Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Støj fra kampfly dræber – også i fredstid

Støj dræber – det giver blodpropper, slagtilfælde, diabetes og stress. Danske grænseværdier er alt for høje og dumpes nu direkte af WHO som livsfarlige og sundhedsskadelige.

Det er afsløret, at politikerne løgn om støjen fra de nye F-35 kampfly inden købet. Og om, at NATO- basen Fighter Wing Skrydstrup i Jylland der skal samle alle danske kampfly, også skal være nyt trænings- og kommandocenter for samtlige nordeuropæiske F-35-kampfly. Helt op til 80 kampfly fra bl.a. Storbritannien, Holland, Norge og Polen skal kunne deltage i avancerede NATO-F-35 flyøvelser med udgangspunkt i det danske luftrum over Nordsøen.

Da en dagplejemor klagede til Forsvaret over, at børnene vågner med et skrig, når kampflyene træner, svarede Forsvaret, at de er nødt til at træne over land, og at især godt vejr øger støjgenerne!

Forsvaret henholder sig i øvrigt til formuleringer som disse:  Støj i forbindelse med militære flyveøvelser er på grund af deres kortvarige og midlertidige karakter ikke godkendelsespligtige. Øvelserne omfatter operationer med kampfly fra NATO-lande, og har en varighed fra enkelte dage til få uger. – En del af Forsvarets flyvninger er – ligesom tilsvarende civile flyvninger – undtaget.  – Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af flyvestationer principielt svarer til godkendelse af civile flyvepladser. – Forsvarets opgaver for staten medfører, at der ved formulering af miljøkravene skal tages hensyn hertil.

Stat og regering godkender at NATO ingen hensyn skal tage til civilbefolkningen. Den kan eksproprieres og tvangsforflyttes.

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top