Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Forsvar asylansøgeres og flygtninges rettigheder

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
EU landenes ageren overfor flygtningene er i skærende kontrast til Flygtningekonventionen, der markeres i dag den 20. juni på Verdens Flygtninge dag.Pigtrådshegn, voldgrave, hunde trænet på mennesker, ulovlige push-backs, forhindring af redning af flygtninge i havsnød i Middelhavet – alt dette har været almindelig praksis i EU i lang tid! Tusindvis af døde ligger på bunden af Middelhavet, fordi EU-landene systematisk kriminaliserer og forhindrer redning af flygtninge.Med Flygtningekonventionen efter Anden Verdenskrig anerkendte alle lande, der tiltrådte den, at også folk på flugt er omfattet af menneskerettighederne.
I dag er disse dyrekøbte erfaringer smidt overbord af monopolernes EU. Den danske regering forhandler med militærstaten Rwanda om at oprette lejre til dansk asylbehandling i landet.EU-rådet har for nylig fremlagt deres forslag til en ny overnational asylprocedure. Der vil indføre obligatoriske regler for alle lande ved EU’s ydre grænser, som betyder, at flygtninge skal tilbageholdes og som udgangspunkt nægtes retten til overhovedet at rejse ind på medlemsstatens område og søge om asyl. Anerkendes ansøgeren ikke som værdig til at søge asyl skal EU medlemslandet sørge for, at flygtninge og migranter bliver sendt retur.Med sit forslag afskaffer EU asylretten og erstatter den med udvisningsfængsler ved grænserne. Var nogen i tvivl har EU gjort det klart hvilke “værdier”, man står for. Selv familier og børn kan nu blive anbragt i sådanne fængsler. Mennesker i nød skal behandles og deporteres tilbage direkte ved EU’s ydre grænser i korte procedurer uden juridisk beskyttelse og humanitær hjælp.
 

Det er ofrene for imperialistisk politik og økonomi, der skal holdes udenfor. Miljøkatastrofer, krige, diktatorer som redskaber for imperialistisk politik, nådesløs udplyndring og ødelæggelse af deres hjemlande – det er det, der får folk til at flygte. Men de er ikke velkomne hos dem, der forårsager deres elendighed.

Den utrolige brutalisering af det imperialistiske system er tydelig!

Det er ikke nyt og overraskende!

Der er enighed fra socialdemokraterne i Danmark, og de Grønne i Tyskland, til den italienske fascist Melonis regering, om at indgå et “kompromis” mod flygtningene. Det er ikke fremskridt, men en glidning mod højre og en afskaffelse af borgerlige demokratiske rettigheder!

Mens sociale nedskæringer, oprustning og tilbagegang er dagens orden på alle fronter i Europa, optrappes hadet og hetzen mod flygtninge. På den måde bliver folk distraheret fra deres virkelige problemer, fra den herskende klasses politik vendt imod dem. ”Had hinanden! Så kan vi fortsætte med at herske uhindret over jer alle sammen!” Det er meningen med en sådan politik!

Flygtningekonventionen slår fast, at søge asyl er en menneskeret! Det er ikke en forbrydelse.

Lad os kæmpe sammen mod kapitalen og deres magthaverne – for et andet, menneskeligt, socialistisk samfund!

20. juni 2023
Arbejderpartiet Kommunisterne , APK

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top