Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

“Terrorkrig” – Nej!

Udtalelse fra Arbejderpartiet kommunisterne, APK den 13. september 2001

Det politiske klima i verden blev med et slag ændret, da selvmordspiloterne hamrede ind i Pentagon og World Trade Center.

Den amerikanske regering har svoret hævn og gengældelse, og erklæret ‘verdenskrig mod terrorisme’. I løbet af et døgn havde NATO-landene sluttet op – og verden venter nu på krigen.

Den psykologiske krigsforberedelse er i fuld gang. I USA, i alle NATO-lande, også i Danmark. Og de konkrete krigsforberedelser er startet, i USA, i alle NATO-lande, i Danmark.

Den amerikanske imperialisme har begået uhyrlige forbrydelser mod folkene, og har millioner af menneskeliv på samvittigheden. Ikke mindst i Mellemøsten er hadet til USA enormt. Hvad der skete den 11. september, var (mest sandsynligt) et led i en reel og konstant krig, som især USA og Israel har ført mod de arabiske og muslimske folk, gennemført af folk, som fører ‘hellig krig’ mod USA.

Hverken deres metoder og målsætning har arbejderklassens og folkenes opbakning. De fører ikke til fremgang for deres kamp for social fremgang og national uafhængighed. Selvmordsbombningerne i USA tjener i stedet til at styrke reaktionens politiske positioner, undergrave de demokratiske rettigheder og fremme fasciseringen ikke bare af USA, men af alle de vestlige samfund.

De giver imperialismen og reaktionen et påskud for at føre verden ud i en permanent, reaktionær, opsplittende global aggression, som snart kan få tabene i menneskeliv i USA til at blegne.

Det er en dødsensfarlig situation, og alle må være på vagt – i højeste alarmberedskab: Den naturlige medfølelse med ofrene i USA bliver udnyttet til at trække folkene ind i en storkrig, hvor alle verdens lande kan blive krigsskueplads, anført af George Bushs USA, der er blevet udstyret med en blanco-check til krigsførelsen fra NATO-landene (Danmark indbefattet).

Hermed har Paul Nyrup Rasmussen reelt set overdraget Danmarks suverænitet til amerikanske hænder.

For første gang anvendes paragraf 5 – én for alle, alle for én. Det sker i modstrid med international ret, der forudsætter, at der er en angriberstat, for at der foreligger en krigssituation.

Bush og NATO vælger at føre “terrorkrig” i stedet for at søge at bringe de skyldige til regnskab, som det ville ske i et internationalt retssamfund. Anklage, dom og bøddelfunktion skal varetages af den samme politiske og militære magt.

Hvad er det da for en krig, lederne i USA (kraftigt sekunderet af Israel) lægger op til?

Den fremstilles som ‘en global krig mod terrorismen’, som ‘den vestlige civilisations krig mod sine fjender’ (med kristne og zionistiske fundamentalistiske undertoner) og som ‘demokratiets kamp mod diktaturer, slyngelstater og religiøs fanatisme’.

George Bush har erklæret, at USA ‘ikke vil skelne mellem terrorister og de lande, der huser dem’. Amerikanske politikere og militære har ikke bare nævnt Afghanistan som muligt angrebsmål, men også Irak, Libyen, Iran, Sudan, Syrien, Nordkorea, Cuba – og Kina! Det ligner mest ‘Vestens krig mod den 3. verden’, de rige landes krig mod de fattige. Det vil betyde frie hænder til det aggressive Israel til at fortsætte sin kriminelle besættelse af Palæstina, til at gøre den permanent og fortsætte den etniske udrensning af et helt folk. Israel anser officielt de palæstinensiske organisationer som ‘terrororganisationer’ og ser hvert palæstinensisk spædbarn som en potentiel terrorist.

I oplægget ligger, at krigen kan starte mod Osama bin Laden og Afghanistan i morgen, og fortsættes mod Irak, eller Libyen eller Cuba i overmorgen, og mod Kina siden hen.

I oplægget ligger, at det vil være en mangeårig vestlig kampfront, en periode af mange varme krige og militæroperationer og stadig ‘bekæmpelse af terrorgrupper’ – en periode med permanent ‘verdenskrig mod terrorismen’.

Det er ikke en plan for retfærdighed, fred og fremgang – det er udkastet til et mareridt for menneskeheden. Et udkast til verdenskrig, simpelthen.

Måske står Osama bin Laden og hans fundamentalistiske netværk bag bombningerne i New York og Washington. USA og den amerikanske efterretningstjeneste CIA kender ham og hans metoder godt: De har selv skabt, finansieret og udrustet ham under det daværende Sovjetunionens invasion af Afghanistan.

Størstedelen af den muslimske og den arabiske verden tager afstand fra bin Laden og hans metoder, fra den ekstremistiske muslimske fundamentalisme. Men med lanceringen af udkastet til ‘global krig mod terrorismen’ lægges også op til en racekrig og religionskrig, der vil lægge alle arabere og muslimer for had.

Ofrene i Mellemøsten, Asien og den 3. verden vil blive enorme. Ofrene i den vestlige verden vil blive betydelige – også for terrorhandlinger, hvis mulighed aldrig vil kunne elimineres, uanset hvor højteknologiske våben og kontrolforanstaltninger som bliver anvendt. Og verden vil blive kastet ind i en tilstand af permanent frygt og terror.

De demokratiske rettigheder, der er tilkæmpet i de vestlige lande, vil blive afløst af omfattende kontrol og overvågningsprogrammer. Og anklagen for terrorisme vil blive udvidet til at gælde alle arbejdere, der går til kamp for deres rettigheder, alle kræfter, der bekæmper imperialismen og kapitalismen, alle revolutionære og progressive mennesker, organisationer og bevægelser.

Uhæmmet oprustning, gennemførelse af stjernekrigsprojektet, øget militarisering og udvidede politiprogrammer står på den umiddelbare dagsorden.

Hele det verdenskapitalistiske system (og der findes ingen ægte socialistiske lande i verden i dag) er på vej ind i en større krise, en kapitalistisk verdenskrise. Globaliseringen, der har udbredt massearmoden i verden i hurtigt tempo, med mere end to milliarder mennesker, der lever for mindre end to dollars om dagen, er i krise på grund af arbejdernes og folkenes modstand. I land efter land udvikler der sig masseprotester og massekampe mod den herskende orden, som dikteres af USA og dens allierede, af IMF, Verdensbanken, EU osv. Selv i den rige verden udvikler stærke antikapitalistiske og antiimperialistiske bevægelser sig. Revolutionære situationer opstår på alle kontinenter.

‘Den globale krig mod terrorismen’ skal slå denne revolutionære storm ned i dens begyndelse – befæste den herskende globale uorden, befæste USA’s status som altdominerende global supermagt, og sikre de multinationales evige udplyndring af arbejderne, folkene og rigdommene i alle lande.

Folk! Vær på vagt!

Afvis USA-imperialismens og NATOs krigsprojekt!

Arbejdende mennesker og alle progressive i Danmark:

Sæt en stopper for dansk deltagelse i det forbryderiske eventyr!

 

Arbejderpartiet Kommunisterne APK, Centralkomiteen

København, 13. september 2001

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top