Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Når klassestaten muterer

Af E. Holemast, Revolusjon, Norge

Virus muterer, ofte til mere farlige varianter. Det er også tilfældet med den herskende klasses   styringsmekanismer.

Nej, vi er ikke blandt dem, der mener, at tiltag mod smittespredning er unødvendige, eller at Covid-19 er en konspiratorisk opfindelse. Tværtimod mener vi, at kampen mod pandemien er reel og nødvendig. Det er også et klasseproblem.  Det er arbejderklassen-og især kvinderne, der er mest udsatte, og som er i frontlinjen.

Men regeringens modforanstaltninger bærer borgerskabets klare stempel.  Finansielle krisepakker gå lige ind i lommen på kapitalen, betalt med vores skat og pensions penge. Fyrede arbejdere og et udsultet sundhedssystem bliver spist af med de drikkepenge, der ikke er plads til i forret i de riges lommer.

Restriktioner som at holde afstand og bruge mundbind, hvor mange er samlet, er rimelige, fornuftige og forståelige. Så langt stoler folket på statsmagten. Men statsmagten stoler ikke på folket.

Vi lever derfor i en mild variant af undtagelsestilstand.  Fattige eller rige – egne boliger eller ej – den, der vender tilbage fra udlandet, tvinges til ti dages karantænehoteller til en 24-timers pris på 500 kr. Folk skal se så få mennesker som muligt uden for familien. I nogle byer kan kun fem personer mødes offentligt. Heller ikke derhjemme får folk besøg af flere mennesker, end myndighederne tillader. Fester og begivenheder aflyses. Den, der bryder reglerne, risikerer bøder på 20.000 kroner.

En mild version af undtagelsestilstand

Enhver, der begiver sig udendørs, afgiver personlige oplysninger.  Den mobiltelefon, du har i lommen, er regeringens sladderhank. Vi tillader “frivilligt” at vores fodspor følges ved hjælp af GPS og smitteopsporings apps. Stortinget vedtager love, der giver Politiets Sikkerhedstjeneste og E-service brede beføjelser til at overvåge al elektronisk kommunikation.  Disse processer var i fuld gang længe før pandemien opstod, og er eskaleret lige siden.

Vi ser nu, at forsamlings- og demonstrations frihed er skrøbelige rettigheder i det borgerlige demokrati – om end aldrig så forankret i grundloven.  Der er ikke behov for overvågningsforanstaltninger og udvidede beføjelser til myndighederne, hvis det eneste mål var at bekæmpe en pandemi. Det handler mere om at disciplinere mennesker og forberede sig på en situation med fuld undtagelsestilstand og udgangsforbud.  For den dag kommer, og det ved magthavere. Påskuddet har ikke noget at gøre med en virus. Den “offentlige orden” kan trues af så mange ting. Ikke mindst af socialt klasseoprør.

En befolkning lammet af Corona skræk, giver optimale øvelsesmuligheder for en borgerlig stat, der overvejer, hvordan man sikrer magten, når sociale opstande begynder at tage form. Den lammelse, vi nu ser, vil forsvinde, efterhånden som den økonomiske krise gør livet mere og mere uudholdeligt for   flertallet. Det ved magthaverne. For dem er lukning af samfundet “i vores alles interesse” en særlig nyttig test.

En praktisk generalprøve

Regeringer, administrative myndigheder, retshåndhævende myndigheder og militære tjenester i de   kapitalistiske stater benytter lejligheden til at indsamle erfaringer og oplysninger, forklædt som en indsats   for at beskytte folkesundheden.   Staten regeringen vil bruge disse erfaringer til at stoppe “huller” i overvågning og tracking systemer og til at sætte en rød ring omkring genstridige miljøer og mennesker. Når tiden for indførelsen af fuld undtagelsestilstand er på plads, har den generalprøven vist, hvad der skal korrigeres i manuskriptet og forestillingen før premieren.

I andre dele af Europa er situationen værre end i Norge, både på den ene og den anden måde. I flere lande er der udgangsforbud efter klokken otte om aftenen. Folk har skal have dokumentation med sig på at de har ret til at blive udendørs. Det bringer minder om besættelsestiden.

På denne måde bliver folk gradvist vænnet til en situation, hvor de er nødt til at krybe for regeringer og magthavere, legitimere sig selv og i øvrigt holde kæft. Jo vist, de som tør, kan stadig udtrykke sig på sociale medier og online. Indtil magthaverne lukker nettet og frakobler basestationerne.

Så ved vi, at det borgerlige klassedemokrati har muteret til den aggressive form for klassediktatur, bedre kendt som fascisme.

28.november 2020

www.revolusjon.no

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top