Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Stol ikke på imperialisterne! – Afghanistan beviser det endnu en gang  

Af CIPOML, Den Internationale Konference af Marxist-Leninistiske Partier og Organisationer

Det, der sker i Afghanistan, beviser endnu en gang, at man ikke kan stole på imperialisterne!

Der sker dramatiske begivenheder i Afghanistan for arbejderne og befolkningen.

Taleban har militært besat landet, herunder Kabul, hovedstaden. Marionet-regeringen støttet af USA og de imperialistiske lande i Vesteuropa flygtede hurtigt med halen mellem benene. I virkeligheden var det amerikanerne selv, der trak deres tropper tilbage og gav grønt lys for Talebans fremrykning.

Alle afghanske regeringsembedsmænd og alle de mennesker og kræfter, der har haft et forhold til imperialisterne, frygter for deres liv og flygter fra terror.

Alle dem, der ikke er tilhængere af Sharia-love, og især kvinder, er forsvarsløse over for Taleban-volden.

Masseudvandringen fra Afghanistan, som begyndte for en måned siden efter meddelelsen om tilbagetrækningen af de amerikanske imperialister, har nået et toppunkt med de tragiske scener, der blev set, da Taleban kom ind i Kabul. Folk gør deres bedste for at slippe ud af deres eget land. Kabul lufthavn er fyldt med mennesker. Der har været dødsfald blandt mennesker, der er faldet ned fra undervognen af fly, som de hagede sig fast i for at flygte fra landet. Biler på vej til Iran og Tadsjikistan har skabt trafikkaos.

Årsagen til al denne ulykke er, at marionet-regimet gik i opløsning samtidig med tilbagetrækningen af den amerikanske imperialisme. Det banede vejen for, at Taleban kunne tage magten, mens folket var uorganiseret og forsvarsløst. Den massemigration, der i nogen tid er foregået til Tyrkiet via Iran, vil begynde at aftage, når Taleban begynder at kontrollere grænserne, men dramaet i Afghanistan vil ikke stoppe.

USA er på vej ud og forlader sine samarbejdspartnere, der frygter for deres liv.

Det er ikke første gang, at imperialisterne gør dette. USA-imperialismen opgav også sine samarbejdspartnere i Vietnam, efter de nationale befrielsesstyrker havde sejret. De er ligeglade med, hvad de efterlader, og de trængsler, som befolkningerne er blevet tvunget til. Det eneste, de er interesseret i, er udplyndringen af befolkningernes rigdomme og overherredømmet i kampen mod deres rivaler for verdensherredømme.

Det er endnu en gang blevet påvist, at man ikke kan stole på imperialisterne. Det var i går, at de bevæbnede og organiserede Taleban. Da de erklærede, at de “har deres egne interesser”, og handlede mod USA, begyndte imperialismen kampen mod dem. Endnu en gang når de til enighed og opgiver den.

Hverken USA eller nogen anden imperialistisk magt tager hensyn til det gode i noget land, hvor det griber direkte ind, eller gennem dets “samarbejdspartnere”. De forsøger ikke at forsvare demokratiet, men at påtvinge dem deres magt for at undertrykke folk og plyndre deres naturressourcer. For at gennemføre deres interventionistiske politik handler de sammen med de mest reaktionære kliker, de magtfulde lokale økonomiske grupper, konger og krigsherrer.

Efter USA’s og dets europæiske imperialistiske allieredes afgang fra afghansk territorium taler andre imperialistiske og kapitalistiske magter som Rusland, Kina, Tyrkiet og Iran om at etablere gode diplomatiske og politiske forbindelser med Taleban-styret. Det sker som en klar demonstration af ønsket om at besætte det forladte rum og styrke deres positioner i verdens geopolitik.

Det afghanske folk står over for en ultrareaktionær skriftestols-regering. Kampen for arbejderes, kvinders og børns rettigheder er et grundlæggende krav. Selv om Taleban siger, at de vil respektere befolkningens rettigheder, især kvindernes, viser kendsgerningerne allerede noget andet. Dette folks kamp for at opnå social og national frigørelse i dag har brød, frihed og demokrati som vigtige kampparoler.

CIPOML opfordrer verdens arbejdere og befolkninger til at fordømme de imperialistiske magters meddelagtighed i de tragiske begivenheder, der finder sted i dag i Afghanistan, og til at øge solidariteten med dette folk.

Koordinationsudvalget i CIPOML, Den Internationale Konference af Marxist-Leninistiske Partier og Organisationer

21.8.21

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top