Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 30 – September 2015

No. 30 – September 2015

CONTENTS

Brazil     4
Resolution of the PCR on the current situation
Revolutionary Communist Party (PCR)

Burkina Faso     8
People have carried out a popular insurrection of historic significance
Revolutionary Communist Party of Volta (PCRV)

Colombia      14
Notes on the history of the CPC (M-L)
Communist Party of Colombia – ML

Denmark       24
Everything must be privatized under the control of the multinationals
Workers’ Communist Party of Denmark (APK)

Dominican Republic          31
Philosophy, values and revolutionary practice
Communist Party of Labour (PCT)

Ecuador        35
8th Congress of the PCMLE
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador (PCMLE)

France          48
Break with the neoliberal policies of Hollande
Communist Party of the Workers of France (PCOF)

Greece          55
Some questions and answers about the current situation in Greece
Movement for the Reorganization of the KKE (1918-55) of Greece

Italy              59
The role of the working class in the policy of United Front and Popular Front
Communist Platform

Mexico          68
Two urgent tasks to confront the offensive of the neoliberals in the country (II)
Communist Party of Mexico – ML

Morocco       75
The current situation in Morocco
Democratic Way

Norway         79
The nation’s robbers and hucksters
Revolusjon

Peru              83
Senderismo and its counter-revolutionary practice
Communist Party of Peru – ML

Spain             90
Borders, alliances, imperialist contradictions… it is the people who suffer
Communist Party of Spain – ML (PCEML)

Tunisia          96
The Popular Front and the revolutionary process in Tunisia
Workers’ Party of Tunisia

Turkey          104
Turkey and Islamic terrorism in Paris
Labour Party (EMEP)

Venezuela     112
The situation in Venezuela and the aggression of US imperialism
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela (PCMLV)

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top