Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

International solidaritet mod reaktionen og den imperialistiske krigs- og nedskæringspolitik

Udtalelse CIPOML, europæiske partier

Udtalelse fra de europæiske partier i Konferencen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

De marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa har med succes gennemført deres årlige konference i Paris juni 2018.Den kollektive analyse af den aktuelle situation i Europa og erfaringsudvekslingen har peget på to hovedtendenser:

For det første demonstrerer de imperialistiske stater i stadig højere grad deres voldsomme indbyrdes konkurrence og mangedobler de globale brændpunkter for spænding. Den stadig mere udtalte krigspolitik ledsages af samfundenes militarisering. Der findes altid flere penge til våben og krige, og stadig færre til at dække folkets sociale behov.

Det er påtrængende vigtigt at fordømme og modsætte sig denne politik i hvert enkelt land og internationalt, især ved at mobilisere arbejderne og folket mod NATO’s og EU’s ”forsvarspolitik’, imod militariseringen og de stadig voksende krigsbudgetter i de enkelte lande og også imod udvidelsen af EU-landenes militær i Mellemøsten og Afrika.

Det er vigtigt at støtte de nordiske folks voksende modstand mod omdannelsen af denne strategiske zone til en slagmark mellem USA, NATO og EU på den ene side og Rusland på den anden. Det er vigtigt at udvikle modstanden mod USA’s, NATO’s og EU’s krigspolitik i alle europæiske lande, kampen for afvikling af de amerikanske baser og deres atomvåben og for opløsning af NATO.

De marxistisk-leninistiske partier og organisationer vil bidrage til en vellykket mobilisering mod det kommende NATO-topmøde i Bruxelles og i de enkelte lande og understøtte den internationale koordinering af modstanden mod krigspolitikken og dens redskaber.

Også et andet spørgsmål har været i centrum for drøftelserne, nemlig udviklingen af populistiske bevægelser, deres karakter og deres mål.

Dette fænomen udviser en lang række former og store forskelle mellem venstre- og højrepopulisme, og de marxistisk-leninistiske partier og organisationer har derfor påbegyndt en generel diskussion, som vil blive yderligere uddybet, på baggrund af visse fælles træk hos populisterne, såsom:

– Fornægtelsen af arbejderklassen og klassekampen.

– Fornægtelsen af arbejderklassen og dens afgørende rolle i den revolutionære proces og opbygningen af det socialistiske samfund.

– Fornægtelsen af politiske partiers rolle, især arbejderklassens parti, det kommunistiske parti.

– Deres opportunistiske alliancepolitik med henblik på parlamentariske valgsejre, alliancer som tilmed kan omfatte åbent racistiske og fascistiske partier.

Dette fænomen er et led i reaktionens offensiv for at aflede den voksende modstand fra brede lag mod oligarkiets politik, for at holde protesterne inden for det kapitalistiske og imperialistiske systems rammer og for at forhindre udviklingen af revolutionær klassebevidsthed.

Konferencen udtrykte også sin solidaritet med det palæstinensiske folks kamp og fordømte den zionistiske israelske stats brutale undertrykkelse af befolkningen i Gaza og den amerikanske imperialismes og andre imperialistmagters støtte til krigsforbryderen Netanyahu.

Konferencen støtter de progressive og revolutionære kræfters kamp i Tyrkiet, som bekæmper Erdogans forsøg at etablere et autokratisk og diktatorisk regime, som vil betyde forstærkelse af udbytningen og undertrykkelsen af arbejderne og det tyrkiske folk, og af undertrykkelse og krig mod kurderne.

Den udtrykker også sin solidaritet med arbejderkampene i en række lande, som f.eks. jernbanearbejderne i Frankrig og de offentligt ansattes kamp i Danmark.

Konferencen har forstærket partiernes og organisationernes ideologiske og politiske enhed og dens internationalistiske karakter, baseret på marxistisk-leninistiske principper og på deres fælles mål, kampen for den proletariske revolution og socialisme.

 

Den regionale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer I Europa, medlemmer af CIPOML

 

Albaniens Kommunistiske Parti

Arbejderpartiet Kommunisterne, Danmark

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti

Organisationen til opbygning af et kommunistisk arbejderparti i Tyskland

Bevægelsen til gendannelse af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-1955)

Kommunistisk Platform – for Italiens kommunistiske arbejderparti

ML-organisationen Revolusjon, Norge

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister)/PCE(m-l)

Tyrkiets Arbejderparti/EMEP

Paris, juni 2018

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top