Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbrud af social protest i hjertet af det kapitalistiske imperialistiske system

International konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Udtalelse fra den International konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Den sociale protest der er brudt ud i USA er ikke set lignende i mange år, både i omfanget af protesterne og deres udtryk for kamplyst. Mordet på George Floyd i hænderne på Minneapolis politi har fået tusindvis af mænd og kvinder til at gå på gaden i mere end hundrede og tyve byer i alle stater i landet, forenet med råbet “No Justice, No Peace”.

Hvor stor den undertrykte utilfredshed var i befolkningen og deres frustration over afvisningen af problemerne, hvoraf nogle er blevet endnu mere synlige og andre mere akutte som følge af Covid 19-pandemien, viste sig hurtigt. Protesterne, der startede i Minneapolis, spredte sig som en steppebrand over hele landet, hvor de samme sociale og politiske spørgsmål og følelser gør sig gældende.

Befolkningerne i USA afviser racisme, forringelse af deres arbejds- og levevilkår, den hurtige vækst i arbejdsløsheden (40 millioner arbejdsløse i de seneste måneder), den høje dødelighed fra pandemien, som først og fremmest rammer de fattigste, sorte, latinoer, migranter. De er imod det fremmedhad og det hvide overherredømme, som præsident Donald Trump og de herskende magtkredse fremmer. Det vil sige, det er en kamp, der sætter spørgsmålstegn ved det herskende kapitalistiske system.

De begivenheder, der finder sted i USA i dag, og som vi så måneder tidligere i flere lande i Latinamerika, Europa, Asien og Afrika, kan let forklares ved at se på, hvordan kapitalismen behandler arbejderne og befolkningerne for at sikre reproduktion af kapital og øget profit til deres ejere. Mobiliseringerne i USA er imidlertid af særlig vigtig betydning også udenfor USA selv. De finder sted i den største kapitalistiske-imperialistiske økonomi i verden, og viser at de mest udviklede magter ikke endnu er parate til at nedkæmpe deres befolkning militært. Hvor der er udnyttelse og undertrykkelse, er der modstand og kamp fra arbejdernes og befolkningernes side.

Overalt i verden vokser arbejdernes og befolkningernes utilfredshed og afvisning af deres vilkår, der forringes i takt med at den kapitalistiske økonomi skrumper. Virkningerne af Covid 19-pandemien, på verdensøkonomien og i hvert land, påvirker især arbejderne, de arbejdsløse og underbeskæftigede, de hjemløse, de jordløse bønder, migranter, de fattige sektorer i samfundet, hvilket tyder på, at nye oprør, nye kampe vil sprede sig over hele verden for retfærdighed, sociale og politiske rettigheder, mod undertrykkelse og udnyttelse.

Den internationale konference for marxistiske leninistiske partier og organisationer (CIPOML) udtrykker sin solidaritet til de arbejdere, unge og kvinder, der har rejst sig til kamp i USA og fordømmer den brutale reaktion fra Donald Trump regeringen. Vi fordømmer mobiliseringen af militære tropper og nationalgarden, erklæringen om undtagelsestilstand og udgangsforbud i flere stater. Den voldelige undertrykkelse, der har kostet andre borgere livet under protesterne, som imidlertid ikke har været i stand til at stoppe harme og tilstedeværelsen af tusindvis af protesterende på gaden.

Vi opfordrer verdens arbejdere og folk, de partier og organisationer, der er medlemmer af vores konference, til at opretholde og organisere nye solidaritetsdemonstrationer med USA’s befolkninger og fordømmelsen af USA’s imperialisme.

International konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

Juni 2020

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top