Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Solidaritet og støtte til vores broderparti i Marokko 

Den international konference for marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML 

Vores broderparti i Marokko, “Democratic Way”, har været udsat for en optrapning af undertrykkelsen af sine aktivister i forskellige folkelige bevægelser og aktiviteter. Flere af dem står over for retssager, suspensioner og udelukkelse fra arbejdspladser. Der er ingen tvivl om, at dette angreb, som har stået på i mange år, finder sted i forbindelse med partiets principfaste holdninger til forskellige lokale, arabiske og internationale spørgsmål, hvoraf det sidste er dets holdning til det marokkanske regimes officielle anerkendelse af den zionistiske stat Israel.

Vi, de partier og organisationer, der er tilknyttet Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer:

– Fordømmer den forbuds- og undertrykkelsespolitik, som det marokkanske autoritære regime fører mod vores kammerater og mod alle de kræfter, der er imod tyranni, underkastelse og korruption.

– Vi gentager vores støtte til vores broderparti, “Democratic Way”, i dets konstante kamp for et nyt, demokratisk, progressivt og retfærdigt Marokko og til dets uomtvistelige ret til at afholde sin femte nationalkongres uden nogen form for chikane eller pres.

– Vi hylder det marokkanske folks heltemodige holdninger og dets kampstyrker, blandt hvilke ”Democratic Way” skiller sig ud, hvis medlemmer ikke tøver med at deltage i fortroppen i alle klasse- og politiske kampe og bringe ofre uden frygt eller tøven.

– Vi opfordrer alle de revolutionære og progressive kræfter i verden til at støtte vores broderparti samt alle frihedskræfterne og hele det marokkanske folk i deres retfærdige kamp for retfærdighed, frihed og socialisme.

Koordinationsudvalget, CIPOML

Den international konference for marxistisk-leninistiske partier og organisationer 

Januar 2022

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top