Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Sejr gennem enhed og fælles kamp

Ecuadors kommunistiske parti Marxist-leninister

Folket i Ecuador har vundet en vigtig sejr med folkeopstanden, der har varet i elleve dage. Vi har tvunget regeringen til at trække sig tilbage, på trods af dens massive brug af brutal undertrykkelse og af opildning fra hele højrefløjen og imperialismen. Den troede den kunne gennemtvinge de neoliberalistiske økonomiske tiltag. Præsident Moreno blev ved med at sige, at han ikke ville gå et eneste skridt tilbage, men blev tvunget til at trække hele dekret 883 tilbage og komme med et nyt forslag.

Det der gjorde resultaterne af denne kamp mulig, var det store omfang den fik, dens militants og enhed i handling blandt de folkelige kræfter. Vi har alle kæmpet sammen, de oprindelige folks bevægelse, arbejderne, ungdommen, kvinderne, lærerne, lokalområderne, småhandlende, bønder osv. Den samlede befolkning har rejst sig. Det er nødvendigt at understrege den rolle, som ungdommens militants og mod har spillet som stødbrigader i disse kampe, ligesom de aktioner som kvinderne blandt de oprindelige folk endnu engang har vist deres mod med.

Vores kræfter har opfyldt deres rolle i denne kamp. Vi er i stand til at sætte dem ind, hvor det er nødvendigt, at genvinde kræfter og fremme lederskab. Vores parti, Folkefronten og andre venstreorienterede organisationer har taget del i denne kamp.

Generalstrejken, der har været forberedt gennem måneder, var et vigtigt skridt i denne kamp. Vores parti har spillet en vigtig rolle i ledelse af de skridt der er blevet taget af FUT.

Regeringen er blevet slået, højrefløjen er blevet slået, IMF’s politik er blevet slået på dette punkt.

Regeringens image er blevet fuldstændig afsløret, højrefløjens mænd, Jarrin og Romo blev fuldstændig klædt af. Vi må forsætte med at kræve, at de skal gå af øjeblikkeligt, og vi må forsætte med at ramme vicepræsidentens og finansministerens image. Vi må udstille politiets og hærens brutale undertrykkelse.
Endnu engang er Nationalforsamlingen blevet klædt af.

I denne kamp har folket slået og overvundet undtagelsestilstanden, udgangsforbuddet og misinformationen i de borgerlige medier.

Bestræbelserne fra kræfter bag tidligere præsident Correa blev ikke opfyldt på trods af deres store anstrengelser. Deres forsøg på statskup blev slået tilbage. Correas image blev såret.

Det er nødvendigt overfor folket at understrege vigtigheden af at det er udvidelsen af enheden og kampen der har gjort det muligt at vinde denne sejr.

Denne kamp har placeret den folkelige bevægelse i en ny ideologisk og politisk situation. Der er bedre muligheder for at udvikle den, vi må anstrenge os for at styrke vores kræfter.

Vi må evaluere i vores organisationer, i masseorganisationerne, i fagforeningerne, forsamlinger, kommuner og kooperativer osv., hvad denne kamp har betydet og tænke over nye aktioner. De folkeforsamlinger der er blevet skabt i disse dage, bør forsættes og evaluere deres aktioner og blive til organer for debat, forslag og beslutninger for fremtidige aktioner.

Vi understreger betydningen af den internationale solidaritet, hilsner og handlinger der har fundet sted i mange lande.

Centralkomiteen PCMLE
Ecuadors kommunistiske parti Marxist-leninister

13.oktober 2019

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top