Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Nok er Nok!

“Vi vil have en indkomst, man kan leve af, og humane arbejdsforhold,” udtaler sundhedsarbejderne på Tyrkiets hospitaler.

I 2 år med Covid 19-pandemien er alle byrder blevet lagt på arbejderklassen og folket.

Fyringer, lock-downs, ekstra omkostninger og betydelige restriktioner på livet. I mellemtiden fortsatte udbytningen på fabrikkerne, endda intensiveret og ofte uden tilstrækkelige værnemidler og beskyttelse.

Pandemien har afsløret, hvor dårlige de offentlige sundhedssystemer er blevet. Inden for rammerne af neoliberale reformer er sundhedssystemet i stigende grad blevet udsat for kapitalens krav om profit og privatisering og skåret ind til benet. Det vigtigste formål er ikke at tage hånd om folkets sundhed, men profit.

Arbejdsbyrden indenfor sundheds- og plejesektoren er blevet uudholdelig. Personalet i denne sektor siger op i stor stil, fordi deres grænse er ved at være nået. Der mangler sundhedspersonale i tusindvis. Hospitaler og plejecentre blev lukket, fordi de ikke gav nok overskud. Lønningerne til de, der arbejder indenfor sundhed og omsorg blev ikke øget, eller kun minimalt, på trods af alle løfter.

Epidemien har sat spot på alle dem som arbejder i sektorer, der ellers ikke er “synlige”, men afgørende. Som sundhed, omsorg for mennesker og gamle, lærere, rengøring, arbejdere i supermarkeder. Det er i høj grad kvindejobs, dårligt betalt, usikre, ikke værdsatte … alle dem der arbejder i ”frontlinjen”. Vi støtter deres kamp for bedre lønninger, bedre arbejdsvilkår og anerkendelse af deres væsentlige betydning.

Overfor arbejderklassen og befolkninger blev der kun uddelt smuler, mens de riges overskud steg enormt. For medicinalvirksomheder var og er pandemien en guldgrube.

En rapport fra Oxfam viser denne barske sandhed om monopolkapitalismen:

“Både milliardærernes rigdom og den hastighed, hvormed de øger deres formuer i Corona-pandemien, er uden fortilfælde i menneskets historie. Siden marts 2020 er formuen for de nuværende 2.755 milliardærer steget med fem billioner amerikanske dollars fra 8,6 til 13,8 billioner. De har således øget deres rigdom mere under pandemien end i hele de foregående fjorten år – fjorten år, som selv lignede en guldfeber for de superrige.

Allerede siden 1995 har den rigeste procent af verdens befolkning samlet næsten 20 gange mere rigdom end de fattigste 50 procent af menneskeheden tilsammen.”

Pandemien blev udnyttet til at udvide statens kontrol og overvågning og til at styrke statens magt! De demokratiske rettigheder blev yderligere afviklet!

Vreden stiger over Corona-politik til fordel for de rige og mod arbejderklassen og folket.

Vi kræver:

Gratis og tilstrækkelig beskyttelse, især på arbejdspladsen, i skolerne, i transportmidler!

Stop privatiseringen i sundhedssektoren! Alle hospitaler, klinikker og plejeinstitutioner bør være under offentlig kontrol!

Lønstigning i sundheds-omsorgs- og plejesektoren! Nedsættelse af arbejdstiden og reduktion af arbejdsbyrden!

Stop statens øgede kontrol og overvågning, hænder væk fra arbejdernes rettigheder!

Patenterne på Covid-19 vacciner og medicin skal være fri for alle!

Stop støtten til de rige, økonomiske hjælp til arbejdsløse og underbetalte arbejdere!

Stop for at læsse pandemiens byrde over på arbejderklassen og folket!

Udtalelse vedtaget for det europæiske møde for Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Februar 2022

Organisation for gendannelse af Tysklands Kommunistiske Arbejderparti – Arbeit Zukunft; Arbejderpartiet Kommunisterne; APK Danmark; Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti – PCOF; Kommunistiske platform for skabelsen af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien; Marxistisk leninistisk organisations – Revolution Norge; Den Revolutionære Arbejderalliance (Savezrada)fra Serbien; Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister) PCE (m-l); Arbejderpartiet – EMEP, Tyrkiet.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top