Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Stop Israels aggression mod palæstinenserne – Stop Israels ulovlige udsmidning fra boliger i SHEIKH JARRAH!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Lige nu bomber og dræber apartheid Israel igen palæstinenserne i deres eget land.

Det er en etnisk udrensning, der har stået på gennem årtier.

Det er en ekstrem provokation af det zionistiske Israel at smide palæstinensiske familier ud af deres boliger i Jerusalem ved Sheikh Jarrah. Det er ikke tilfældigt, at det sker op til 73- året for Nakba, den første store fordrivelse af palæstinenserne fra deres land og jord og under den muslimske højtid.

Palæstinenserne har fuld ret til at forsvare deres hjem og modsætte sig en massakre af deres folk – imod den fortsatte etniske udrensning og kolonisering med illegale bosættelser.

Det er ikke en krig mellem to parter. Der er kun én hær – Israels. Med kampfly og tanks slås den mod børn og voksne med hjemmelavede bomber og sten.

Det er ikke en konflikt mellem Israel og Hamas. Men mellem staten Israel og det palæstinensiske folk. Israel har ulovligt besat deres land. Israel forsætter og optrapper fordrivelsen af dem med vold og død. Israel nægter flygtninge at vende tilbage til deres land og hjem.

Israels militære optrapning i Palæstina sker med grønt lys fra USA-imperialismen. USA’s opfordring i FN’s Sikkerhedsråd til en fredelig løsning er hyklerisk og skal dække over deres rolle i at smide benzin på bålet i Mellemøsten.

Vi må kræve, at den danske regering stopper sin støtte og opbakning til Israel og fordømmer deres handlinger.

Vi fordømmer det zionistiske Israels aggression, besættelse og etniske udrensning. Vores støtte og fulde solidaritet går til det palæstinensiske folks kamp for et frit Palæstina med Jerusalem som dets hovedstad og de fordrevne flygtninges legitime ret til tilbagevenden.

12.5.2021

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top