Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Solidaritet med den haitianske arbejderklasses kamp

Af CIPOML, Den internationale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer

Regeringen under ledelse af Jovenal Mose skulle – ifølge Haitis forfatning, vedtaget i 1987 – være trådt tilbage den 7.februar 2021.

Men for ulovligt at kunne holde fast på magten har regeringen sat sit undertrykkelsesmaskineri i bevægelse. Man har genindført det gamle Duvalier-diktaturs terrormetoder: Drab på tilfældige oppositionelle i gaderne. Man har ransaget huse tidligt om morgenen på jagt efter venstreorienterede, fagforeningsledere og andre foreningsledere. Mange af disse og selv deres børn bliver kidnappet.

Jovenal Mose har endnu engang indført diktatur i Haiti med udtalt støtte fra regeringerne i USA, Canada og Frankrig, som konstant udvider deres indflydelse på politik og økonomi i landet.

Regeringen begyndte sidste år at skabe betingelserne for ikke at følge forfatningen ved at fremmane utryghed i de store byer gennem organisering af kriminelle grupper og bander, der begyndte at kidnappe børn, voldtage kvinder, voldelige overfald og forbrydelser mod aktivister. Præsident Mose skabte en tilstand af politisk og social ustabilitet og frygt med det formål at retfærdiggøre sin forbliven ved magten.

Men arbejdere, bønder, offentligt ansatte og ungdom har svaret ved at opfordre til strejker og demonstrationer. Disse protester har været massive og vedvarende og har fået støtte fra såvel haitianere i udlandet som revolutionære og demokratiske organisationer i andre lande.

Regeringen forøgede undertrykkelsen og folket svarede med flere protestaktioner.

Venstrefløjen og de demokratiske og folkelige organisationer har samlet sig omkring sloganet ”Væk med Jovenal Moses regering og øjeblikkelige demokratiske valg!”

Og de bekræfter denne enhed og beslutsomhed gennem den folkelige kamp på gader og offentlige pladser.

I erkendelse af denne virkelighed udtrykker den 26. plenarsamling i Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML), som netop har været afholdt, sin fulde og resolutte solidaritet med de arbejdende masser i Haiti og tilslutter sig deres krav: Væk med Jovenal Moses regering! For demokratiske valg! Ingen indblanding fra USA, Canada og Frankrig i Haiti!

26. plenarsamling i Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer (CIPOML)

14.februar 2021

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top