Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Situationen i Jammu og Kashmir

Revolutionary Democracy, Indien Mazdoor Mahaz, Pakistan

Den indiske organisation Revolutionary Democracy og den pakistanske Mazdoor Mahaz fordømmer samstemmende ophævelsen af artikel 370 og 35 A og stiller spørgsmålstegn ved det grundlag, som præsidentens dekret ”Jammu og Kashmir-reorganiseringsloven 2019” er udtryk for.

Denne reorganiseringslov er forfatningsstridig og er blottet for legalitet, fordi højesteretten i 2017 besluttede, at artikel 370 ”ikke er en midlertidig bestemmelse.”

Vi ser, at folkene i Jammu og Kashmir står ansigt til ansigt med et undertrykkende angreb i form af en fastlåsning af det område, der er deres hjem, og som bringer deres liv og frihed i fare. Den måde, hvorpå staten Jammu og Kashmir er blevet udslettet på, udgør en kommende fare for alle provinser, dele og regioner i Indien. Det er et direkte angreb på den indiske forfatning og krænker alle de løfter og forpligtelser, der er blevet givet til folket i Jammu og Kashmir, der er en vigtig og afgørende region, og beslutningen kan skabe uroligheder både i Indien og i Pakistan.

Det er nødvendigt med følgende skridt for at sikre, at Jammu og Kashmir kan beholde sin suverænitet, og at dets folk kan føle sig sikre i deres retmæssige land. Vi ønsker ikke at se en ny Israel-Palæstina-situation.

For det første, at alle beslutninger, der vedrører Jammu og Kashmirs fremtid, skal tages i samarbejde med dem. Det er kun befolkningen dér, der har ret til at beslutte deres skæbne, ikke en nogen anden part. For det andet at kommunikationstjenester og muligheder øjeblikkelig genoprettes, og at alle restriktioner for de politiske ledere i Jammu og Kashmir ophæves. Og for det tredje tilbagetrækning af alle de indsatte militærtropper i Jammu og Kashmir.

Vi appellerer til det internationale samfund om at støtte Kashmir i denne svære tid. Vi står solidarisk side om side med folket i Jammu og Kashmir og ønsker at forsikre dem om, at vi står sammen med dem i deres modstand.

Vi opfordrer desuden de internationale sociale organisationer at lægge mærke til krænkelserne af menneskerettighederne. De omfatter krænkelser af artikel 12-17 og 18-21 i den universale menneskeretserklæring. Yderligere har dekretets ophævelse af artikel 370 og indsættelse af tropper resulteret i krænkelsen af artikel 22-27 i menneskerettighedserklæringen.

Nu hvor Kashmir ikke kan tale selv på grund af, at der er lukket ned for alle kommunikationsservere, er det nødvendigt, at vi tager stilling og sikrer, at deres stemme bliver hørt højt og tydeligt.

Revolutionary Democracy, Indien
Mazdoor Mahaz, Pakistan

11. august 2019

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top