Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Nej til EU – de europæiske monopolers union

De europæiske partier og organisationer i CIPOML Den internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

Når vi har et EU, der skaber flere arbejdsløse end arbejdspladser. Som laver reformer til fordel for arbejdsgiverne og som forringer arbejdernes vilkår

Når vi har et EU, der påstår at euroen holder inflationen nede, mens befolkningerne mærker trykket af stigende leveomkostninger – mad, medicin, offentlig transport, benzin

Når vi har et EU, der påstår det forsvarer freden, men opbygger en kampklar Europahær i samarbejde med NATO. Og som fører krige for at forsvare EU koncernernes investeringer rundt om i verden

Når vi har et EU, der påstår det beskytter sine medlemslande, men opbygger en overnational stat, der regerer med dekreter og diktater over landene

Når vi har et EU, der insisterer og kræver arbejdskraftens fri bevægelighed, men samtidig fremmer fremmedhad og reaktion for at splitte arbejderklassen

Når vi har et EU, der påstår at være miljøet og klimaets vogter, men giver de multinationale frie hænder til at forurene, plyndre ressourcer og dumpe deres giftige affald i Afrika

Når vi har et EU, der ikke accepterer resultater af folkeafstemninger, der går mod EU – som det danske nej i 1992 og 2015, det hollandske og franske nej i 2005, det irske nej i 2008 eller det britiske i 2017

Når vi har et EU-parlament, der fungerer som røgslør for finansoligarkiet, hvor de traditionelle nedskæringspartier og populistiske partier spreder deres sociale demagogi, chauvinisme og racisme og slås om poster og penge

Så må vi, befolkningerne og arbejderne i de europæiske lande sige Stop. Ikke mere!

Vi tror ikke længere på jeres løgne. EU kan ikke og vil aldrig ændre Monopolernes Union til en union, der gavner arbejderklassen, ungdommen og befolkningerne. Fakta viser det modsatte. EU er en imperialistisk, neoliberal, kapitalistisk og krigerisk konstruktion til gavn for de europæiske monopoler og de rige.

At forsvare EU og dets såkaldte værdier er ikke noget værn mod det ekstreme højre, nationalistiske og fascistiske kræfter. Ligesom det heller ikke åbner døren til internationalt samarbejde med andre nationer udenom De europæiske monopolers Unions diktater.

Befolkninger protesterer i mange lande, strejker og demonstrerer mod konsekvenserne af den politik som EU og regeringerne i dets medlemslande fører.

Vi støtter disse protester og deltager i disse. Vi støtter folkenes og nationernes ret til selvbestemmelse og til selv at beslutte deres fremtid.

Dette kan ikke løses med stemmesedler ved EU-parlamentsvalget i maj 2019.

Vi styrker den internationale solidaritet og bekæmper nationalisme og chauvinisme.

Februar 2019

 

De europæiske partier og organisationer i CIPOML –ArbejderPartiet Kommunisterne, APK – Danmark,  ML-gruppen Revolusjon, Norge, Organisationen for gendannelsen af Arbejdernes Kommunistiske Parti, Tyskland, Arbejdernes Kommunistiske Parti, PCOF – Frankrig. Spanien Kommunistiske Parti (ML), Spanien, Kommunistisk Platform, Italien, Arbejderpartiet, EMEP Tyrkiet, Bevægelsen til genopbygning af Grækenlands Kommunistiske Parti Anasintaxi.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top