Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kampen mod krigsfaren – NATOs og EU’s militarisering

Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Imperialistisk krig skal bekæmpes, allerede lang tid før den bryder ud. Det er en af pointerne fra Lenin i dette indlæg fra 2018 om APK’s politik for kampen mod imperialisternes krige og krigsoprustning og hvorfor vi skal ud af både NATO og EU’s militære opbygning og alliancer. Indlægget kan også ses som et indspark mod den falske fortælling, at krigen i Ukraine og den voldsomme krigsoprustning i Europa, er opstået som følge af en enkelt gal mands værk, ingen havde set komme. Tværtimod. Der har længe været bygget op til krig igen i Europa.

”Krig er fortsættelsen af politikken med voldelige midler.” Et berømt citat, en dyb sandhed og en måde at forstå årsagerne til krig på. Lige siden Marx og Engels har marxist-leninister brugt dette udgangspunkt til at forstå de bagvedliggende årsager til de konkrete krige og den øgede militarisering.

Inden for de seneste måneder har de to største militærøvelser siden Den Kolde Krig fundet sted. Den ene er Vostok 2018 i det østlige Rusland med 300.000 russiske soldater og soldater fra Kina og Mongoliet. Fly, fregatter, droner og militært udstyr i alle afskygninger. I 2017 afholdt Kina og Rusland en fælles flådeøvelse i Østersøen og Det Japanske Hav. Den anden militærøvelse er USA’s og NATOs store Trident Juncture i Norden, med centrum i Norge, som lige er afsluttet. Også her er det med kampfly, atomfregatter, troppetransporter og omkring 50.000 NATO-kamptropper.

Vi ser på verdensplan, hvordan tingene spidser til og de grundlæggende modsætninger skærpes. Flere krige, flere kriser, nye store handelskrige ikke mindst fra USA. Trump er sat ind for at føre en vanvittig politik kaldet ’America First’, koste hvad det vil, inklusive atomangreb. Det er kampen mellem USA og de fremrykkende supermagter Rusland, Kina og EU om det økonomiske, militære og politiske herredømme, der foregår lige nu.

For os – det kommunistiske parti, den revolutionære bevægelse, anti-krigsbevægelsen i Danmark – er det vigtigt ikke bare at studere og analysere udviklingerne på internationalt plan, men i særlig grad placeringen af vores eget land, og hvordan den konkret giver sig udtryk. Hvad er det danske borgerskabs politik og rolle? Hvad er den danske arbejderklasses politik og rolle? Hvad er det helt konkret, der foregår, og hvordan skal vi reagere?

Danmark er ikke et lille sårbart land i klemme mellem de store supermagter. Danmark er en lille imperialistisk magt, der har bundet sig med hud og hår til imperialismens strategi for global udplyndring til den amerikanske supermagt og krigsmagten NATO og til de europæiske monopolers EU med dets fælles stat og militær. Det er det, der bestemmer dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvad enten det er blå eller rød blok ved magten.

Det danske borgerskab og dets regeringer har gjort Danmark til en del af NATOs krigsøvelsesplads og krigsplads. Trident Juncture øvede koordinering af transporten af en række NATO-landes tropper og materiel gennem landet. Dansk militær skal sætte forsyningskæder op, så udenlandske tropper får mad, brændstof og indkvartering. Det skal sikre, at transport og ophold for NATO-tropper i Danmark bliver både sikkert og effektivt, gennem vejvisning, overvågning og koordination med civile myndigheder. Hvilket på almindeligt dansk betyder, at de skal sikre, at NATO-tropperne frit kan passere, og sikre dem mod protester og modstand fra en dansk civilbefolkning, og krigsmodstand.

Så er det jo rettidig omhu – for nu at bruge krigsforbryderen Anders Foghs udtryk – når der med det nye forsvarsforlig fra i år oprettes en særlig enhed, hvor soldater og frivillige fra Hjemmeværnet har til opgave at modtage NATO-tropper og bevogte infrastrukturen i landet. Ved fremlæggelsen af det nye ”forsvars”forlig og budget i januar i år beskrev den nuværende krigsminister Claus Hjort Frederiksen Danmark som et bagland og opmarchområde for NATO-tropper og krigsmateriel.

Det må også kaldes ”rettidig omhu”, når en af NATOs nye kommandocentraler skal være et logistisk center for at sikre, at NATO let skal kunne flytte sine styrker rundtomkring i Europa. Med den såkaldte NATO-Schengen-aftale er kontrollen over transportnet, energinet og det digitale kommunikationsnet lagt ind i et EU-NATO-samarbejde. Gennem en række fælles erklæringer har både EU og NATO fået vide beføjelser til at samordne deres militære operationer, benytte hinandens soldater, krigsmateriel, overvågningsdata m.m. EU er ikke et værn mod USA’s og NATOs hærgen. EU er en militærmagt i sig selv med en færdigudbygget militærunion inden 2025 som mål og med sine egne stormagtsambitioner. Danmark er, så længe vi har vores forsvarsundtagelse, ikke officielt med i EU’s militærpagt PESCO – Den permanente militære samarbejdsstruktur fra 2017. PESCO har i foråret vedtaget sikring af militær mobilitet og energiforsyning som nogle af sine hovedopgaver. Men Danmark er underlagt EU-kommissionen, hvis transportkommissær Violetta Bulc vil lade civile og militære transportbehov gå hånd i hånd, sådan at EU kan ”handle hurtigere” på egen hånd eller i samarbejde med NATO. Og Danmark er med i EU’s nye ”Fredsfond”, som bl.a. Aalborg Universitet ønsker at bruge til at oprette nye højteknologiske forsknings- og uddannelsesprojekter.

Militariseringen af Østersøen og Baltikum

Militariseringen af Østersøen handler i høj grad lige nu om, at NATO og EU er i gang med at gøre området til, hvad der i militærsprog kaldes ”operativt funktionelt”, hurtigt og smidigt at kunne få tropper og materiel frem. Så derfor skal motorveje udbygges med flere spor til tungere trafik, jernbaner udbygges og koordineres og nye broer – som Femern – bygges. Militariseringen af Østersøen handler i høj grad om at sikre energien til militære formål. Striden om den russiske gasledning Nord Stream 2 fra Rusland og ned gennem Østersøen er bare en del af dette. F.eks. er den danske stat dybt involveret i et projekt omkring Baltic Pipe, der skal bringe gas fra norske gasfelter i Nordsøen gennem Danmark og Østersøen til Polen. Projektet er opført på EU’s liste over projekter af særlig europæisk interesse for forsyningssikkerhed i Danmark, Sverige og de baltiske og central- og østeuropæiske regioner.

NATOs nordøstflanke

Danmark og Norden er en del af NATOs nordøstflanke. Den starter oppe fra Arktis. Arktis er blevet strategisk interessant, bl.a. fordi der her ligger en femtedel af klodens uudnyttede olie- og gasressourcer og en række andre råstoffer. Klimaforandringerne åbner op for at udnytte disse og for muligheden af nye skibsruter mellem verdensdelene. Fra Arktis går der en lige linje videre til Thulebasen på Grønland, reaktiveringen af NATO-basen Keflavik i Island, over NATOs radar- og militærbaser i Norge, til de store militære data- og kommunikationscentre i Sverige, til gennem-militariseringen af hele Østersøområdet og landene rundt om dette.

Et hovedformål med NATOs nordsøstflanke er at sikre USA/NATOs kontrol over luftrummet og havene mellem USA og Rusland. Og som et vigtigt element i den teknologiske del af moderne krigsførelse at sikre kommunikationen mellem USA og dets NATO-radar-, satellit- og militærbaser i Nordeuropa. Det er også i det lys, vi skal se og forstå den danske regerings direkte indblanding i, hvem der skal finansiere udbygningen af grønlandske lufthavne, som kinesisk kapital har budt ind på. Kolonimagten Danmark står fortsat for Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik, og en grønlandsk selvstændighedsbevægelse vil svække et af dansk imperialismes stærke NATO-kort.

NATOs nordøstflanke fortsætter ned gennem Danmark. Med en NATO-radar på Skagen. Med Flyvestation Skrydstrup, kaldet Fighter Wing Skrydstrup, hvor alle danske kampfly er samlet, og som desuden indeholder avancerede systemer til dataudveksling mellem militære enheder – fly, landstyrker og skibe i Forsvaret og NATO. Og på Bornholm med ny radar på NATO-basen i Almindingen. Der findes desuden udvidede planer for bevæbning og radarer på krigsfregatterne i Østersøen. Vi er så vant til, at radar- og satellitcentrer hører udvikling og fremskridt til. Men disse milliardinvesteringer bruges til krig – også lige nu.

NATOs satellit- og radarmodtagercenter i Skandinavien videresender billeder til blikbunkers i USA, hvor der sidder et hold af unge mænd, der via deres computere kan dirigere droner og bomber til at udslette huse og mennesker i Irak, eller hvor USA vil. ”No boots on the ground”. De hører ikke skrigene, lugter ikke blodet og det brændte kød.

Det er, hvad NATOs krigsmaskine betyder. Så hvad betyder alt det her for Danmark?

NATO har brug for Danmark

Det betyder, at det er NATO, der har brug for Danmark. Ikke omvendt. NATO har brug for Danmark som brik i en kommende krig mod øst og nord – Rusland og Kina. Og omvendt har dansk erhvervsliv – Mærsk, den danske krigsindustri, dansk imperialisme og det danske borgerskab – brug for EU og NATO til at beskytte deres globale investeringer og profit rundtom i verden. Det er det, dansk krigsdeltagelse rundtom i verden handler om.

Så når APK rejser kravet om ”Stop for dansk krigsdeltagelse og tropperne ud” af Syrien, Afghanistan, Mali, hvor som helst det foregår, så er det ud fra en klar klasseholdning. Vi ønsker ikke at styrke dansk imperialismes økonomiske og militære interesser og positioner. Tværtimod. Arbejderklassen og ungdommen skal ikke bruges til imperialistisk udplyndring og myrderier for imperialisternes profit og magt. Arbejderklassens allierede er ikke dens eget borgerskab, men den internationale arbejderklasse. Og den bedste støtte vi kan give både os selv og internationalt, er at styrke klassekampen herhjemme mod vores eget borgerskab og krigsmagere. I dag kaldes krigene ikke direkte for ”forsvar af fædrelandet” men forsvar af de vestlige værdier, demokrati og kristendom. Al national og EU-lovgivning ligger klar til at dømme enhver tale og modstand mod dette som ”terrorisme”. I Tyrkiet er kammerater fra EMEP, bl.a. forkvinden Selma Gürkan, anklaget og fængslet på denne anklage for at tale mod Tyrkiets krig i Syrien.

Arbejderklassen er daglig udsat for massiv krigs- og krigsforberedende propaganda. I disse år er NATOs kampagne for at skabe frygt for et angreb fra Rusland intens. Vi forsvarer hverken Putin eller Rusland et øjeblik, de er ikke offeret her. Arbejderklassen bliver offeret, hvis vi ikke hele tiden afslører, at denne kampagnes virkelige indhold er at aflede fra det faktum, at en kommende storkrig vil bryde ud – ikke på baggrund af én part, men på baggrund af de skærpede modsætninger mellem imperialistiske supermagter og deres allianceblokke og den politik, de fører og forfølger.

Vi kommer aldrig til at få overbevist arbejderklassen og ungdommen om, at vi kan og skal ud af de imperialistiske alliancer NATO og EU, hvis der hersker en opfattelse af eller tvivl om, at det er endnu farligere at være udenfor. Vi skal rette kampen konkret mod dansk imperialisme og USA’s vestlige alliancer NATO og EU, som dansk imperialisme er bundet til – samtidig med at vi afslører Ruslands og Kinas del i den skærpede rivalisering om at udbytte jordens folk og ressourcer til egen fordel.

Kampen mod krigen

Lenin er nok den, der klarest har sammenfattet holdningen til krig, bl.a. i pjecen ’Socialisme og krig’. ”Socialister har altid fordømt krige mellem nationer som barbariske og brutale. Vores holdning til krig er imidlertid fundamentalt forskellig fra borgerlige pacifisters (støtter og fortalere for fred) og anarkisternes. Vi adskiller os fra den første på den måde, at vi forstår den uundgåelige forbindelse mellem krig og klassekamp inden for et land; vi forstår, at krige ikke kan afskaffes, medmindre klasserne afskaffes, og der indføres socialisme.” Al snak om konfliktløsning som middel og fred som mål ved vi i bedste fald er from, men under alle omstændigheder tom opportunistisk afledning og tågesnak. Det handler om klassekamp. Krig er en fortsættelse af politikken med voldelige midler – imperialismen med dens store grundlæggende klassemodsætninger vil hele tiden føre til nye røverkrige. For at opnå virkelig fred kræver det klassernes afskaffelse med indførelse af socialisme. Der findes ingen anden vej end at rydde årsagerne af vejen.

Men det betyder jo ikke, at vi bare siger ”Nej til krig – for socialisme”. Eller opstiller handlingsparoler som ”Krig mod krigen” eller ”Krigen må mødes med revolution”. I spørgsmålet om kampen mod krigsfaren trækker Lenin det meget skarpt op i en række artikler samlet i pjecen ’Om krigen’,nemlig at den dag krigen kommer, vil det være for sent, og at det er at stikke arbejderne blår i øjnene og efterlade dem hjælpeløse at rejse det som svar på krigen. Den ideologiske og politiske kamp om, hvorvidt arbejderklassen og ungdommen vil gå med i en krig eller mod den, udkæmpes lang tid før selve krigen udløses.

Hvorfor sagde arbejderklassen og befolkningen ikke stop, dengang Danmark blev en krigsførende nation i 2002, hvor Danmark gik ind i NATOs krig i Afghanistan? De ønskede ingen krig. Havde ingen interesse i krig. Svaret er enkelt nok. Den revolutionære bevægelse i Danmark gjorde, hvad den kunne, og fik startet en ny anti-krigsbevægelse, men var for svag til at kunne hamle op med hele modbevægelsen fra kræfter som den gamle revisionistiske fredsbevægelse, som sad fuldstændig uforberedt og snakkede om FN og fred i verden, og den socialdemokratiske opportunisme, der bakkede landets top og regeringens krig op, og lammelsen af en ny æra med USA’s terrorkrig, der lå tungt. Situationen fra ”Fred i vor tid” til USA og NATO-alliancens terrorkrig skiftede over få måneder, med en klar taktik for lammelse og frygt. Dette for at sige, at udviklingen bevæger sig fremad i spring, også når det gælder krigsfare og krig.

Krigens karakter, formål, årsager, kræfter må atter og atter afsløres i kampen mod krigsfaren. De konkrete begivenheder – som fx når Haderslev Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med den amerikansk forsvarsvirksomhed Cubik om at etablere et nyt trænings- og kommandocenter i Skrydstrup for samtlige nordeuropæiske F-35-kampfly – må det bruges som konkrete eksempler til at afsløre, at den slags nye danske arbejdspladser betyder øget fare for en ny imperialistisk krig, og at fagbevægelsens top spiller en rådden socialchauvinistisk rolle ved trække det kort for at skjule krigsfaren.

Lenin beskriver meget aktuelt for i dag, hvordan arbejderklassen, hvis den kun overlades til borgerskabets massive krigsretorik og -propaganda, kan gribes af ren og skær frygt og rædsel – et eldorado for religiøs opblomstring, højreradikalisme, konservatisme og populisme. Gribes af lammelse og defaitisme. Men at den også kan gribes af forøget klassehad til imperialismen og borgerskabet, når den gives muligheder for at forstå krigens klassekarakter og for at opstille handlemuligheder.

Konklusion

Hvordan handler vi som parti og revolutionær bevægelse i kampen mod krigsfaren, NATOs og EU’s militarisering, og hvilke redskaber har vi? Vores største force er, at vi har den nødvendige teori og metode – marxismen-leninismen – til at forstå udviklingen og krigsfaren ud fra, og alle de tidligere og aktuelle erfaringer fra hele den internationale bevægelse at trække på. Men vi er jo ikke et analyseinstitut. Vi analyserer for at afsløre klassefjendens og krigens løgne, for at afsløre opportunisternes vildveje for klassefred og for at kunne komme med svar og anvisninger til at handle og styrke klassekampen.

Vi har en kommunistisk stemme i mediebilledet, lille men ihærdig, skarp og uvurderlig. Vi har de daglige nyheder og analyser på KPnet og Facebook og radio. Vi har magasinet Enhed og Kamp med konkrete analyser ud fra ml-teorien, hvor vi har haft en række artikler netop om de spørgsmål, vi har været inde på i dag. Vi har tidsskriftet Håndslag, som rummer artikler fra anti-krigskampen og bevægelserne i dag og ikke mindst helt unikke konkrete erfaringer fra modstandskampen under 2. verdenskrig og kampen mod fascisme og nazisme, som vi helt klart bør studere og tilegne os i dag. Vi har Stop Terrorkrigen – ud af NATO.

Vi har fra APK’s start arbejdet med og i at opbygge en ny bred militant anti-krigsbevæglse med en bred vifte af aktiviteter fra gadeaktioner, møder, festivaler og små og kæmpe demonstrationer. En bred folkelig modstand mod NATO, EU, militariseringen og krigsfaren er nødvendig. Men som en del af klassekampen med arbejderklassen og ungdommen som centrum.

Og lige til allersidst: Hvis ikke I kender og har læst Hans Scherfigs vidunderlige satiriske sønderrivning af den danske stats atomkrigspjece ’Hvis Krigen kommer’ i hans ’Krigs ABC’ fra 1960, skal I unde jer selv at få fat i den. Den er stadig højaktuel. Pjecen slutter sådan her: ”Ovennævnte regler skal ikke være nogen garanti for, at alle kommer helskindet igennem et atomvåbens eksplosion, men De er måske en af de tusinder, som reglerne kan bringe frelst gennem katastrofen.”

Scherfigs kommentar: ”Denne pjece er virkelig affattet sådan, at den kan bidrage til at frelse os alle fra krig og katastrofe. Det er en nyttig pjece. Den bør snarest udsendes gratis til samtlige husstande i Danmark, og folk, som læser den, vil af sig selv forme de enkle beskyttelsesregler, som er nødvendige: Beskyt Dem mod civilforsvaret. Beskyt Dem mod militæret. Beskyt Dem mod idioter.”

Indlæg af APK på Novemberkonference 10.11.18

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top