Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Kvindekamp er klassekamp – Stop nedskæringer, lavtløn og den imperialistiske krig

af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Udtalelse på Arbejderkvindernes internationale kampdag 8.marts 2023

Kvindekampen handler ikke bare om ligestilling. Den er en del af dagens klassekamp. Når Mette Frederiksen afskaffer en fridag for at skaffe penge til krigsbudgetterne, og når Lizette Riisgaard som overfagboss midt i galoperende prisstigninger vil prakke os en minusoverenskomst på, så er det klassekamp. Det er angreb på arbejdernes og de arbejdende kvinders rettigheder og hverdag. Hvad enten vi er i den private eller offentlige sektor eller er dem, der er udstødte af arbejdsmarkedet.

Hvem er det, der tjener på at kvinder stadig ikke har fået reel ligeløn? Hvem tjener på at arbejdsforholdene i kvindefagene stadig er så stressede, så nedslidende – hvem tjener på at arbejdstiden forlænges og pensionsalderen sættes op? På at retten til omsorg og sundhed sælges og købes af dem som har råd, i takt med at den offentlige sektor privatiseres?

De der ejer virksomheder og driver den offentlige sektor tjener fortsat den dag i dag på, at kvinder er billigere arbejdskraft. Og på at de ved siden af må arbejde gratis for at fylde de værste huller ud i et svigtende omsorgssystem som mødre og pårørende.

Kapitalismen drives af hensynet til rå profit – uanset omkostningerne for mennesker, klima og miljø. Dens kyniske menneske- og kvindesyn bliver stadig mere brutalt og voldeligt med den stigende militarisering og krigsdeltagelse.

Den imperialistiske krig i Ukraine har nu varet i over et år, og krigsindustrien kører på højtryk. Der er tusinder døde og sårede og millioner af nye flygtninge. For at financiere landenes krigsbudgetter rammes befolkningerne i Europa i form af energikrise, inflation, budgetnedskæringer og reallønsnedgang. Det er arbejderne der bærer krigens byrder – men de gør det ikke passivt. I store dele af Europa er der massive protester mod reallønsnedgang, og mod regeringers pensions-, sundheds- og privatiseringsreformer. Protester, der også fordømmer krigen og kræver fred.

Kvinder udgør en stor og kraftfuld del af arbejderklassens og befolkningernes voksende kamp mod social, økonomisk og politisk undertrykkelse i mange dele af verden og herhjemme. Men skal vi for alvor opnå reel ligestilling, frigørelse af alle vores evner fra alt det, der holder os nede og at få stoppet imperialismens krigsvanvid, må vi gøre op med det system, der skaber og bygger på udbytning, undertrykkelse og krig. Socialismen har vist, i de perioder hvor arbejderklassens kvinder og mænd har haft magten, at det er den eneste vej til for alvor at opnå fuld frigørelse for alle kvinder.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top