Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Ingen forhandlinger og aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord

Det er nu, der skal reageres mod regeringens forhandlinger med USA om udstationering af tropper og materiel på dansk jord. Den socialdemokratiske regering har valgt at løfte en flig af sløret omkring hidtil hemmeligholdte forhandlinger med USA midt i en højspændt krisesituation i Europa, hvor der trues med krig og optrapning af militære aktioner. Det er på alle måder en farlig vej – for befolkningerne, for fred og sikkerhed i Europa og for Danmark.

Når USA-imperialismen vil have tropper og krigsmateriel på danske NATO-baser og i Danmark, er det ikke for at beskytte den danske befolkning. Det er for at beskytte deres egne interesser i den voksende stormagtrivalisering mellem USA, Rusland og Kina. I NATO-alliancen har Danmark allerede rollen som opmarch-, depot- og flybaseområde mod Rusland og Kina. Med de voksende økonomiske, energi- og forsyningskriser ønsker USA imperialismen at kunne handle hurtigt på egen hånd, også uden at vente på NATO, gennem amerikanske baser i hele Europa og undgå en krig på eget territorium.

Forhandlinger og aftaler med USA-imperialismen om militær tilstedeværelse gør Danmark til et amerikansk brohoved i en kommende krig. Det betyder afgivelse af dansk national suverænitet.

At gå mod USA imperialismen betyder ikke, at vi støtter hverken den russiske eller kinesiske imperialisme og deres krigsoprustning. Tværtimod går vi imod og må bekæmpe al imperialisme, hvad farve den end har, for at opbygge en bred antikrigs-bevægelse, som det er nødvendigt ikke bliver spændt for hverken den ene eller den anden imperialistiske magts propagandavogn.

Ingen forhandlinger eller aftaler med USA om tropper eller materiel på dansk jord!

Ingen fremmede tropper i Danmark! NATO-flybaserne som F35 kampflybasen ved Skrydstrup skal nedlægges!

Mod imperialistisk krigsoprustning og krige!

 Når Danmark de sidste årtier har deltaget i illegitime krige rundtom i verden, har det ikke været for at beskytte eller forsvare befolkningen eller landets interesser. Skiftende regeringer har derimod trukket Danmark i krig for at beskytte de danske monopolers og dansk erhvervslivs interesser, investeringer og forretningsmuligheder. Krigsdeltagelsen handler om at beskytte fri adgang for Mærsk til at sejle de største milliardoverskud i havn ved hjælp af danske krigsskibe mod pirater i fiskerbåde. Det handler om adgang til olie, gas og råstoffer i Afghanistan og Mellemøsten og genopbygningskontrakter i efterladte bombede, ødelagte lande. Det handler om at beskytte dansk erhvervslivs investeringer i Mali og Sahel i Afrika, investeringer i Ukraine og Østeuropa. Det handler kort og godt om penge, markeder og profit. For det høje mål sendes danske soldater i krig livet som indsats. Tusinder af civile har mistet livet, deres hjem, deres land og fremtidsmuligheder. Godt pakket ind i floskler og krigspropaganda om høje værdier som demokrati, fred, frihed, ligestilling og menneskerettigheder beskyttes dansk imperialismes interesser.

Stop for dansk krigsdeltagelse!

Træk de danske tropper, krigsfly og krigsskibe hjem!

  Den danske regering, partier i Folketinget og militærtoppen ønsker at bruge den højspændte situation til at øge militærudgifterne. Dansk krigsdeltagelse har kostet milliardbeløb og omstillet dansk militær fra forsvar til NATO-udrykningsstyrker. På trods af at NATOs krige har bragt det modsatte af fred og sikkerhed, vil regeringen optrappe dansk krigsdeltagelse og øge de økonomiske NATO-bidrag efter USA’s krav. Og samtidig vil den bruge flere penge på den militære opbygning i Danmark. Pengene kommer kun ét sted fra: befolkningen. I stedet for penge til et sundhedsvæsen, der bløder, investeringer i børn, unge, daginstitutioner og uddannelse, til arbejdsløse og reformramte eller ligeløn til kvinder – ja, så skal milliarderne rulle til krigsindustrien. Og krigsblinde generaler, ministre og folketingsmedlemmer kan fortsat hæve deres høje betaling for at spille hasard med vores fremtid.

Danmark ud af NATO. NATO ud af Danmark! For et alliancefrit og selvstændigt Danmark!

Skattekronerne skal gå til social sikring – ikke krigsindustrien og oprustning!

 Regeringen påstår, det er nødvendigt med USA og NATO i landet, fordi verden er blevet et farligere sted, og Europas sikkerhed nu er truet i Ukraine. Nødvendigt, fordi vi ikke kan forsvare os selv mod rækken af onde despoter, der hele tiden afløser hinanden, fra Bin Laden, Gaddafi, Saddam og til Putin. Den ene krig afløser den anden uden at bringe andet end ødelæggelser, død og nye reaktionære kræfter til magten, hvad enten det er religiøse fundamentalister, fascister eller dødens imperialistiske købmænd og deres marionetregeringer. For det, der virkelig gør verden til et farligt sted for befolkningerne, arbejderklassen og ungdommen, er imperialistmagternes kamp, rivaliseringer, omfordelingskrige om råstoffer, energi, markeder. En trussel, der vokser med kapitalismens krise. Kapitalismens umættelige kamp om profit betyder krig. Krig er økonomisk udbytning med militære midler. Det er en gammel sandhed, der har kostet meget blod. For at afskaffe krig er det nødvendigt, at kapitalismen afskaffes.

Befolkningen, de unge, arbejderne har ingen interesse eller ønske om at føre krig mod andre landes befolkninger. Vi støtter hverken dansk, NATOs, EU’s, USA’s, den russiske eller kinesiske imperialisme. Vi støtter folkenes kamp for sociale rettigheder, frihed, selvstændighed og fred.

For international solidaritet mellem arbejdere og folkene!

For et revolutionært brud med kapitalismen – årsagen til krig!

 Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, 12. 2.2022

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top