Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Nej til Nato – Nej til EU’s krigspolitik – International solidaritet mod reaktionens og imperialismens krigs-og nedskæringspolitik

Udtalelse CIPOML, europæiske partier

Udtalelse om NATO-topmødet i Bruxelles

fra Konferencen af marxist-leninistiske partier og organisationer, Europa

I anledning af NATO-topmødet i Bruxelles i juli 2018 og de mange protester der organiseres mod denne krigeriske militæralliance, siger vi:

 

Nej til Nato

Nej til EU’s krigspolitik

International solidaritet mod reaktionens og imperialismens krigs-og nedskæringspolitik

Den 11. og 12. juli mødes repræsentanter fra 29 lande, medlemmer af den største militære sammenslutning under ledelse af USA-imperialismen, for at holde deres årlige møde i NATO-bunkeren i Bruxelles.

I forlængelse af Obama, men på sin egen provokatoriske måde, har Trump presset sine allierede til at øge deres krigsbudgetter til 2 % af nationalproduktet. Og de har alle adlydt.

I alle NATOs medlemslande har regeringerne øget krigsbudgetterne med millioner af euro, kroner, lire… til indkøb af nye våben. Det sker på bekostning af budgetterne for uddannelse, sundhed og sociale behov. Militariseringen af økonomierne og staterne udvikler sig i hurtigt tempo.

De nordiske lande bliver en stadig større del af USA’s, NATO’s og EU’s strategi for at omringe Rusland, omdanne dette strategiske område til ét stort øvelses- og kamp område for tusindvis af soldater, tanks, fly og krigsskibe, og til et område spækket med elektronisk overvågning og styring af missiler gennem store satellit og radarstationer.

Samtidig kan NATO-tropper og materiel frit benytte infrastrukturen i hele Europa til at bevæge sig rundt i alle EU-lande. Det sker under ledelse og kontrol af et nyt logistisk kommandocenter i Ulm i Tyskland.

Under det imperialistiske verdenssystems dybe krise vokser modsætningerne mellem de imperialistiske magter. Trump destabiliserer den eksisterende imperialistiske ’orden’ og dens ’multilaterale’ agenturers regler og traktater med det formål at genetablere USA’s overherredømme. Det påvirker NATO, hvor den ’fælles interesse’ mellem USA og EU mod Rusland er fremherskende, og kan ses i forholdet mellem EU og NATO.

EU udvikler en “fælles forsvarspolitik” og tager skridt som PESCO og EU’s forsvarsfond efter pres fra de store imperialistmagter Frankrig og Tyskland. Millioner af euro er øremærket til at udvikle nye våben for det europæiske marked og for at erobre en endnu større del af det internationale våbenmarked.

De mellemøstlige monarkier, Egypten, Israel, Tyrkiet osv. er ’gode’ kunder. og så er det ligegyldigt, at deres politik strider mod de påståede ’europæiske demokratiske værdier’.

I virkeligheden tramper den herskende klasse de samme ’værdier’ under fode, når det gælder migranter, der forsøger at flygte fra krigene som de samme imperialistmagter har påført deres lande, i Afrika, i Mellemøsten, og som flygter fra den elendighed, de imperialistiske lande har fremprovokeret gennem udplyndring af disse kontinenters rigdomme – olie, råstoffer, vand og jord.

Styrkelsen af Frontex – EU’s grænsepolitik – går hånd i hånd med styrkelsen af samarbejdet med NATO i Middelhavet. Resultatet er: Større farer og problemer for flygtninge og migranter, konstante politiovergreb, flere druknede….

Merkel og Macron fremstiller militariseringen som en af de bedste veje til at fremme nye skridt i opbygningen af den fælles unionsstat. Det viser bare EU’s reaktionære karakter. De store våben- og industrimonopoler, ikke mindst de tyske og franske, har fået kontrakter på millioner af euro i årevis fremover, hvilket betyder milliarder i sikker profit. Det er samtidig et spørgsmål der skaber konflikt mellem amerikanske og europæiske monopoler.

Vi støtter folkenes voksende modstand mod krigspolitikken, militariseringen og mod NATO’s og EU’s krigspolitik

Befolkningernes modstand mod denne politik udvikler sig lokalt, nationalt og på regionalt og internationalt nivo. Vi støtter kraftigt disse i hvert af vores egne lande og arbejder for at udvikle en international solidaritet og fælles handling mellem alle disse bevægelser under sloganet: Nej til Nato, Nej til EU’s krigspolitik.

Vi støtter modstanden mod de stigende krigsbudgetter under sloganet: ’Penge til uddannelse, sundhed og sociale behov; ingen penge til bomber, ingen penge til krig’.

Vi støtter modstanden mod USA’s og NATO’s baser i de forskellige lande, hvor de er installeret. Vi forlanger, at alle atommissiler og atombomber fjernes fra flybaserne.

Vi mener NATO bør opløses.

Vi udvider denne modstand til også at gælde for USA’s og NATO’s udenlandske militærbaser, ikke mindst de franske militærbaser i Afrika, og EU’s militære operationer og krige i Afrika, især Mali, og i Mellemøsten….

Vi er fortsat modstandere af krigen mod Syrien, som breder sig i hele regionen og vi siger ’Nej’ til enhver form for krig mod Iran.

Vi støtter det palæstinensiske folks kamp for deres nationale rettigheder og tager stærkt afstand fra Israels politik, Netanyahus kriminelle krig og dens internationale støtter. Israel er tæt forbundet med USA og NATO og deltager i mange af deres militærøvelser.

Vi går imod ’moderniseringen af atomvåbnene’ – en politik der fremmes af den amerikanske imperialisme, og som Frankrig, Storbritannien og andre stormagter følger. Vi går ligeledes imod en knæsættelse af doktrinen om at bruge atomvåben til at ’slå først’.

Vi støtter de folkelige bevægelser i Norden mod USA’s, NATO’s og EU’s militarisering og placering af Norden som krigsskueplads i en krig mod Rusland.

Vi er overbevist om, at de folkelige bevægelser kan udvikle sig bredt, på et klart anti-imperialistisk grundlag, som ikke støtter sig på en imperialistmagt mod en anden, men søger at knytte bånd til de pacifistiske, demokratiske, anti-krigs-, internationalistiske, anti-imperialistiske og revolutionære bevægelser over hele verden.

Vi mener, det er helt nødvendigt at involvere arbejderbevægelsen, fagbevægelsen, kvindebevægelsen og ungdommen i stort omfang i kampen mod krig, militarisering, frihed og social fremgang.

Den Internationale Konference af Marxistisk- Leninistiske Partier og Organisationer i Europa

Juli 2018

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top