefløjen, og de demokratiske kræfter i landet, i hele regionen og i verden. Det er en antikommunistisk og reaktionær offensiv, der betegner Evo Morales regering som revolutionær og socialistisk og opfordrer til en hellig alliance for at sikre de internationale monopolers og det bolivianske oligarkis interesser.

Arbejderklassen og folket i Bolivia rejser sig og er mobiliseret til forsvar for deres interesser og rettigheder som reaktionen og imperialismen prøver at fjerne. Efter adskillige års ledelse blev Evo Morales regering og hans MAS bevægelse mødt med kritik og krav fra store dele af befolkningen, som erfarede, at han førte den modsatte politik af det han lovede i hans ”venstredrejede” og ” anti-imperialistiske” taler, samtidig med at han gennemførte en politik for at splitte den folkelige bevægelse, bl.a. gennem at skabe parallelle fagforeninger og fjernede fagforeningsledelser, der ikke var enige.

Men Morales og MAS bevægelsen lyttede ikke til folkets krav og de overhørte advarslerne om at denne vej adskilte dem mere og mere fra folket og overlod dem til højrefløjens nåde. Den sociale utilfredshed havde længe været til stede. Det blev meget tydeligt, da Morales tabte den folkeafstemning, der skulle ændre forfatningen sådan så Morales selv kunne blive siddende som præsident. Resultaterne af valget i oktober skærpede disse spændinger og bidrog til at skabe omstændighederne for statskuppet.

Kommunisterne og venstrefløjen generelt har muligheden for at bedømme denne erfaring, og drage konklusioner og forslag til handling, der kan bidrage til at udvikle en sammenhængende revolutionær retning for processen i Bolivia.

Lige nu er det nødvendigt at gå imod højrefløjens og USA-imperialismens handlinger i solidaritet med arbejderklassen og den arbejdende befolkning, med folket i vores søsterland og med vores søsterparti PCR – Bolivias Revolutionære Kommunistiske Parti, der kæmper sammen for at sikre en revolutionær retning og udvikling.

I dag kæmper folket i gaderne mod fascismen. De venstreorienterede organisationer, der bekæmpede mange af de neoliberale økonomiske tiltag som Morales gennemførte, er nu i spidsen for folkets utilfredshed og arbejder for at sikre en ledelse af den antifascistiske modstandskamp. Regeringen, hæren og imperialismen gennemfører en hård undertrykkelse, der har kostet mere end 30 mennesker livet.

Den vilje til at kæmpe som folket i Bolivia har udvist i de seneste dage, afspejler traditionen, erfaringen og læren fra kampen mod neoliberalismen og for social befrielse.

Sammen med kammeraterne fra PCR i Bolivia, afviser vi kupaftalerne mellem toppen af regeringen og sektorer i MAS bevægelsen, om at udskrive nyvalg efter nye regler og domstole og uden deltagelse af Evo Morales. Det er en aftalt vej ud af krisen, der ikke inddrager arbejderklassens og folkets interesser.

Arbejderne og folkene, de politiske organisationer og partier fra det revolutionære venstre, PCR vil forsætte kampen og vil ikke give afkald på målene for revolution og socialisme

Koordinations komitéen, CIPOM 1. december 2019

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top