Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK.

Enhedsplatform for fælles kamp

 

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne har vedtaget en platform for at styrke enheden i kampen mod arbejdsgivernes nyliberale nedskærings- og krigspolitik. Den indeholder 12 punkter med konkrete krav, der har fokus på centrale klassekampsfelter for arbejderklassen. Arbejdstiden, sociale rettigheder, retten til uddannelse, arbejde og ligeløn, Ud af EU og NATO og stop for militarisering og imperialistisk krigsdeltagelse.

Det er ikke et valggrundlag. APK stiller ikke op til valget. Det er derimod et grundlag for at styrke enheden og udvide den gensidige solidaritet mellem forskellige sektorer og fag, mellem arbejdsløse og folk i arbejde, privat og offentlig ansat, reformramt eller løst ansat, på erhvervsskole eller med folkepension, mænd som kvinder – og opbygge en stærk aktionsenhed.

SLUT MED ARBEJDSGIVERPOLITIK – DE RIGE SKAL BETALE!

De store koncerner lander milliardoverskud. Arbejdsgiverne tjener fedt på arbejdsmarkedsreformer, men får alligevel erhvervsstøtte, nedsatte afgifter og øgede tilskud. Bankerne slipper for at betale bankpakkerne.

 1. Udplyndringen af den offentlige velfærdssektor skal stoppes. Der er brug for flere varme hænder til at opfylde befolkningens behov i stedet for budgetdiktater. Der er brug for flere ansatte og reelle penge til det sociale område, til omsorg, sundhed og uddannelse – ikke nedskæringer. Stop udliciteringer og privatisering af offentlige værdier og arbejdspladser.
 2. Nedsæt arbejdstiden til 30 timer – 6 timer om dagen, med fuld lønkompensation og uden øget arbejdstempo. Nej til en arbejdstid 24/7 og korttidsjobs. Mindre nedslidning kræver mindre arbejdstid og mindre stress. Arbejdstiden skal ned, ret til fuldtidsjob på normale vilkår og stop for fleksibilitet på arbejdsgivervilkår.
 3. Mindstelønnen skal hæves, lavtlønsområderne skal have et generet lønløft i kroner og øre. Kvinder skal have reel ligeløn og fuld anerkendelse for faglighed i kvindefagene.
 4. Flere arbejdspladser i Danmark – stop udlicitering til EU-koncerner, social dumping og statsautoriseret, gratis tvangsarbejde. Ansæt arbejdsløse i reelle job. Stop fyringer og nedlæggelse af stillinger på skoler, hospitaler, rengøring og omsorg.
 5. Skrot fattigdomsreformerne. De skal erstattes af nye dagpenge- kontanthjælps- førtidspensionslove med lige sociale rettigheder for alle med behov. De sociale ydelser, folkepension og SU skal sættes op. Væk med jobcenter-tyranni.
 6. Sæt pensionsalderen ned til 65 år som en ret for alle. Dem der vil og kan trække sig tilbage senere, kan gøre det frivilligt.
 7. Praktikpladser til alle på erhvervsuddannelser. Væk med karakterkrav. Stop nedskæringer på alle uddannelser. Skrot fremdriftsreformen
 8. Huslejer der er til at betale. Stop for nedrivning og privatiseringer af de almene boliger – byg i stedet for flere almene boliger. Væk med ghettopakken. Byg nye billige ungdomsboliger. Væk med moms på basale fødevarer.
 9. Gratis offentlig transport i byerne for at få forureningen effektivt ned. Sikring af offentlig transport i landområderne og halvering af taksterne. Reel grøn omstilling – i stedet for stigende grønne afgifter lige i lommerne på private energiselskaber. Energiforsyning og infrastruktur skal sikres af det offentlige.
 10. Stop for ødelæggelse af klimaet. Industri og landbrug skal stoppes i at producere CO2, giftstoffer og forurening af miljøet – i jord, luft og vand.
 11. UD af monopolernes EU. Nej til EU’s fælles stat og hær, til EU’s finans-og budgetpolitik, til EU’s arbejdsgiverpolitik og til EU’s flygtningepolitik.
 12. UD af NATO. Stop for dansk krigsførelse. Nej til USA/NATO-baser i Danmark og Grønland. Nej til danske skattemilliarder til NATO’s budget. Stop militarisering af Europa – nej til EU-hær. Bekæmp imperialismen.

Reel forandring kræver fælles kamp mod arbejdsgiverne, finanssektoren og krigsmagerne og deres regeringers neo-liberale nedskæringspolitik. Solidaritet i stedet for chauvinisme og fremmedhad. Støtte til opbygningen af en fælles protestbevægelse nedefra med direkte krav til de ansvarlige.

Disse krav opnås ikke med et kryds på stemmesedlen. Vi har ingen tillid til valgløfter og tomme ord. Ingen partier i Folketinget vil for alvor føre arbejderklassens krav igennem – derfor opfordrer vi til at stemme blankt. I sidste ende er et helt andet samfundssystem nødvendigt, hvis reel velfærd, lighed og fremtidsmuligheder skal gælde for arbejderklassen og ungdommen. Et socialistisk Danmark med arbejderklassen ved magten.

Marts 2019

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top