Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Nej til undertrykkelse – Nej til kriminalisering af migranter

CIPOML - Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Den reaktionære, racistiske og fremmedfjendske præsident Donald Trump har annonceret, at USA’s regering vil lukke grænsen til Mexico for at forhindre migranter fra lande i Latinamerika og Caribien i at komme ind i landet.

Med sin fascistiske og racistiske retorik anklager han migranter for at være kriminelle og terrorister – for at være en trussel mod ”De Forenede Staters sikkerhed”.

Det der truer sikkerheden for millioner af mennesker verden over er krig, aggression og udplyndring. Det er USA-imperialismen, europæisk imperialisme, der med deres politik for at skabe elendighed øger bølgen af immigranter.

Masse-migration er et fænomen der finder sted i Afrika, Europa, Latinamerika og Asien. Immigranterne flygter fra krig, undertrykkelse og fattigdom.

Dens årsager er en følge af imperialistiske handlinger.

CIPOML fordømmer beslutsomt USA-imperialismens racistiske, migrantfjendske handlinger. De er krigs- og elendighedsfremmende handlinger vendt imod verdens arbejdere og folk.

CIPOML kæmper sammen med migranterne og de der organiserer og stiller sig solidarisk med migranterne, for at fastholde deres rettigheder og beskytte dem. Vi opfordrer demokratiske og progressive kræfter til at løfte deres stemmer og handle til forsvar for migranternes, såvel som alle menneskers ret til at bevæge sig frit. Intet menneske er illegalt.

Vi tager afstand fra og kæmper imod de undertrykkende handlinger fra de bevæbnede styrker og statens vold mod migranter

Kampen mod denne reaktionære politik fra imperialistiske landes side er en del af den almene kamp mod det imperialistiske system.

Lad os kæmpe konsekvent mod racisme, fremmedfjendskhed og nationalisme.

Udtalelser fra CIPOML’s verdenskonference, Mexico, November 2018

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top