Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Migranter skal ikke bruges som brikker og ofre for de herskende klasseinteresser!

Udtalelse af europæiske partier i Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

Migrantkrisen ved grænsen mellem Hviderusland og Polen har fået offentlighedens opmærksomhed.

Arbejdere og folk ser på de dramatiske vilkår hvorunder migranterne, der hovedsagelig kommer fra Mellemøsten, holdes fanget i kuldens, pigtrådshegnets og de væbnede styrkers greb på grænsen til de to lande, mens de internationale spændinger vokser.

Polen og EU beskylder Hviderusland for forsætligt og organiseret at sende migranter som gengældelse for sanktioner. Hviderusland benægter disse anklager og truer med at afskære russiske gasforsyninger til EU-lande.

Det er tydeligt, at migranter er ofre for de “geopolitiske” stridigheder mellem Hviderusland og Rusland på den ene side og Polen og EU på den anden.

Ingen borgerlig magt bekymrer sig om mennesker, der flygter fra deres lande, for at opnå et bedre liv, efter årtiers imperialistisk aggressions politik og undertrykkelse og elendighed.

Polens regering har efter i årevis at have nægtet at deltage i en fordeling af migranter, der ankom til Italien, Grækenland, Spanien osv., indhegnet sin grænse, uanset at de er medlem af det EU, som kalder sig “forsvareren af frihed og demokrati”.

EU’s imperialistiske ledere udtrykker nu solidaritet med Morawiecki, efter at de i månedsvis har beskyldt ham for at træde “retsstaten” under fode og har udvidet sanktionerne mod Hviderusland.

Disse hykleriske forbrydere er de samme, som betalte den tyrkiske præsident Erdogan for at standse migrationen til Europa, som lagde pres på de afrikanske lande og mellemøstlandene for at få dem til at træffe lignende foranstaltninger, og som ikke har gjort noget for at løse et problem, der var kendt i månedsvis.

Kendsgerningerne bekræfter, at borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder blot er ord, at alle de besungne principper i den herskende klasse i praksis kastes over bord.

Det gælder også for Hviderusland og Rusland, der kun tager hensyn til deres egne borgerlige statsinteresser i rivalisering og konkurrence med vestlige imperialistiske magter, og som står på samme side som dem mod arbejderne og de undertrykte folk.

De europæiske medlemmer af CIPOML:

– fordømmer de væbnede styrkers handlinger og statens vold mod migranter, der er aggressioner mod verdens arbejdere og folk og øger krigsfaren.

– opfordrer alle arbejdere og folk til at hæve stemmen mod bourgeoisiets reaktionære, provokerende krigsmagerpolitik og til at øge solidariteten med migranter, der har ret til at blive bistået og accepteret i EU.

– fordømmer de imperialistiske og kapitalistiske stater som er ansvarlige for den menneskefjendske situation ved grænsen mellem Hviderusland og Polen, i Middelhavet, på Balkan og andre migrationsruter.

Årsagen til de problemer, der påvirker menneskeheden, er det kapitalistisk-imperialistiske system, og løsningen kommer kun fra den revolutionære forandring og etablering af en ny og højere social orden: socialisme!

November 2021

Organisation for gendannelse af Tysklands Kommunistiske Arbejderparti – Arbeit Zukunft; Arbejderpartiet Kommunisterne, APK Danmark; Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF; Kommunistisk platform for skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien; Marxistisk leninistisk organisation – Revolution Norge; Den Revolutionære Arbejderalliance (Savezrada) Serbien; Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister) PCE (ml); Arbejderpartiet, EMEP, Tyrkiet.

Medlemmer af Den Internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer – CIPOML

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top