Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Solidaritet med de iranske arbejderes kampe

Af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

I dag er al fagforeningsaktivitet forbudt i Iran i modsætning til mange andre lande. Ved at forbyde uafhængige fagforeninger har Den Islamiske Republiks regime til hensigt at gennemføre Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds neoliberale politikker uden at møde nogen modstand. Men arbejderne træder ikke tilbage, men går i strejke og protesterer. Den mangedobling og udvidelse af arbejderstrejkerne der har været i de senere år har bragt Den Islamiske Republiks regime i en vanskelig situation, og dens eneste reaktion på befolkningens daglige problemer er intensiveringen af den politiske undertrykkelse.

I dag i Iran, strejker arbejdere på i hundredvis af fabrikker og værksteder, store og små, ligesom strejker af lærere, sygeplejersker og pensionister … er blevet stærkt intensiveret. Alle samfundets fattige lag udtrykker i forskellige former deres utilfredshed med den katastrofale situation.

I dag er fængsling og tortur i Iran, selv offentlig piskning af arbejdere, en middelalderlig ydmygelses praksis ikke et usædvanligt fænomen. Det er forbudt i henhold til alle verdens menneskerettighedslove, og har til formål at skabe et klima af frygt og intimidering,

I dag i Iran, har udbetaling af arbejderes løn i nogle tilfælde været forsinket i mere end et år, en situation der er forværret af de kriminelle økonomiske sanktioner pålagt af de amerikanske imperialister mod Iran. Det skader selve arbejdernes liv.

Arbejdere i Iran fratages deres grundlæggende rettigheder, som strejkeretten eller retten til at danne fagforeninger eller alle former for uafhængige organisationer for at forsvare deres rettigheder og levebrød.

Arbejderne i Iran har ikke ret til at demonstrere den 1. Maj på arbejdernes internationale kampdag. Det teokratiske kapitalistiske regime anerkender ikke 1. maj. De der vover at fejre det i gaderne, bliver alvorligt undertrykt.

Den Islamiske Republiks teokratiske regime, der har set resultatet af arbejdernes revolutionære engagement i ”den store revolution” i 1979, modsætter sig brutalt dannelsen af alle former for uafhængige arbejderorganisationer og forhindrer enhver mulighed for enhed i arbejderklassen.

For at forhindre lukningen af fabrikkerne har arbejderne intet andet valg end at gå sammen, vise solidaritet og modstå det kapitalistiske system. Ethvert fremskridt for arbejderne øger arbejdernes bevidsthedsniveau og selvtillid.

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (CIPOML) udtrykker sin solidaritet med de forskellige kampe, som de iranske arbejdere kæmper mod lukningen af fabrikker, for lønstigninger, for betaling af lønrestancer og for retten til at danne uafhængige arbejderorganisationer. Vi erklærer vores faste støtte til de arbejdere i Iran, der kæmper under ekstraordinære omstændigheder, og vi vil bruge alle vores midler til at henlede verdens befolkningers opmærksomhed på denne utålelige situation i Iran.

Leve arbejderne og befolkningerne kampe i Iran!

Længe leve international solidaritet med arbejdernes kampe i Iran!

Februar 2021

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top