Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Hvordan Khrusjtjovs revisionisme skabte og brugte krisen i det sovjetiske landbrug til at underminere socialismen

Af Mike Baker. Fra Revolutionary Democracys arkiver (revolutionarydemocracy.org)

Denne artikel er skrevet, mens Khrusjtjov stadig var ved magten i det daværende Sovjetunionen.

Forfatteren skriver i sin indledning, at ”både nutidige kendsgerninger og historisk nøjagtighed kræver, at de bagvaskelser og motiver, som Khrusjtjov lagde til grund for at give Stalin skylden for landbrugskrisen, må analyseres og afsløres.” Samtidig er artiklen med til at give en forståelse af nogle af socialismens økonomiske problemer og forskellen på en marxist-leninistisk og en revisionistisk vej til at løse dem og udvikle det overgangssamfund, som socialismen er, enten videre frem mod kommunismen eller baglæns til kapitalismen.

Der ligger to grundlæggende problemer til grund for udviklingen af det socialistiske landbrug i Sovjetunionen – det ene af klimatisk og agrobiologisk art, det andet af social art. På den ene side er det enorme landområde i det centrale Rusland, tusinder af kilometer væk fra den nærmeste sø, med en tør, fugtighedsfattig atmosfære, lav nedbørsmængde og deraf følgende ringe skovvækst, plaget af hyppige tørkeperioder, tørre, jordødelæggende vinde, der ikke brydes af naturlige skove, og tynd, ufrugtbar muldjord med lavt humusindhold. Og på den anden side en bondestand, som for blot 47 år siden var omgivet af et næsten middelalderligt smålandbrug, der var lige så meget spild af naturressourcer, som det var frustrerende og ødelæggende for udviklingen af færdigheder, initiativ og disciplin i landbrugets arbejdsprocesser. Ingen århundreder lang historie med kapitalistiske relationer, den store træningsskole for både kollektiv disciplin og individuelt initiativ i produktionen, havde fungeret til at producere et relativt avanceret landbrugsproletariat under det zaristiske feudale aristokratis betingelser. Den opgave, som Lenin og senere Stalin stod over for, var derfor virkelig kolossal og uden fortilfælde i hele den sociale udviklings historie: at omfatte det enorme spring fra halvfeudal tilbageståenhed, elendighed, uvidenhed og spild, som kendetegnede 80 % af folkene i det zaristiske imperium, til opnåelsen af et moderne samfund med en avanceret industriel base og et mekaniseret landbrug i løbet af blot 19 år (1917-1936) – en proces, som i vores eget land havde krævet en periode på over 200 år!

Desuden var de overordnede eksterne og interne betingelser, hvorunder denne utroligt vanskelige opgave skulle udføres, ekstremt ugunstige: ekstern omringning af en hel kapitalistisk-imperialistisk verden befolket af fjendtlige, aggressive stater, som ofte gav udtryk for deres hensigt om at ødelægge Sovjetunionen og ofte gjorde alvor af deres trusler – se de mange udenlandsk støttede invasioner mellem 1918 og 1924. I hele perioden 1924-1945, hvor Sovjetunionen stod alene som den eneste socialistiske stat, var det Stalins dybt videnskabelige forståelse af historisk udvikling og sociale modsætninger, kombineret med hans forbløffende praktiske beherskelse af taktisk manøvrering og hans evne til fuldt ud at udnytte modsætningerne mellem de imperialistiske magter selv – frem for alt hans insisteren på den altoverskyggende, altid vigtige nødvendighed af at udvikle socialismens økonomiske basis i USSR i et accelereret tempo, som i deres helhed repræsenterer den “solide base”, som Khrusjtjov nu er afhængig af for sine “spektakulære” succeser – dvs. raketforskning, som blev påbegyndt så tidligt som i 1933 i Sovjetunionen, men som Khrusjtjov forsøger at tilkæmpe sig æren for, mens han bagvasker Stalin, sin tidligere kammerat, for hvad der i virkeligheden er ekstremt gennemskuelige bagtanker.

Stalins klimaplan 1951

Men lad os vende tilbage til Khrusjtjovs valgte område – landbruget. I 1951 fremlagde J.V. Stalin sin velkendte plan om at forandre hele klimaet og floraen i store områder af Sovjetunionen:

(a) Plantning af bogstaveligt talt tusindvis af skovbælter, der strækker sig på tværs af steppeområderne i det centrale Rusland og Sibirien.

(b) Opførelsen af et komplekst netværk af indre vandveje, herunder et antal indre søer; disse ville tjene det tredobbelte formål at levere generøse kilder til vandkraft, vand til kunstvanding og et hårdt tiltrængt fugtighedsbevarende middel til at øge luftfugtigheden. Volga-Don-kanalen var faktisk det første af disse projekter.

(c) Bygning af et yderligere netværk af kanaler, kunstvandingsanlæg og vandkraftværker i de tørre ørkenområder i syd (Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan), som skal forbindes med det nordlige kanalsystem, der netop er nævnt.

Der er ingen tvivl om, at hvis Stalin havde levet længere, og hvis ledelsen af SUKP og den sovjetiske stat ikke var faldet i hænderne på en gruppe mænd, der repræsenterer et nyt privilegeret lag i det sovjetiske samfund – principløse embedsmænd, hvis eneste bekymring er atomtruslen og afpresningen og deres egen feje frygt for imperialismen, og hvis talsmand er den sjælløse kompromismager og forræder mod verdens arbejderklasse og kommunismens sag, Nikita Khrusjtjov – så ville fremtiden for det sovjetiske landbrug, som for hele det sovjetiske samfund, have været en helt anden.

Stalins enorme skovrejsningsplan ville nu være godt på vej til at blive fuldført, og de naturlige betingelser for et stabilt, frugtbart landbrug ville være skabt. En stor del af de tørre stepper ville nyde godt af et klima, der svarer til f.eks. den westfalske slette eller endda lavlandet i Holland og Belgien. Grundlaget ville være blevet lagt, ikke kun for stabile betingelser for kornafgrøder som hvede og byg, men en helt ny, socialistisk gartneriindustri i enorm skala, hvilket en gang for alle ville løse forsyningen af friske grøntsager, et problem, der først blev akut med den ekstremt hurtige vækst i de urbane industricentre under den første femårsplan. Og enhver mulighed for, at landbrugsproblemer kunne blive årsag til genoprettelsen af småbondeforhold i landbruget, ville være blevet elimineret for altid.

Hvad har Khrusjtjov gjort i stedet for Stalins langsigtede plan om at tage fat om roden på Sovjetunionens landbrugsproblemer ved at forandre naturen? Det er overflødigt at sige, at Stalins plan blev opgivet, næsten så snart Khrusjtjov-kliken fik kontrol. De ville ikke gå med til at investere de enorme kapitalbeløb, der var involveret, fordi de vidste, at det ville true deres økonomiske privilegier og have en tendens til at mindske indkomstforskellene, som allerede var 20-1 i 1951. Gennem hele sit liv havde Stalin kæmpet mod dette privilegerede lag og deres talsmand fra højrefløjen, hvilket vidner om hans nedkæmpelse af den bukharinitiske fraktion, som ønskede at opgive den socialistiske industrialisering og koncentrere sig om letindustrien.

Ånden fra Camp David

Da Khrusjtjov i 1959 besøgte USA, blev han helt overvældet af synet af majs og lucerne, der voksede så hurtigt, at man næsten kunne høre det, på Garths ranch i Iowa. Tro mod “ånden fra Camp David” blev han derefter mere besat af drømmen om at omplante amerikanske landbrugsmetoder til Rusland og Ukraine. Da han vendte tilbage til Sovjetunionen, indkaldte han til en konference med agronomer, jordbundsforskere og andre eksperter og foreslog dem, at Ukraine, som hidtil havde været Sovjetunionens “hvedekammer”, primært skulle omlægges til majs og lucerne for at skaffe foder til husdyr og dermed øge udbyttet af kød og mejeriprodukter, og at hvede primært skulle overføres til “jomfruområderne” i det nordlige Kasakhstan.

I samme øjeblik den blev annonceret, blev denne “ambitiøse” plan voldsomt kritiseret – sønderrevet ville være mere korrekt – af de tilstedeværende på konferencen og næsten alle andre ansvarlige landbrugseksperter i USSR. Men den egenrådige, impulsive Khrusjtjov, beruset af sin egen overstadighed, nedbrød al modstand. Han fik at vide, at modningsperioden i Ukraine ikke var lang nok til majs; han svarede med de sædvanlige støjende fornærmelser og falske ordsprog.

Andre fortalte ham, at der ikke var en eneste naturlig barriere mellem sletterne i det nordlige Kasakhstan og Nordpolen; at vinderosionen ville være meget hurtig, når først de øverste græsser var brudt, at muldjorden var for tynd og fattig på humus, at den ville bryde sammen til støv efter nogle få høstår. Som et vredt barn med et nyt stykke legetøj skreg Khrusjtjov sin trods. Senere, da der skulle indkaldes til særlige møder for at “forklare” de fejlslagne afgrøder i Nordkasakhstan, gik han skamløst løs på de kollektive landarbejdere og eksperter og beskyldte dem i grove vendinger for “… at stjæle halvdelen af afgrøden”! Og nu får vi rapporter om, at Nordkasakhstan virkelig er en støvbunke, hvor støvet stiger 12 meter op i luften, og køretøjer er tvunget til at køre med fuld forlygte ved højlys dag. Sidste års høst der var så elendig, at den ikke engang kunne erstatte de frø, der blev brugt til såning! Hvad angår den højtbesungne majs i Ukraine, stod det ikke bedre til; den ville ganske rigtigt ikke modnes og måtte skæres i det “mælkehvide” stadium og efterfølgende modnes i lader – en risikabel proces, der i bedste fald indebærer et tab på 20-25 %. Det sovjetiske folk kom snart til at mærke konsekvenserne af Khrusjtjovs tåbeligheder; i 1962 blev kødpriserne hævet med 30 %, den første stigning siden de sporadiske prisudsving i de tidlige krigsår. Sidste sommer oplevede man de første brødrationeringer i Moskva siden 1934, bortset fra krigsforholdene, og Sovjetunionen blev tvunget ud i den ydmygende situation at gå med hatten i hånden til USA-imperialismen for at få hvede.

Khrusjtjovs seneste universalmiddel til løsning af USSR’s landbrugsproblemer er den udbredte og tilsyneladende vilkårlige brug af uorganisk gødning. Den kolossale sum af 1000 millioner pund (ikke rubler) er blevet øremærket til udviklingen af den kemiske industri – meget af det er dyrebar udenlandsk valuta til køb af komplette anlæg fra det kapitalistiske Vesten – i løbet af de næste fem år. For så vidt som dette indebærer en alt for stor stigning i produktionen af kunstgødning, vil det repræsentere så mange millioner tons stål, så mange millioner udenlandsk valuta hældt ned i det umættelige afløb af Khrusjtjovs uansvarlige bommert. Efter at have forladt Stalins virkelig videnskabelige, langsigtede plan for at ændre naturen og udvikle socialistiske forhold, kan han og hans klike ikke undgå at skynde sig endnu længere ned ad vejen, der fører til økonomiske katastrofer og kaos, og deres deraf følgende svækkelse af socialismen og tunge byrder for det sovjetiske folk. Kunstgødning kan aldrig forvandle dårlig jord til frugtbar – tværtimod fremskynder de ødelæggelsen af jordbundsbindende humusbakterier og fremskynder dermed faktisk skabelsen af støvstorme – jævnfør den berømte støvstorm i Californien i 20’erne. Socialt og økonomisk kan gødningsplanen kun have én effekt: at fremskynde opløsningen af det kollektive landbrug og i høj grad bidrage til yderligere vækst i de spirende kapitalistiske og bureaukratisk-kompradoriske former for handel og markedsmekanismer på de sovjetiske landområder.

Genoprettelse af kapitalistiske forhold

Siden 1962 er denne klodsede empiriker gledet endnu længere ned ad den skråning, der fører til eftergivenhed over for imperialismen udadtil og genoprettelse af kapitalismen indadtil. De, der ønsker at forstå Khrusjtjovs kapitulation over for imperialismen, som den kom til udtryk i Cuba-forræderiet, den stiltiende medvirken til massakren på det congolesiske og irakiske folk og de mange andre manifestationer af “Camp David-ånden” internationalt, må først kaste et blik på den interne økonomiske og politiske udvikling i Sovjetunionen siden den 22. kongres i SUKP i oktober 1961.

Det åbne samarbejde med Tito og efterligningen af hans politik, i åbenlys strid med Moskva-erklæringen fra de 81 partier, havde allerede ført til en alvorlig svækkelse af den socialistiske økonomiske base, især i landbruget. De tilsyneladende “liberale” foranstaltninger, som Khrusjtjov skitserede i sin tale den 28. februar, må relateres til denne fundamentale udvikling hen imod genoprettelsen af små private bondeforhold. På bogstaveligt talt hundredvis af kollektive gårde i Ukraine, Hviderusland og den sydlige del af RFSR – de landbrugsmæssigt rigeste områder i hele USSR – bliver kun mellem 1 % og 5 % af den samlede ager- og græsningsjord stadig dyrket kollektivt. De resterende 95 % til 99 % er blevet forpagtet ud til de enkelte bondefamilier, der udgør den givne gård, til deres private brug. (Se artiklen “Agurkepest”, Izvestija, 7. juli 1963)

Af lige så stor betydning er, at maskin- og traktorstationerne er blevet afskaffet, og ejerskabet og kontrollen over landbrugsmaskinerne er overgået til de kollektive landbrug selv, hvilket skaber en arena for faktisk privat ejerskab af produktionsmidler. Sammenholdt med tilbagevenden til det, der i praksis er privat ejerskab og udnyttelse af jorden, som nævnt ovenfor, er tendensen klar: genoprettelsen af kapitalistiske forhold i landbruget. En anden ildevarslende udvikling er fremkomsten af et stort antal iværksættere og forretningsmænd, der skyder op som svampe på den småborgerlige bevidstheds jord og opererer med kapitalbeløb, der ofte beløber sig til millioner af rubler, opkøber produkterne fra disse parceller, lejer hele private tog og flyflåder til at transportere dem tusindvis af kilometer til det fjerne Sibirien, hvor der er mangel på dem, og der sælger dem til priser, der ligger mellem 10 og 15 gange den statslige pris. Politiet samarbejder i stor stil om at udstede de nødvendige tilladelser, så disse nye kapitalister kan afsætte deres varer på de kommunale markedspladser.

Når man ser det i forhold til decentraliseringen af industrien og den industrielle planlægning, som i sig selv er et skridt i retning af Titos skjulte bureaukratiske kontrol gennem “arbejderråd”, bliver den overordnede tendens tydelig: De første snublende, empiriske skridt mod en generel genoprettelse af bureaukratiske former for kapitalistiske produktionsforhold og den medfølgende udbytning af det arbejdende folk gennem bureaukratisk komprador-kontrol af produktions- og investeringsmidlerne i interesse for et privilegeret lag af højtlønnede embedsmænd og administratorer, der tilraner sig og udnytter de magtfulde statsorganer, der oprindeligt blev skabt af det arbejdende folk som det revolutionære instrument for deres klassediktatur og for at fremme opbygningen af socialismen, nu til deres egne formål.

I sin tale til SUKP’s 22. kongres (1961) annoncerede Khrusjtjov afviklingen af det proletariske diktatur og dets erstatning med “hele folkets stat”. Hans begrundelse var, at “der ikke længere er nogen antagonistiske klasser i det sovjetiske samfund”. Men Marx, Engels, Lenin og Stalin havde alle understreget, at proletariatets diktatur var en objektiv nødvendighed gennem hele socialismens historiske periode indtil opnåelsen af fuld kommunisme. Socialismen er et overgangssamfund; det arver mange grundlæggende træk fra kapitalismen – de vigtigste af dem er den fortsatte eksistens af vareproduktion, vareudveksling, værdilovens funktion og uligheder i økonomisk og social status. Det er sandt, at deres virkefelt er stærkt begrænset under socialismen, de udgør ikke længere dominerende, altomfattende love, der bestemmer samfundets grundlæggende bevægelse. Men de eksisterer stadig, og så længe det er tilfældet, er der objektive rammer for, at disse love igen kan indtage en grundlæggende og afgørende rolle i samfundets udvikling.

Man må forstå, at det feudale zar-Rusland ikke havde gennemgået en langvarig, mere eller mindre langstrakt og organisk udvikling af kapitalismen; den kapitalistiske økonomi, det havde, var i høj grad et produkt af udenlandsk kapitals imperialistiske indtrængen, og det var netop derfor, at det var i zar-Rusland, “det svageste led i den kapitalistiske kæde”, at det lykkedes Lenin at føre de russiske arbejdere og bønder til sejr og skabe den første socialistiske stat i historien. Men efter at have vundet statsmagten begyndte den uendeligt mere komplekse og vanskelige opgave med at opbygge den økonomiske base og den politiske overbygning i det nye socialistiske samfund. Det var først i 1929, at de objektive betingelser for at påbegynde opbygningen af en socialistisk økonomisk base i industrien og landbruget var modne. Derfor var det først da, med udviklingen af den første femårsplan for skabelsen af en solid industriel base og for et kollektivt landbrug, at den sovjetiske arbejderklasse og samfundet begyndte at akkumulere de reserver af styrke i disciplinen i produktionen og udøvelsen af statsmagten, der er så afgørende for opbygningen af socialismen, og som udviklingen af kapitalismen med dens to poler af stadig stigende socialisering af arbejdet og privat ejerskab af produktionsinstrumenterne ville have givet, hvis en udvidet kapitalistisk udvikling havde fundet sted.

Det sovjetiske arbejdende folk stod derfor over for den dobbelte opgave at opbygge socialismens økonomiske og politiske grundlag og tilegne sig de passende og nødvendige subjektive normer i bevidsthed og erfaring mere eller mindre samtidigt, i det mindste for så vidt angår det store flertal af folket, og under de mest ugunstige ydre betingelser med fjendtlig kapitalistisk omringning. Under Lenins og senere Stalins ledelse og med et kommunistisk parti, der var hærdet og modnet i Oktoberrevolutionens og de imperialistiske interventionskriges ild, løste de denne kolossale opgave og blev håbet og ledestjernen for hele den progressive menneskehed. Men den sene frigørelse fra feudalismen satte sit præg på den unge sovjetstat, der kæmpede for sit eget liv mod de massive kræfter, interne såvel som eksterne, fra den gamle, døende, men stadig magtfulde kapitalistiske verden. Især bønderne, hvis hovedkrav i revolutionen havde været det typiske bondekrav – jord – viste sig ude af stand til at acceptere fuldt socialistiske produktionsforhold baseret på ejerskab af hele folket, og de havde derfor brug for en længere periode med kollektivt gruppeejerskab som en overgangsforberedelse, inden for hvis rammer en socialistisk bevidsthed, kultur og livsstil ville blive udviklet. Det er derfor her – dvs. i landbruget – at vareproduktion og -udveksling fandt deres sidste primære virkefelt. Der kan heller ikke herske tvivl om, at Den Store Fædrelandskrig virkede som en frygtelig bremse på væksten af socialistiske normer og bevidsthed, ikke kun blandt de kollektive bønder, men også blandt andre dele af det sovjetiske samfund – især administratorer, teknikere og visse regeringsembedsmænd.

Sammenfattende var den grundlæggende sociale modsigelse, som udviklingen af socialismen i Sovjetunionen blev ramt af, derfor denne: For at opnå akkumuleringen af en tilstrækkelig stærk industriel og økonomisk base til at gøre sig uafhængig af den uendeligt stærkere omverden, og frem for alle andre overvejelser på det tidspunkt, for at forberede sig på det uundgåelige sammenstød med imperialismen, som endelig kom med Hitler-Tysklands massive angreb, var det sovjetiske kommunistparti og staten tvunget til at anvende meget stærke økonomiske incitamenter i form af skarpt graduerede indkomstforskelle. Dette, i samspil med den fortsatte udveksling af varer i landbruget, resulterede på et vist tidspunkt i den første forsigtige fremkomst af et nyt og højtråbende privilegeret lag, hvis indkomstniveau, levestandard og følgelig sociale syn begyndte at antage former og proportioner, der var skadelige for den videre vækst og konsolidering af socialismen i Sovjetunionen og for det sovjetiske folks interesser som helhed. Allerede i 1940 havde indkomstforskellene nået et niveau på cirka 15 til 1.

Men socialismens udvikling kræver, at i takt med at kilderne til social rigdom vokser, i takt med at midlerne til at tilfredsstille folkets materielle og kulturelle behov vokser i kvantitet og kvalitet, skal værdilovens virkefelt, varebytte og de medfølgende uligheder i økonomisk og social status gradvist mindskes, indtil de, med indtrædelsen af de objektive betingelser for den faktiske overgang til kommunisme er forsvundet helt. Som vi har set, var dette imidlertid ikke muligt i Sovjetunionen på grund af de ugunstige interne og eksterne forhold.

Stalin var fuldt ud klar over denne modsigelse, og i perioden lige før sin død var han begyndt at udarbejde politikker, der som deres nødvendige resultat ville have haft den grundlæggende korrektion af modsætningerne i den økonomiske base og den politiske overbygning, og den fuldstændige eliminering af det privilegerede lag og deres fjernelse fra alle sæder med magt og indflydelse i partiet og staten ville i sidste ende være blevet opnået. Et økonomisk aspekt af Stalins nye politik er allerede blevet nævnt – nemlig planen om at omdanne naturen i store dele af Sovjetunionen. Men Stalins død kom på et meget belejligt tidspunkt for det privilegerede lag. Khrusjtjov blev deres talsmand, og i hele perioden op til isolationen af Molotov, Kaganovitj og andre afprøvede marxist-leninister og deres eksklusion fra Centralkomiteen (som Khrusjtjov selv arrangerede med list under deres fravær fra Moskva), rasede de hårdeste kampe inden for SUKP’s øverste ledelse.

Det var den første tilsyneladende succes med Khrusjtovs landbrugsplan ”Jomfrulandsplanen”, som betød den endelige undergang for Molotov og hans kæmpende tilhængere, som kæmpede med al deres ikke ubetydelige politiske styrke og erfaring for at dæmme op for den stigende revisionisme, som Khrusjtjov og hans stedfortrædere havde fremmet. Efter at han havde konsolideret sin position fuldt ud, rensede Khrusjtjov det mægtige SUKP, Lenins og Stalins parti, for alle dets marxistisk-leninistiske kadrer, og den “fredelige” omdannelse af partiet til et instrument for det nye bureaukrati var fuldført – eller det troede Khrusjtjov i hvert fald. I virkeligheden kan Lenins parti selvfølgelig aldrig ødelægges, så længe dets historiske mission forbliver ufuldstændig. Nu kæmper Khrusjtjov for sit politiske liv, og et stadig stigende antal sovjetborgere, både partimedlemmer og ikke-partimedlemmer, indser den katastrofe, som hans politik uundgåeligt fører til. Hans undergang er sikker.

Nødvendigheden af arbejderklassens magt

Men lad os vende tilbage til vores teoretiske undersøgelse af det proletariske diktaturs rolle. Det er elimineringen af klassesamfundets økonomiske grundlag i den private ejendomsret til produktionsmidlerne og standsningen af den hidtil uhæmmede vækst i vareudvekslingen til det punkt, hvor den under betingelserne for en udviklet kapitalisme omfatter køb og salg af arbejdskraft (lønarbejde), som skaber betingelserne i den socialistiske overgangsperiode for at eliminere først og fremmest klassen af kapitalister og jordejeres udbytning af én klasse, arbejderklassen. Og senere betingelserne for at eliminere de sociale og økonomiske uligheder mellem individer, der er skabt af den fortsatte, men stadig mere begrænsede funktion af varebytte, værdiloven og mere eller mindre skarpt graduerede aflønningsskalaer. Det er disse to tæt forbundne processer, der objektivt set muliggør den planlagte og bevidste overgang til et fuldt kommunistisk samfund.

Det er et velkendt faktum, at de kollektive landbrug i Sovjetunionen repræsenterer en alternativ form for socialistisk ejendom og produktionsforhold til de statsejede industrier – en form, der afspejler de særlige træk ved bondestanden som en klasse, der er arvet fra feudalismen, og at sådan kollektiv, gruppe- eller fællesejet ejendom og dens tilsvarende produktionsforhold udgør en ufuldstændig, ikke fuldt socialistisk form. Den er designet til at hjælpe denne bondeklasse, med dens mere tilbagestående niveau af klassebevidsthed og forståelse, til at opnå overgangen til en fuldt socialistisk form for ejendom og forhold, dvs. ejerskab af hele folket gennem staten. På et tidspunkt, hvor udviklingen af det socialistiske samfund har nået et punkt, hvor det overordnede produktionsniveau og graden af konsolidering og vækst i socialistiske relationer, kultur og ideologi muliggør de første praktiske skridt mod en gradvis og planlagt overgang til et fuldt kommunistisk samfund, er det første problem, man står over for, derfor at eliminere de sidste rester af varecirkulation og -udveksling og at omdanne kollektive ejendomsformer – den vigtigste sfære, hvor varecirkulation stadig finder sted – til former for ejerskab af hele folket. Stalin anerkendte denne grundlæggende sandhed med absolut klarhed og med en dyb forståelse af de grundlæggende og objektive modsætninger i den socialistiske overgangsperiode og dens udviklingslove. Her er, hvad han havde at sige om sagen i 1952:

“… For det andet er det nødvendigt ved hjælp af gradvise overgange, der gennemføres til fordel for de kollektive landbrug og dermed for hele samfundet, at hæve den kollektive landbrugsejendom til niveauet for offentlig ejendom, og også ved hjælp af gradvise overgange at erstatte varecirkulationen med et system for udveksling af produkter, hvor centralregeringen eller et andet socialøkonomisk center kan kontrollere hele produktet af den sociale produktion i samfundets interesse.

Kammerat Jarosjenko tager fejl, når han hævder, at der ikke er nogen modsætning mellem produktionsforholdene og samfundets produktivkræfter under socialismen. Selvfølgelig befinder vores nuværende produktionsforhold sig i en periode, hvor de er i fuld overensstemmelse med produktivkræfternes vækst og hjælper med at fremme dem med syvmileskridt. Men det ville være forkert at slå sig til tåls med det og tro, at der ikke er nogen modsætninger mellem vores produktivkræfter og produktionsforholdene. Der er og vil helt sikkert være modsætninger, eftersom udviklingen af produktionsforholdene halter og fortsat vil halte bag efter udviklingen af produktivkræfterne. Med en korrekt politik fra de styrende organers side kan disse modsætninger ikke udvikle sig til antagonismer, og der er ingen chance for, at det kommer til en konflikt mellem produktionsforholdene og produktivkræfterne i samfundet. Det ville være en anden sag, hvis vi skulle føre en forkert politik som den, kammerat Jarosjenko anbefaler. I så fald ville konflikten være uundgåelig, og vores produktionsforhold kunne blive en alvorlig bremse på produktivkræfternes videre udvikling.

De ledende organers opgave er derfor hurtigt at opdage begyndende modsætninger og at træffe rettidige foranstaltninger til at løse dem ved at tilpasse produktionsforholdene til produktivkræfternes vækst. Dette vedrører frem for alt økonomiske faktorer som gruppe- eller kollektivbrug, ejendom og varecirkulation. På nuværende tidspunkt udnytter vi naturligvis disse faktorer med succes til at fremme den socialistiske økonomi, og de er til ubestridelig gavn for vores samfund. Det er også ubestrideligt, at de også vil være til gavn i den nærmeste fremtid. Men det ville være utilgivelig blindhed ikke samtidig at se, at de allerede er begyndt at hæmme den kraftfulde udvikling af vores produktivkræfter, da de skaber forhindringer for udvidelsen af regeringens planlægning til hele nationens økonomi, især landbruget. Der er ingen tvivl om, at disse faktorer vil hæmme den fortsatte vækst af produktivkræfterne i vores land mere og mere, som tiden går. Opgaven er derfor at eliminere disse modsætninger ved gradvist at omdanne kollektiv landbrugsejendom til offentlig ejendom og ved – også gradvist – at indføre produktudveksling i stedet for varecirkulation.” (J.V. Stalin, “Socialismens økonomiske problemer i USSR”, s. 75-76, F.L.P.H., Moskva, 1952). (Fremhævelserne er mine, M.B.)

Hvad var disse “grundlæggende fejl” hos Jarosjenko, som Stalin så tydeligt afslørede i dette afsnit af sin bog? Det var netop at undervurdere produktionsrelationernes rolle i samfundsudviklingen og at gå ind for et overfladisk, pragmatisk koncept om mekanisk manipulation af overfladiske og forbigående økonomiske faktorer i stedet for ægte socialistisk planlægning, hvilket uundgåeligt ville føre til, og allerede har ført til, en enorm styrkelse af den rudimentære sfære af varecirkulation, til en omvending af tendensen i udviklingen af kollektivt landbrug i retning af ejerskab af hele folket gennem staten, med udveksling af produkter som den grundlæggende form for distribution af varer, kort sagt, han gik ind for præcis den forkerte politik, uendeligt skadelig for udviklingen af socialisme og for overgangen til kommunisme, som Khrusjtjov har forfulgt, siden han fik fuld kontrol over SUKP og den sovjetiske stat.

På det specifikke spørgsmål om maskin- og traktorstationernes rolle og kollektivlandbrugenes fremtid sagde Stalin følgende:

“… Hvad ville effekten være af at sælge maskin- og traktorstationerne til kollektivbrugene som deres ejendom? Virkningen ville være at påføre kollektivbrugene store tab og ruinere dem, at underminere mekaniseringen af landbruget og at bremse udviklingen af kollektivbrugs-produktionen.

Konklusionen er derfor, at kammeraterne Sanina og Vensjer, når de foreslår, at maskin- og traktorstationerne skal sælges til kollektivbrugene som deres ejendom, foreslår et skridt tilbage til den gamle tilbageståenhed og forsøger at dreje historiens hjul tilbage.

Lad os et øjeblik antage, at vi accepterede kammeraterne Saninas og Vensjers forslag og begyndte at sælge de grundlæggende produktionsredskaber, maskin- og traktorstationerne, til kollektivbrugene som deres ejendom. Hvad ville resultatet blive?

Resultatet ville for det første være, at de kollektive landbrug ville blive ejere af de grundlæggende produktionsinstrumenter: Det vil sige, at deres status ville være en ekstraordinær status, som ikke deles af nogen anden virksomhed i vores land, for som vi ved, ejer selv de nationaliserede industrier ikke deres produktionsmidler. Hvordan, ud fra hvilke overvejelser om fremskridt og udvikling, kan denne særlige status for de kollektive landbrug retfærdiggøres? Kan man sige, at en sådan status ville lette ophøjelsen af kollektiv landbrugsejendom til offentlig ejendom, at det ville fremskynde vores samfunds overgang fra socialisme til kommunisme? Ville det ikke være mere sandt at sige, at en sådan status kun ville grave en dybere kløft mellem kollektiv ejendom og offentlig ejendom, og ikke ville bringe os nærmere kommunismen, men tværtimod fjerne os længere fra den?

Resultatet ville for det andet være en udvidelse af varecirkulationens virkefelt, fordi en gigantisk mængde instrumenter til landbrugsproduktion ville komme inden for dens kredsløb. Hvad mener kammeraterne Sanina og Vensjer – er udvidelsen af varecirkulationens sfære beregnet til at fremme vores fremskridt mod kommunismen? Ville det ikke være mere sandt at sige, at vores fremskridt mod kommunismen kun ville blive forsinket af det?

Kammeraterne Saninas og Vensjers grundlæggende fejl ligger i det faktum, at de ikke forstår varecirkulationens rolle under socialismen; at de ikke forstår, at varecirkulation er uforenelig med den fremtidige overgang fra socialisme til kommunisme. De tror, at overgangen fra socialisme til kommunisme er mulig selv med varecirkulation, at varecirkulation ikke kan være nogen hindring for dette. Det er en dyb fejl, som skyldes en utilstrækkelig forståelse af marxismen.

I sin kritik af Dührings ’økonomiske kommune’, som fungerer under betingelserne for varecirkulation, viser Engels i sin ’Anti-Dühring’ overbevisende, at eksistensen af varecirkulation uundgåeligt måtte føre Dührings ’økonomiske kommuner’ til regenerering af kapitalismen. Kammeraterne Sanina og Vensjer er tydeligvis ikke enige i dette. Så meget desto værre for dem. Men vi marxister holder fast ved det marxistiske synspunkt, at overgangen fra socialisme til kommunisme og det kommunistiske princip om fordeling af produkterne efter behov udelukker al vareudveksling og dermed udelukker produkternes omdannelse til varer og dermed deres omdannelse til værdi.” (J.V. Stalin, ibid., s. 101-102). (Fremhævelserne er mine, M.B.)

De tragiske erfaringer med udviklingen af Sovjetunionen under Khrusjtjov siden 1956 har tydeligt vist, at alle Dührings, Jarosjenkos, Saninas og Vensjers dybe fejltagelser også er fejltagelser begået af Khrusjtjov, Titos ivrige elev. For har Khrusjtjov ikke med så mange ord erklæret, at kommunismen vil blive opnået gennem en intensivering og udbredelse af vareudveksling på internationalt plan inden for den socialistiske lejr af nationer? Man når et punkt, hvor rene “fejl” og pragmatisk kludder bliver til bevidst forræderi. Den ubønhørlige kraft i den spontane, ukontrollerede udvikling af småproduktion gør sig hurtigt gældende, når det marxistisk-leninistiske partis og det proletariske diktaturs faste styrende hånd er fjernet, og denne udvikling bevæger sig ubarmhjertigt mod genoprettelsen af kapitalismen, som Marx, Engels, Lenin og Stalin alle beviste, i praksis såvel som i teorien, at den ville gøre.

Og således bliver revisionisten Khrusjtjovs sande rolle som forræder af verdens arbejdende folk, af hele det historiske mål om verdenssocialisme og kommunisme, krystalklar: rollen som agent for imperialismen og den døende monopolkapital på et tidspunkt, hvor de ikke længere behersker de sociale kræfter, der er nødvendige for at opretholde det kapitalistiske system på verdensplan. Det er i dette ildevarslende, men forfærdeligt sande lys, at alle Khrusjtjovs mange forræderiske handlinger skal forstås hver for sig. Og det må ligeledes forstås af alle ærlige og bevidst tænkende kommunister, at det eneste mulige alternativ til overgangen til kommunisme, til den fortsatte styrkelse og vækst af socialistiske relationer til det punkt, hvor fuldt kommunistiske relationer bliver en reel mulighed, er en tilbagevenden til vareforhold, værdilovens øgede og voksende virkefelt, økonomiske og sociale uligheder, der til sidst og uundgåeligt fører til genoprettelsen af kapitalismen i en eller anden form.

Enten bevæger socialismen sig fremad mod kommunismens nye, fuldstændigt klasseløse og virkelig frie samfund, der ligger og venter på at blive født i dens skød – eller også glider den tilbage ned ad den skråning, der dannes af styrkelsen af de rudimentære træk fra det gamle samfund, der stadig hænger fast i det nye, ind i det døende, men stadig magtfulde samfunds gabende og fjendtlige gab, kapitalismen, med dets udbytning, usikkerhed, fattigdom og krig, dets kulturelle fetichisme og moralske degeneration. Immobilitet, en tilstand af hvile, er umulig, bevægelse i sig selv er den eneste mulige “tilstand af væren” for socialismen, som for alle andre samfund. Og netop fordi socialismen repræsenterer en endnu ikke helt afsluttet overgang til kommunismen, kan dens bevægelse bremses, hindres og endda til sidst – og hvis det arbejdende folk tillader det – vendes om.

Det er af denne grundlæggende og yderst vigtige grund, at grundlæggerne af den videnskabelige socialisme og kommunisme, af marxismen-leninismens teori og af den kommunistiske verdensbevægelse, Marx, Engels og Lenin, alle understregede den dybe sandhed, at i den socialistiske opbygnings- og udviklingsepoke, hvor de sidste rester af det gamle samfund ubarmhjertigt og ubønhørligt udviskes fra alle områder af det sociale liv og menneskenes bevidsthed, hvor menneskeheden omformes i løbet af den mere eller mindre langvarige genopdragelses- og uddannelsesproces, som socialismens nye produktionsforhold og verdenssyn sætter i gang – kort sagt, hvor en ny slags ægte menneske, det socialistiske menneske, opstår – at en sådan historisk proces, den mest afgørende i hele den ældgamle historie om social forandring og fremskridt, kun kan fremmes af arbejderklassens og alle arbejdende menneskers evigt årvågne, konstant selvkritiske og ægte demokratiske diktatur ledet af dets bevidste fortrop, det kommunistiske parti.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top