Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Migrantarbejdere i Tyrkiet, klassekampen og det socialistiske perspektiv

Af Ercüment Akdeniz, Arbejderpartiet EMEP, Tyrkiet

Med krigen i Syrien og den efterfølgende migration er Tyrkiet blevet et af de lande, der huser den største migrantbefolkning i verden. Denne udvikling åbnede et nyt felt for udbytning for borgerskabet i Tyrkiet. AKP-regeringen blev, ved effektiv udnyttelse af den syriske migration, en magtfuld og samarbejdsvillig aktør i den fortsatte udnyttelse af migrantarbejdere på den internationale scene. Mens de imperialistiske staters og monopolers tidligere udbytningserfaringer har været en inspirationskilde for det tyrkiske borgerskab, er de herskende klasser og den politiske magt nået langt med at udvikle nye måder for udbytning.

Forud for at give det detaljerede billede af Tyrkiet vil det være nyttigt at se på situationen i verden generelt. Ifølge World Migration Report er der i 2020 mindst 281 millioner migranter på kloden. Indvandrerbefolkningen svarer til 3,5 procent af hele verdens befolkning. Det gælder blandt andet millioner af tyrkere, der er rejst på tværs af kontinenter for at arbejde eller søge asyl.

Langt størstedelen af verdens samlede migrantbefolkning består af vandrende arbejdstagere. Ifølge ILO’s data steg antallet af vandrende arbejdstagere fra 164 millioner i 2017 til 169 millioner i 2019. I denne periode steg andelen af unge arbejdere i verdens migrantbefolkning med 2 procent. Man kan konkludere, at disse tal vil være højere i 2023.

I det 20. århundrede toppede udbytningen af vandrende arbejdskraft umiddelbart efter den anden imperialistiske omfordelingskrig (2. Verdenskrig). Efter at Europa blev befriet fra fascismen i 1945, var der brug for vandrende arbejdskraft til at genopbygge ødelagte byer, infrastruktur, fabrikker og virksomheder. De kapitalistiske stater i Europa begyndte at overføre vandrende arbejdskraft med tog og skibe. De italienske, tyske og EU-monopoler kastede anker i fattige lande som Tyrkiet, Grækenland osv. og materialiserede en af de største overførsler af vandrende arbejdskraft i perioden. Tyskland satte ved indførelsen af Gastarbeiter (gæstearbejder) -programmet de vandrende arbejdstagere til at udføre de tungeste, mest beskidte og mest risikable job. Udbytningen af vandrende arbejdskraft er af afgørende betydning for kapitalismens genopblussen i Europa. Der er indført nye lovbestemmelser og udnyttelsesteknikker i forbindelse med udnyttelse af vandrende arbejdstagere.

En anden model, der inspirerede verdenskapitalismen, opstod i de arabiske Golf-lande. De enorme arbejdslejre, der blev prototypet i Golf-landene, især Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater, fungerede som et laboratorium for spredning af udnyttelse af vandrende arbejdskraft til andre kontinenter. Vandrende arbejdere er hovedsagelig beskæftiget i bygge- og olieindustrien, og de er indkvarteret i lejre, der hovedsagelig er bygget i ørkener, og som faciliterer et langvarigt lejrliv. Arbejdernes sociale liv uden for arbejdspladsen er meget begrænset. Uanset oprindelseslandet er migrantarbejdere tvunget til at leve i overensstemmelse med sharia-loven.

Arbejdere bragt til Golf-landene i karavaner fra Filippinerne, Indien, Pakistan, Tyrkiet og mange andre lande blev forvandlet til retsløse arbejdere gennem en praksis kaldet Kafala-systemet”. Kafala er et sponsorsystem. For at en vandrende arbejder kan arbejde i de arabiske Golf-lande, har han eller hun brug for garantier fra ”arbejdsgivere” eller virksomheder. Dette arbejdssystem, som også er i overensstemmelse med sharia-loven, gør migrantarbejderen til arbejdsgivernes slave. I tilfælde af en uoverensstemmelse opsiger arbejdsgiveren” sin sponsorering, og migrantarbejderen deporteres efter at have mistet alle deres verserende betalinger ved sharia-domstolene.

I lighed med koloniseringen af Afrika og Latinamerika og slaveriet af oprindelige folk har Kafala-systemet for udnyttelse i Golfen skabt en enorm akkumulering af kapital. For de internationale monopoler blev dette system modellen for nye udnyttelsesmåder. Internationale virksomheder, der rekrutterede arbejdere fra andre lande, anvendte gradvist mere originale former for denne udnyttelsesteknik i Europa, USA og andre kontinenter.

I både FN- og ILO-data henviser udtrykket “migrantbefolkning” til en bredere definition, der inkluderer flygtninge. Verdens migrantbefolkning forventes at nå op på 300 millioner ved udgangen af 2022, og 89 millioner af dem er fordrevne, dvs. flygtninge. Tvunget, som de er, til at forlade deres lande på grund af politisk undertrykkelse, eksil, borgerkrige, konflikter og krige forårsaget af imperialisme og kapitalistisk reaktion er flygtninge tvunget til at arbejde i de mest usikre job for at overleve.

Det skyldes, at de sociale beskyttelsesrettigheder for flygtninge, der blev opnået i det 20. århundrede, især Genève-konventionen om flygtninge fra 1951, hurtigt afvikles. En anden faktor, der bidrog til afviklingen af migrantarbejdernes landvindinger, var ødelæggelsen af socialismens internationale landvindinger og arbejderklassens kamp. Efterhånden som arbejderklassens organiserede magt svækkedes, blev migrantarbejderne mere sårbare. Tidligere kunne flygtninge leve under social beskyttelse og uden at skulle arbejde i en vis periode (tilpasning, uddannelse, integrationsproces), men i det 21. århundrede har situationen ændret sig markant. I dette århundrede er reglen blevet næsten som du må arbejde, selvom det er usikkert, og de flygtninge, der ikke arbejder, vil ikke overleve, de vil dø”. Således er flygtninge blevet fanget i nettet af opportunistiske netværk, arbejdsmæglere, underleverandører, uregulerede værksteder, uregistreret udnyttelse, der fodrer produktionskæden af underleverandører og det sorte arbejdsmarked. Årtusindskiftets fernis har åbnet døren for et så hensynsløst udbytningssystem.

Mens verden i dag kæmper med pandemien, krigen i Ukraine og økonomiske problemer, skaber imperialisterne, som er ansvarlige for alle disse onder, nye udnyttelsesmekanismer under navnet “humanitær og regulær migrationsstyring”. I den “globale økonomiske væksts” navn har verdens gigantiske monopoler behandlet deres planer om at fylde deres lommer op på de imperialistiske økonomiske topmøder. Således begyndte strategier for “inklusion af vandrende arbejdskraft på arbejdsmarkedet” at blive markedsført til verdens lande som en “ny global udviklingsmodel”.  Arbejderklassen over hele verden angribes fra alle sider af de imperialistiske sammenslutninger som G7 og G20 samt gennem strategier som EU’s “Ny pagt om migration og asyl”. Et aspekt af disse angreb er at bruge den billige og ”retsløse” vandrende arbejdskraft som konkurrence på løn- og arbejdsforhold.

Med topmøder som L20 (Labour 20), der er organiseret under G20, bruges fagforeninger som redskaber til dette projekt. “Social dialog” i fagligt regi bruges som en bro til at legitimere udnyttelsen af vandrende arbejdskraft og til at underordne arbejderklassen under kapitalen. Hele denne proces tjener til yderligere indskrænkning af flygtninges rettigheder og udnyttelse af vandrende arbejdere på en billigere og mere usikker måde.

“Ny pagt om migration og asyl” – udarbejdet af Europarådet og sat i kraft den 1. januar 2021 som et unikt skridt i den globale kapitalstrategi – holder migranter og flygtninge fanget. Med den nye pagt gennemførte den samme europæiske monopolunion, der stoppede flygtningeovergangene til Europa, projektet om ”midlertidige kontrakt-migrantarbejdere” for at sikre sin adgang til arbejdskraft. Lande som Tyrkiet og Libyen fik til opgave at udlicitere dette projekt. Storbritannien forsøger at gennemføre en lignende plan i Rwanda, først som et “migrantdepot” og derefter som et “migrantarbejdsdepot”.

Tyrkiet er en transit for vandrende arbejdskraft

Antallet af fordrevne og internt fordrevne i Syrien har nærmet sig halvdelen af landets befolkning. Det anslås, at der er mere end fire millioner syrere alene i Tyrkiet. Næsten halvdelen af befolkningen er blevet retsløse arbejdere. Flygtningebørn, der burde gå i skole, er hurtigt blevet arbejdere. De imperialistiske krige om udplyndring, udbytning og omfordeling har medført et profitabelt udbytningsområde i form af deling af vandrende arbejdskraft, foruden olie, naturgas, jord og hegemoni.

Kapitalister, der kræver billig og usikker migrantarbejdskraft gennem det internationale migrantsmuglernetværk, hvor millioner af dollars udveksles, arbejder i samarbejde med hinanden gennem deres sammenflettede og indviklede relationer. For eksempel kender de unge medlemmer af migrantgrupperne, der rejser fra Kabul, Afghanistan til Istanbul, de arbejdspladser eller værksteder, hvor de skal arbejde, allerede inden de tager afsted. Menneskesmuglere, der også bruger internettet og sociale medier, sætter migrantarbejdere på markedet gennem kanaler som Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp osv. Det vandrende arbejdsmarked er vævet som et edderkoppespind ikke kun i Tyrkiet, men over hele verden. Gennem digitale instrumenter kan chefer få adgang til en masse information lige fra alderen og vægten af den vandrende arbejder til deres erhvervserfaring og foto i deres pas. En betydelig del af dem bliver fanget i nettet af arbejdsmæglere efter at være kommet ind i landet. Så meget, at private arbejdsformidlinger hurtigt bliver ”overførselsbureauer for vandrende arbejdskraft”. Bag kulisserne bringer disse bureauer også uregistrerede vandrende arbejdere til “arbejdsmarkedet”.

Ifølge data fra Generaldirektoratet for Migrationsstyring var det samlede antal vandrende arbejdere i Tyrkiet, der fik arbejdstilladelse, 115.837 i 2018, og det nåede 145.232 i 2019. Fordelingen af befolkningen blandt vandrende arbejdere efter oprindelsesland i 2018 var som følger: Syrien: 34.573, Kirgisistan: 13.452, Georgien: 7.321, Ukraine: 6.394, Turkmenistan: 5.547, Usbekistan: 3.969, Nepal: 3.186, Aserbajdsjan: 2.997, Rusland: 2.994, Kina: 2, 992, Iran: 2.689, Indonesien: 2.356, Filippinerne: 2.076, Kasakhstan: 1.799 og Indien: 1.663.

Dataene viser, at det tyrkiske borgerskab tyr til multinational udnyttelse af vandrende arbejdskraft. Antallet af uregistrerede vandrende arbejdere er ikke dokumenteret, men det anslås, at næsten to millioner vandrende arbejdere/flygtninge er beskæftiget uden social sikring.  I den uformelle sektor begynder antallet af oprindelseslande at mangedobles, og lande som Armenien, Irak, Pakistan og andre lande fra Afrika dukker op.

Faktisk har “migrantindustrien” i Tyrkiet allerede taget en vis form med hensyn til sektorer: syriske arbejdere inden for tekstil- og skomageri, afghanere som hyrder, georgiske arbejdere i teplukning, aserbajdsjanske arbejdere i byggeriet, arbejdere fra afrikanske lande inden for transport og denimvask, pakistanske arbejdere inden for affaldspapir- og plastindsamling, usbekiske, filippinske og turkmenistanske kvindelige arbejdstagere inden for ældre- og børnepasning. Selvfølgelig indeholder denne kategori ikke skarpe forskelle, og det er muligt at finde arbejdere med mere end en nationalitet i hver arbejdssektor. Men det overordnede billede, der tegner sig på baggrund af sektorer, viser, hvordan kapitalister overfører en reserve-arbejdshær fra udlandet gennem menneskesmuglere (ligesom olie, der transporteres gennem rørledninger). AKP-regeringen har i sit 20-årige styre stillet dette udbytningshjul, der er skabt af den “nye migrationsstyring”, til rådighed for kapitalen på den mest effektive måde.

Hvilke syrere?

På dette tidspunkt er det nødvendigt at dvæle ved et koncept, der ofte bruges blandt tyrkiske arbejdere til at forvirre dem: “syrere”! Dette ekskluderende begreb bruges som et slør, der slører klassemodsætninger. Men hverken syrere eller tyrkere er en ”klasseløs” masse. Syrere eller syriske flygtninge omfatter mennesker fra forskellige klasser og lag. Fra begyndelsen gik krigen i Syrien hånd i hånd med krigsøkonomien, og i denne proces er krigsspekulanterne dukket op og blevet rige. Folk, der blev fordrevet under krigen og hurtigt blev arbejdere, faldt i de “krigsriges” net. Syrere, der var arbejdere i deres eget land før krigen, blev drevet til lavere statusjob i eksil, med længere arbejdstid og billigere.

Ifølge data fra Generaldirektoratet for Migrationsstyring den 26. februar 2019 er antallet af virksomheder i Tyrkiet med mindst én syrisk partner 15.159. Udbytningsmekanismen flyttede til Tyrkiet sammen med dets fabrikker, maskiner og arbejdsredskaber. De “syriske kapitalejere tilhørende oppositionen”, der bosatte sig i Tyrkiet og tog kontrol over fordrevne folk, startede med at udnytte sine egne borgere. Syriske arbejdere ansat uformelt og til lave lønninger i tekstilfabrikker, værksteder, butiks- og restaurantkæder blev det nye grundlag for berigelse.

Mens syriske kapitalister blev en del af det tyrkiske borgerskab, blev syriske arbejdere en del af den tyrkiske arbejderklasse. Dette er den klassevirkelighed, der er skjult af generaliseringer som ”syrerne”.

11 år gik sådan – vil de næste 11 år være det samme?

Tyrkiet begyndte at implementere status som “midlertidig beskyttelse” for syriske asylansøgere i 2013-14. Millioner af flygtninge, som ikke blev registreret selv indtil da, udnyttes bogstaveligt talt uden nogen regler. Kapitalister i den uformelle sektor, især inden for landbrug, tekstil og byggeri, har tjent seriøse penge på syriske arbejdere. Da de så denne tendens, “protesterede” de store chefers organisation TISK mod processen med sine egne grunde.

Til dette formål offentliggjorde den en rapport med titlen Meninger, forventninger og initiativer fra det tyrkiske erhvervsliv om syrere i Tyrkiet” i 2014. Sammenfattende krævede denne rapport overførsel af vandrende arbejdere til mellemstore og store fabrikker og foreslog lovbestemmelser og projekter til regeringen. Sådan blev den juridiske begrænsning indført for beskæftigelse af maksimalt ti udenlandske arbejdere pr. 100 ansatte på hver fabrik.

Men antallet af registrerede syriske migrantarbejdere med social sikring forblev på 34.000. Det skyldes, at den nuværende “arbejdslov for udlændinge” tager retten til at søge om arbejdstilladelse fra flygtningearbejderne og giver den til arbejdsgiverne, hvorved den anden ende af kæden om halsen på migrantarbejderne lægges i hænderne på kapitalisterne. Desuden ønsker kapitalister, der betragter arbejderens ret til social sikring som en unødvendig udgift, der øger omkostningerne, ikke at ansætte registrerede arbejdere. I 2020 udgav TISK Rapport om indvandrernes tilpasning til arbejdsmarkedet, som kræver yderligere regler fra regeringen for ansættelse af vandrende arbejdere på store fabrikker. Efter de uregistrerede værksteder vil de tungeste, mest beskidte, farligste og billigste job således blive identificeret i moderne organiserede industriområder.

Sammenfattende er monopolkapitalisterne i Tyrkiet ikke tilfredse med de skridt, der hidtil er taget i det 11. år af migrationen, og insisterer på at tiltrække billig og usikker syrisk arbejdskraft til store fabrikker i den nærmeste fremtid. Derudover vil TISK, storkapitalisternes arbejdsgiverforening, også lægge pres på husarbejderes forhold (arbejdstid, lønninger, ferie osv.) gennem brugen af vandrende arbejdskraft. Dette paradis for billig arbejdskraft, som blomstrer i Tyrkiet, lige ved siden af Europa, vokser som et nyt Bangladesh, et nyt Indien.

Hvad med fagforeningerne?

Mens kapitalistiske organisationer som TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD konstant planlægger udnyttelse af vandrende arbejdere, er fagforeningerne meget passive. Fagforeningsbureaukratiet baner nærmest vejen for kapitalismens forsøg på at splitte arbejderklassen og tvinge indfødte og migrantarbejdere til at konkurrere mod hinanden.

HAKİŞ, en sammenslutning af fagforeninger, arbejder tæt sammen med regeringen. Ved at klamre sig til diskursen om ”religiøst broderskab” ignorerer den faktisk flygtninges og migrantarbejderes rettigheder. Kravet om lige rettigheder for indfødte og vandrende arbejdere er ikke engang et spørgsmål i fagbevægelsen. Det største fagforbund TÜRK-İŞ har derimod næsten hyldet denne vej til udnyttelse af vandrende arbejdere, som kapitalen har benyttet de sidste 11 år.

DİSK-konføderationen adskiller sig fra de to andre forbund, idet de symposier og workshops, der er blevet afholdt i den seneste periode, definerer problemet som en fælles kamp for rettigheder. Der er imidlertid alvorlige problemer med hensyn til arbejdernes, arbejdspladsrepræsentanternes og fagforeningsfolkenes deltagelse i disse workshopper og gennemførelsen af de beslutninger, der træffes på fabrikkerne og på græsrodsniveau.

På den anden side søger disse tre arbejderforbund fortsat en “social dialog” med arbejdsgiverne ved at indvillige i at deltage i L20’erne, et undertopmøde under G20-topmøderne.

Chauvinisme sigter mod at lamme arbejderklassen

Det skal huskes, at da fascistiske Mussolini og Hitler marcherede til magten, brugte de fremmedhad. Dagens imperialisme baner ved hjælp af tidligere historiske erfaringer vejen for fascistiske ideologier, racistiske fascistiske bevægelser og partier gennem fremmedhad. Fascistiske ledere bliver endnu en gang forherliget.

Da fascismen har en mørk skygge i menneskehedens historie, er de skridt, der er taget, stadig foreløbige. Også i Tyrkiet er prototypepartier ved at opstå og blive skabt. F.eks. omfavner Zafer-partiet (Sejr) i konkurrence med de neofascistiske partier i Europa indvandrerfjendtlige følelser. Nogle gange har Erdogans enmandsregering og andre gange den borgerlige opposition benyttet sig af diskursen i dette parti.

Den fascistiske chauvinistiske ideologis hovedfjende er arbejderne. Den eksisterer for at bryde arbejderklassens kamp eller tage den under sin kontrol gennem reaktion. Arbejderklassen må aldrig give efter for chauvinismen og kæmpe indædt imod den ved at fremme enheden i de oprindelige folks og migrantarbejdernes kamp. Med provokationerne fra kapitalisterne og deres politiske repræsentanter, der sigter mod at splitte arbejderklassen, bliver flygtningearbejdere ramt. Således kan arbejdere, der er vrede over den økonomiske krise, fattigdom og arbejdsløshed, pege på flygtninge og sige “de kom og tog vores job”. Denne konklusion, som kan virke rigtig ved første øjekast, er faktisk falsk. Men fordi det er forkert og overfladisk, fører det arbejderne med spontan bevidsthed til den borgerlige tænkemåde.

Det er faktisk kapitalisterne, der fjerner job og brød og skubber de lokale arbejdere til bunden af fattigdommen ved at ansætte billig og usikker vandrende arbejdskraft. Det er dem, der drager fordel af konkurrencen på arbejdsmarkedet, dem, der rent faktisk holder udnyttelsens krumtap i deres hænder. Og selvfølgelig er det de borgerlige regeringer, der koordinerer alt dette som en konkurrenceorden, der intensiverer udnyttelsen. For at arbejderne kan forstå denne virkelighed, er de nødt til at blive bevidste om deres klasse.

Modgiften mod chauvinisme er arbejdernes internationalisme. “Venstreorienterede” og “socialistiske” bevægelser, der ikke er baseret på arbejdersocialisme, kan ikke have en konsekvent kamp mod chauvinisme; de kan ikke slippe af med borgerlige drifter. Det er grunden til, at de altid fører en mangelfuld politik over for indvandrere og vandrende arbejdere.

En af de populære debatter i Tyrkiet i dag er debatten om at “sende flygtninge tilbage til Syrien”. Så hvad bør arbejderklassens holdning være til dette spørgsmål? Først og fremmest bør indfødte arbejdere, der i de sidste 11 år har arbejdet sammen med deres klassebrødre og -søstre, flygtningearbejderne, forsvare deres rettigheder uden tøven. Hvad skete der f.eks. med de tilranede socialsikringspræmier for flygtningearbejdere, der har arbejdet uden nogen forsikring i det sidste årti? Hvad med retten til pension? Hvad sker der med fratrædelsesgodtgørelser m.v., der er gået tabt? Hvad med den ubetalte erstatning til familierne til flygtningearbejdere, der mistede livet på usikre arbejdspladser? Hvad sker der med de arbejdere, der bliver handicappede i arbejdsrelaterede ulykker? Hvordan kan diskussionen om hjemsendelse føres uden med tilbagevirkende kraft at efterkomme rettighederne, som hensynsløst er blevet slebet ned af intens udnyttelse i det sidste årti? En del af den udnyttelse, der forsøges skjult bag den chauvinistiske bølge, er skjult i disse spørgsmål.

Et spørgsmål, man ofte støder på i vores partis arbejde på fabriks- og arbejdspladsområdet, er følgende: “Er I på syrernes eller vores side?”  Men at tage parti for en af dem ville faktisk være at falde i bourgeoisiets fælde, fordi det er et klassebaseret problem, og i konfrontationen mellem arbejdskraft mod kapital har indfødte og vandrende arbejdere fælles interesser mod borgerskabet. Derfor indebærer modstand mod den brutale udnyttelse af vandrende arbejdere faktisk, at man forsvarer de indfødte arbejderes interesser.

En anstændig løn, de kan leve af, for alle arbejdere, anstændige arbejdstider, et trygt og sikkert og fagligt organiseret arbejdsliv… Dette er de prioriterede krav, der vil fjerne sondringen mellem indvandrer og indfødt. At knække chauvinismen afhænger af arbejderklassens kamp for sine egne krav uden diskrimination på grundlag af race, religion eller sprog.

Eksempler på fælles kamp og organisation

I det 11. år med syrisk migration har vi også eksempler på fælles kamp og organisering, der brød fordommenes mure ned.

– I fodtøjs- og læderproduktionssektoren var der egentlige strejker i 16 byer. Periodiske arbejdsnedlæggelser fortsatte i alt to måneder med to års mellemrum. Indfødte arbejdere og syriske arbejdere var organiseret i de samme komiteer. Pressemeddelelser blev fremsat på tyrkisk og arabisk. Arbejderklassens revolutionære parti uddelte foldere, udgav brochurer og plakater på begge sprog for at gøre strejkerne udbredte og succesrige. Ömer Şeref, en syrisk skoarbejder, der deltog i strejken, fortalte avisen Evrensel: “Sammen med andre arbejdere er mine syriske venner glade for at få en lønstigning, men de er lykkeligere, fordi vi er forenede og ikke udelukket. Ingen overvejede forskellene i protesten. Alle var skomagere, alle var brødre og søstre, og vi vandt.”

– Landarbejdernes strejke i Çukurova i det sydlige Tyrkiet endte med en sejr før mørkets frembrud. Lønningerne for tyrkiske, kurdiske og syriske arbejdere blev forhøjet. I Torbalı, Izmir, lagde lokale landbrugsarbejdere, der var blevet provokeret mod flygtningearbejdere og endda involveret i angreb, diskrimination til side og kom sammen i en fælles strejke. I distriktet blev ottetimers-arbejdsdagen implementeret, og de daglige betalinger blev nulstillet.

– Syriske tekstilarbejdere fra Antep deltog i de 120 arbejdsnedlæggelser i januar 2022. Derudover blev nogle syriske arbejdere organiseret i fagforeningen afskediget og sluttede sig til modstandsbevægelsen.

– Meryem, en syrisk arbejder, der havde arbejdet på en kødfabrik i Beylikdüzü, Istanbul i fem år, afskediget på grund af hendes fagforeningsorganisering. Meryem, der handlede sammen med tyrkiske arbejdere, sagde, at efter fagforeningsindsatsen ændrede arbejderne på hendes arbejdsplads deres opfattelse af hende. Meryem sagde, at før kampen diskriminerede arbejdere hende til det punkt at ”få hende til at græde“, og sagde: “Jeg kæmpede ikke kun for mig selv, men for alle arbejdere. Jeg ville gøre det igen.”

– Tyrkiske og syriske arbejdere på Izmir Işıkkent Shoemakers Site arrangerede en fælles protest. Med sloganerne Ned med Shoemakers og Arbejdere er brødre, chefer er stikkere” gik arbejderne sammen på pladsen og kom med en pressemeddelelse. Men på samme arbejdsplads havde lokale arbejdere for to år siden organiseret en anden protest, hvor de råbte: “Vi vil ikke have syriske arbejdere.”

Arbejderpartiet Izmirs provinsorganisation afgav en erklæring ved gravene for tre syriske arbejdere, der blev brændt ihjel i Izmir. Der blev afholdt demonstrationer med deltagelse af DİSK’s fødevarearbejder-fagforening og arbejder- og demokratistyrker mod arbejdspladsmordene i Istanbul Büyükçekmece og Güngören, med krav om, at gerningsmændene skulle straffes. Mordet på tekstilarbejderen Ali el Hemdan i politiets hænder blev afsløret af advokatsamfundet i Adana og arbejdernes og demokratiets kræfter, og den ansvarlige politibetjent blev fængslet.

Og et sidste eksempel fra Frankrig: Emmanuel Macron, den franske præsident, gik målrettet efter migrantarbejdere og brugte pensionsloven som en undskyldning. Fagforeningen CGT mobiliserede migrantarbejdere, de såkaldte ”papirløse arbejdere”, i en de facto generalstrejke. Cheferne måtte trække sig.

Det er tydeligt, at arbejderklassen, indfødte og indvandrere, lærer af sin egen kamp. Arbejdere akkumulerer fælles hukommelse og erfaring mod kapitalens angreb. For nylig har vi også set syriske arbejdere organisere sig gennem WhatsApp-grupper og forhandle lønninger på fabrikker. Det er klart, at hvis disse initiativer ikke kombineres med en moderne og fælles fagforeningsorganisation, risikerer de også at blive til et netværk af arbejdsmæglere.

På den anden side skal kampene for fælles rettigheder, som stadig for det meste finder sted i de lavere og uformelle sektorer, diskuteres blandt moderne industriarbejdere, og alle disse kampe skal omdannes til ideen om en fælles organisation. Kapitalisterne ønsker at ansætte migrantarbejdere som en reservehær af usikkert arbejde på store fabrikker. Der er ingen tvivl om, at arbejderklassens fremtid afhænger af organiseringen i den moderne industri, i de vigtigste virksomheder, i sværindustrien og i de grundlæggende servicesektorer. Og arbejderklassens partier er nødt til at opbygge en organiseringsstrategi i deres lande, der omfatter organisering af vandrende arbejdere på alle disse områder.

Socialisternes opgave er at oplyse arbejderne ved at afsløre kapitalens nye migrationsstrategi. Der er ikke plads til at vakle her. Problemet er et klasseproblem, der er iboende i kapitalismen og også er politisk. Hvis det drejer sig om kampen mod den kapitalistiske udbytningsorden, må migrantproletarerne også inddrages i klassekampen og den socialistiske kamp. Hverken vandrende eller indfødte arbejdere har noget valg med kapitalens partier. Men i Tyrkiet er der et revolutionært parti for arbejderklassen.

Det er ikke arbejderpartiet af denne eller hin nationalitet, men kun arbejderklassens parti af alle nationaliteter, der bor i landet, og kun et sådant parti kan føre arbejderklassens kamp mod borgerskabet og reaktionen.

Oversat fra Unity & Struggle nr. 45, 2022

Udgivet af CIPOML, Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top