Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

For kvinders rettigheder og frigørelse – Absolut nej til imperialistisk intervention

Kvinder fra Latinamerika og Caribien mødtes til kvindekonferencen i Brasilia, hovedstaden i det mangfoldige og smukke land Brasilien, med det formål at analysere fremskridtene i erobringen af vores økonomiske, sociale, kulturelle og politiske rettigheder og at identificere de problemer, der forhindrer os i at leve under lige vilkår, og for at opbygge en fælles platform til at styrke kvinders kamp for vores rettigheder og frigørelse.

Vi er her sammen med kvindedelegationer fra de forskellige lande og sociale sektorer i regionen. Vi er her med den faste overbevisning, at kvindebevægelsens organisationer på nuværende tidspunkt sammen med fagforeningsorganisationer, ungdomsbevægelser, bønderne, de indfødte folks militante aktivister, de sorte, de intellektuelle og kunstnerne, må bevæge os fremad med stormskridt og i samlet flok. Vi insisterer på erobringen af vores rettigheder og for den integrerede forandring af samfundet. Den nuværende sociale og politiske kontekst i regionen øger vores uligheder, den øger kvinders uligestilling, og den intensiverer volden i alle dens manifestationer mod kvinder. Den dobbelte og tredobbelte undertrykkelse opretholdes som et resultat af kapitalismen og patriarkatet.

Latinamerika og Caribien er, ud over at være den mest ulige region på jorden, skueplads for korrupte, reaktionære, anti-demokratiske, anti-folkelige og korrupte regeringer, tæt forbundet med kriminelle transnationale selskaber. En situation, der øger utilfredsheden blandt de mennesker, der vælger at organisere sig og kæmpe for at forsvare deres rettigheder.

Latinamerika og Caribien er konfronteret med at skulle forsvare naturen og miljøet på grund af de store imperialistiske magters uhæmmede fremfærd, der forårsager de alvorlige virkninger af den globale opvarmning, forsvinden af ozonlaget, forsvinden af floder, vandløb og vandkilder, intensiveringen af minedrift og kulbrinteudvinding, atomprøvesprængninger, forurening af havene, afskovning og irrationel udnyttelse af naturressourcer.

Vi, kvinderne i Latinamerika og Caribien, fordømmer de systematiske angreb og indblanding fra imperialismen, repræsenteret af USA, EU, Kina og Rusland, mod vores folk, hvilket gør dem til fundamentale fjender af folkene. Derfor kræver vi kvinder respekt for vores folks og landes suverænitet.

Vi, de delegerede, der deltog i det tredje møde for kvinder i Latinamerika og Caribien, udtrykker vores faste beslutning om at organisere, mobilisere os og kæmpe, ikke kun for vores særlige krav som kvinder, men for en radikal forandring af det nuværende samfund. Vi siger også, at vi ikke vil tøve i vores beslutning om at opbygge en kvindebevægelse, der kæmper sammen med arbejderklassen, ungdommen og folkene for at gøre en ende på det nuværende samfund og sætte en stopper for alle former for udnyttelse og diskrimination.

I dag, i Brasilien 2023 og over for Lulas regering, kræver vi, at alle latinamerikanske og caribiske regeringer implementerer politikker og handlinger, der har til formål at løse de alvorlige problemer, som kvinder i regionen står over for i regionen:

– For retten til arbejde, ligeløn og sociale ydelser, der gør det muligt for os at arbejde under lige og retfærdige forhold.

– For afskaffelse af vold, kvindedrab, handel med piger, drenge og kvinder til sexhandel og pornografi.

– For respekt for og anvendelse af seksuelle og reproduktive rettigheder.

– Total afkriminalisering af abort. For lovlig, sikker og fri abort.

– For omfattende og gratis sundhedspleje til kvinder og deres familier.

– For retten til uddannelse og adgang til videnskab og teknologi som redskaber til udvikling.

– For ordentlige boliger og serviceydelser til kvindelige forsørgere.

– For social sikkerhed.

Fra Brasilien, det frihedsstræbende land med et folk, der besejrede fascismen og den mest tilbagestående højrefløj i regionen ved stemmeurnerne, opfordrer vi kvindelige arbejdere, bønder, husmødre, unge, sorte, indfødte, kvinder fra arbejderklassens kvarterer, selvstændige, arbejdsløse, kunstnere, intellektuelle, kvinder i deres seksuelle og kønsmæssige forskellighed, kvinder med handicap, de forskellige kvindebevægelser og -organisationer i Latinamerika og Caribien, fagforeninger, sociale organisationer og samfundsorganisationer, til at påtage sig forpligtelsen til at fortsætte kampen, til at fortsætte arbejdet, gøre modstand og organisere os for vores frigørelse, for menneskehedens definitive frigørelse og etableringen af socialisme.

Brasilia, juli 2023

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top