Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Støt palæstinensernes retfærdige modstandskamp – Stop Israels folkemord!

Udtalelse fra APK’s Novemberkonference : Alternativet til krig og folkemord – hvordan skaber vi det? 
Millioner af mennesker på tværs af alle kontinenter går på gaden i solidaritet med det palæstinensiske folk og for at standse Israels folkemord i Gaza. Vi opfordrer til fortsat at udvikle denne solidaritetsbevægelse, der også breder sig i Danmark så omfattende som muligt.Israels nu over en måned lange hævntogt og folkemord i Gaza har tændt en vrede blandt befolkninger, arbejderne og unge mod zionismens og imperialismens forbrydelser, der dehumaniserer, dræber og udrydder palæstinenserne.
Det har antændt befolkningers dybe følelser imod apartheid, kolonialisme og etnisk udrensning, som har rødder i folkenes egen historie og nuværende situation under den imperialistiske verdensorden.

Det er en tid med dramatiske forandringer. Det er befolkningernes egen kamp, der skaber de virkelige forandringer for en bedre fremtid.

Vi støtter det palæstinensiske folks ret til at forsvare deres liv og fremtid og til at forsætte deres modstandskamp med ryggen mod muren mod en militær overmagt. Vi hylder deres mod og er ydmyge over for deres ofre i en kamp, der gælder alle arbejdere og menneskers kamp for frihed, værdighed og social retfærdighed.

Vi støtter det palæstinensiske folks ret til en selvstændig sekulær stat for hele Palæstina, hvor alle uanset religion og etnisk oprindelse kan leve med lige rettigheder og uden apartheid. Og som de palæstinensiske flygtninge kan vende hjem til. Vi fordømmer Israels mål om at skabe et zionistisk imperium gennem en konstant kolonisering og ekspansion gennem folkefordrivelse og krige for at overtage palæstinensisk land gennem 75 år.

Vi fordømmer alle de imperialistiske magter, der står bag den zionistiske besættelsesmagt og støtter dens folkemord, ikke mindst USA, EU og Storbritannien. Vi fordømmer de regeringer og magter, der ikke handler for at stoppe den zionistiske israelske stats aggression.  

Vi holder den danske regering og statsmagt ansvarlig som medskyldige, indtil de standser eksport af krigsmateriel til brug mod befolkningen i Gaza og afbryder de økonomiske, politiske, diplomatiske og militære forbindelser til Israel. 

Kampen mod den zionistiske besættelse retter sig også mod det danske borgerskab, der er en samarbejdspartner for den imperialistiske verdensorden, der holder det kriminelle maskineri bag det palæstinensiske folkemord kørende. Kampen for et frit Palæstina er en del af kampene for vores egen frigørelse som klasse og som folk og en revolutionær forandring.

 APK’s Novemberkonference 11. november 2023

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top