Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

For et revolutionært brud med kapitalismen

Udtalelse, APK’s 9. kongres september 2021

Vi lever i en tid med opbrud i et hurtigt tempo. Hvor kriser, krige, pandemier, klimaødelæggelser afløser hinanden. Og ikke mindst i en tid, hvor klassekampen i det kapitalistiske klassesamfund tager til i omfang og styrke. Hvor vi ser revolutionære opsving rundtom i verden. Arbejderklassen, kvinderne, ungdommen går til voksende modstand mod den herskende klasses umådelige grådighed på rigdom og magt. Og modstand mod deres politik, fortsat udbytning og undertrykkelse. Vi lever i en tid, hvor millioner af mennesker kæmper, organiserer og forener sig. Hvor strejkekampe, som de offentligt ansattes kamp for at sikre en offentlig sundheds- og velfærdssektor, for at sikre løn- og arbejdsforhold, bryder igennem. Og hvor en ny runde i kvindekampen er i fuld gang.

Vi lever i en tid med nye muligheder for at arbejde og kæmpe for en hel anden fremtid og udvikling end den, arbejdsgiverne, krigsherrerne og udbytterne har valgt for os. En fremtid, hvor det fortsatte klassesamarbejde skal få os til at fortsætte i hamsterhjulet, til vi ikke kan mere, kasseret og smidt af i svinget. En fremtid, hvor det ”nye normale” arbejdsmarked hver eneste dag byder på nye tilbageskridt på løn- og arbejdsforhold for arbejderklassen og langt ind i de intellektuelles og mellemlagenes rækker. Den vej vil vi ikke.

Stadig flere folk går i kamp for deres krav og oplever nødvendigheden af at gøre sig fri af den danske klassesamarbejdsmodel og det fagretlige system. Stadig flere erfarer nødvendigheden af at organisere sig i basis på tværs af fag- og organisationsskel for at komme til orde og opnå resultater. En ny politik og alliancer på en klassekampslinje må også indeholde alle dem, der ikke længere er organiseret i faglige organisationer, hvad enten de er moderne løsarbejdere eller importerede migrant- og transitarbejdere. Den må omfatte den sociale kamp og gruppen af tvangsarbejdere på statsfinansieret social dumping.

Arbejderklassen har mange bitre erfaringer med at tro på eller have illusioner om, at vi kan overbevise og vinde en dialog med den herskende klasse og arbejdsgiverne om retfærdighed. Vi lever i et kapitalistisk klassesamfund, hvor forsøg på at stemme sig til magten og opnå frihed ad parlamentarisk vej har ført til blodige erfaringer verden over. Hele det kapitalistiske statsapparat i alle dets led er redskaber i den herskendes klasses hænder til at beholde deres magt.

Så længe andre lever fedt og godt på vores arbejde og knokleri, vil intet ændre sig i sidste ende. Så længe vi ikke har formået at forvandle det eksisterende kapitalistiske samfundssystem til en retfærdig og mere fremskreden socialistisk samfundstype.

Arbejderklassens grundlæggende karakter og rolle kan hverken ændres ved tekniske eller ved videnskabelige fremskridt. Som den klasse, der skaber samfundsværdierne, er den sammen med ungdommen hovedkraften i en revolutionær omvæltning. Alle de nye tekniske fremskridt kan heller ikke skjule den kendsgerning, at produktionsmidlerne fortsat er på kapitalisternes hænder.

Den rigdom, som arbejderklassens arbejde skaber, har og vil altid være det materielle grundlag for al videnskabelig og teknologisk udvikling. Klassekampen lader sig ikke afskaffe. Den vil ikke forsvinde, så længe produktionsmidlerne er privatejendom.

Vi er aktive deltagere i vores egen nutid. Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, er med, når der kæmpes for arbejderklassens krav og rettigheder – for folkenes krav om frihed og reelt demokrati – når enheden skal smedes i fælles alliancer mod borgerskabets angreb og politik – når international solidaritet skal rykkes fra ord til handling.

Vi er aktive deltagere i at skabe en anden fremtid, hvor arbejderklassen har taget magten og kan skabe en hel anden form for udvikling til gavn for flertallet. Hvor alle menneskers evner og bidrag har betydning, og hvor arbejdets frihed får betydning gennem deltagelse i arbejdsfællesskabet. Sammen med arbejderklassen og folket kan vi vinde magten, sammen med dem må vi opbygge alle de folkelige, demokratiske former for arbejderklassens magt, bygge den socialistiske stat og udvikle samfundet fremad.

I Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, arbejder vi for at opbygge og styrke arbejderklassens kommunistiske parti. Det er et uundværligt redskab for at organisere et revolutionært brud med kapitalismen, arbejderklassens socialistiske revolution. Et handlingens parti, der bygger på marxismen-leninismen.

Marxismen-leninismen er arbejderklassens revolutionære teori, som partiet anvender skabende på den danske virkelighed til at løse klassekampens og revolutionens problemer. Den baserer sig på udviklingen af videnskaben, på klassekampens erfaringerne og den progressive tænkning.

Imperialismen har altid været og vil altid være kilden til aggression og røverkrige. Efter 20 års terrorkrig har verdens største militærmagt – USA-imperialismen – lidt et svidende militært nederlag. USA og hele NATO’s krigsalliance inklusive dansk imperialisme blev besejret af verdens fattigste land. Det viser, at imperialismen ikke er uovervindelig. Eller til at stole på, når de overgiver befolkningen til en ny reaktionær og fundamentalistisk magt.

USA-imperialismen har lidt et strategisk nederlag. På den internationale scene vil magtbalancen forandre sig. Den stadigt stigende rivalisering mellem verdens stormagter, USA, Kina, Rusland og EU, om en nyopdeling af markeder og geostrategiske territorier vil skabe nye konflikter og krige. Der er allerede en ny koldkrigspropaganda i fuld gang mod den kinesiske imperialisme, der rykker frem og erobrer positioner fra den vestlige imperialisme.

Den danske imperialisme og monopoler har solgt sig til de to imperialistiske stormagter USA og EU og bundet landet økonomisk, militært og politisk til EU og NATO. Den forsøger at udnytte sine semikolonier Grønland og Færøerne til at sidde med ved stormagternes dødsensfarlige oprustning, militarisering og kamp om Arktis, en region, der får stadig større geostrategisk betydning med klimaforandringerne.

Vi må styrke de folkelige bevægelser mod den imperialistiske krigs- og alliancepolitik. Vi bekæmper dansk imperialisme og krigsdeltagelse. Vi støtter alle folks og nationers ret til uafhængighed og suverænitet og til at bestemme deres egen fremtid, inklusive Grønland og Færøerne.

Arbejderklassens kamp mod kapitalismen – for et revolutionært brud og socialisme – er en international kamp, i hvilken APK kæmper sammen med de kommunistiske marxist-leninistiske partier over hele verden, organiseret i Den Internationale Konference af Marxist-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML.

Kapitalismen og imperialismen hører fortiden til. Den kan ikke skabe en fremtid for ungdommen, folkene, arbejderklassen og kloden.

Vi vil fortsat kæmpe for en revolutionær vej og et revolutionært alternativ i kampen for at skabe et socialistisk Danmark, så kommende generationer kan træde ind i bestræbelserne for kommunismens klasseløse samfund som frie mennesker og fri menneskehed.

 

Arbejderpartiet Kommunisterne/APK’s 9. kongres, september 2021

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top