Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Stop imperialismens kriminelle krigsophidselse på Balkan

Arbejderpartiet i Serbien og Den Revolutionære Alliance af arbejderpartier og antifascistiske organisationer fra Balkan

For at styrke folkefronten mod den kapitalistiske krise, fascisme og krig fremlægger Arbejderpartiet i Serbien og Den Revolutionære Alliance af arbejderpartier og antifascistiske organisationer fra Balkan denne fælles erklæring:

I 1990’erne gik Jugoslavien i opløsning i sine befolkningers blod. Denne opløsning blev udført af nationalistiske kræfter, der opstod i toppen af selve samfundssystemet og genoplivede alle de kriminelle ideer og kollaboratørkræfter, der blev besejret under Folkets Befrielseskamp under Anden Verdenskrig.

Efter mere end to årtier siden afslutningen på interetniske konflikter, udviklingen af den generelle kapitalistiske krise og væksten i interimperialistiske spændinger høres krigstrommer igen på ruinerne af Jugoslavien. De forsøger igen at oppiske nationalistisk vanvid blandt befolkningen og fremprovokere nye konflikter. Der bliver raslet med våbnene igen, der dannes kriminelle falankser, og der finder en voksende militarisering sted af Serbien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo og andre dele af Balkan.

I dag er Balkanlandenes fjender de imperialistiske magter med deres besættelsesstøvler, deres baser, deres multinationale monopoler, deres banker og gældsslaveri, der bliver fremtvunget af den nye kolonialisme.

Befolkningerne på Balkan i dag er fjender af alle deres marionetregimer, der er parate til at tjene disse besættere i at plyndre og trampe på deres egne folk og deres interesser.

I dag er befolkningerne på Balkan fjender af alle nationalistiske og fascistiske horder under forskellige flag, som tjener magtfulde herrer, ønsker at realisere deres skøre og reaktionære ideer om andres og deres eget folks blod.

Vi, tilhængerne af idéerne fra Folkets Befrielseskamp og alle Balkan-befolkningernes kamp mod fascismen, er i dag fast besluttet på at forsvare disse idéer og modsætter os den kommende krig, der kan opsluge hele Balkan.

Vi opfordrer alle virkelig progressive og frihedselskende dele af Balkan-folkene til beslutsomt at påtage sig deres historiske rolle i forsvaret af deres folk, deres lande i den fælles kamp mod den imperialistiske besættelsesmagt, de herskende bander af kapitaldiktatur og deres nationalistiske og fascistiske falankser, der forsøger at skubbe vores folk ud i nye krige.

I kampen for fred mellem Balkanlandene!

I kampen mod nationalistisk had, for frihed og enhed i alle Balkanlandene!

I kampen mod de imperialistiske besættere, krigens bærere og deres kriminelle politik!

Balkans modstandsbevægelse!

Arbejderpartiet  (Partija rada), Revolutionær Arbejderalliance, Serbien, Antifascister i Bosnien-Hercegovina, Antifascister fra Cetinje, Montenegro, Arbejderbevægelsen, Banja Luka, AntifaSombor, Vojvodina

Januar 2022

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top