Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 29 – Marts 2015

No. 29 – March 2015

Contents

ICMLPO
Statement of the Plenary of the ICMLPO

Brazil: Revolutionary Communist Party (PCR)
Why does Israel massacre the Palestinian people?

Burkina Faso: Revolutionary Communist Party of Volta (PCRV)
On the Ebola epidemic that is striking the West African sub-region

Colombia: Communist Party of Colombia – ML
Grim picture of the Colombian economy

Denmark: Workers’ Communist Party of Denmark (APK)
The role of the youth in “the Competition State” and the ideological offensive against the youth

Dominican Republic: Communist Party of Labour (PCT)
On dialectics and its importance for the revolutionary struggle

Ecuador: Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador (PCMLE)
Speech at the Internationalist Meeting

Germany: Organisation for the Construction of the CP of Germany (Arbeit Zukunft)
Russia: Anti-imperialist angel of peace or capitalist-imperialist great power?

Greece: Movement for the Reorganization of the KKE (1918-55) of Greece
Reactionary anti-communist bourgeois theories that conceal the restoration
of capitalism in the Soviet Union (1953-1990) Part B

Italy: Communist Platform
Gramsci, a Bolshevik

Mexico: Communist Party of Mexico – ML
Two urgent tasks to confront the onslaught of the neoliberals and imperialists in Mexico

Peru: Communist Party of Peru – ML
On the inter-imperialist contradictions, the growing dependence of Peru and the presence of BRICS

Spain: Communist Party of Spain – ML (PCEML)
Where corruption and the Bourbons reign

Turkey: Labour Party (EMEP)
Entanglements and disintegration in the Middle East

Venezuela: Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela (PCMLV)
The study of Capital in the consolidation of Marxist-Leninist cadres

 

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top