Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Til Majblokadens kvinder

Kirsten Lund

Maj 2018 hvor stilladsarbejdere og deres kolleger holdt en 9 dage lang blokade af Hofor Bio4, fordi de brugte underbetalt arbejdskraft.

 

Til jer der ikke svingede den røde fane selv

men ensomt måtte smøre alle madpakkerne selv, hente børnene selv, lave aftensmaden selv

så jeres mænd kunne holde blokaden

 

Til jer der ikke blev høje af sammenholdet som blokaden gav jeres mænd

Men i stedet måtte undvære fællesskabet og helt alene kæmpe i køkkenslaveriet

Så jeres mænd kunne holde blokaden

 

Til jer der ikke sov under åben himmel og så solen stå op med drengene

men måtte savne jeres mænd, og komme til at misunde blokaden

Mens jeres mænd holdt den

 

Til jer der ikke sang røde, opildnende sange skulder ved skulder med jeres kammerater

Men alene måtte synge for grædende børn der savnede deres fædre

Så jeres mænd kunne holde blokaden

 

Til jer der ikke var i direkte kamp, men gik på arbejde

efter I trætte havde serveret morgenmad og afleveret børn og flygtigt havde skændtes med jeres mænd

fordi de endnu en dag skulle holde blokaden

 

Til jer der selv lige havde kæmpet og var blevet forrådt og igen fået ikke ligeløn

men igen var blevet spist af med et råddent forlig og en løn der er det halve det lønkrav

jeres mænd holdt blokaden for

 

Til jer skal al hæder tilfalde

Uden jer var der ingen kamp og ingen sejr

uden jer kunne de ikke have holdt blokaden

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top