Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 33 – November 2016

No. 33 – November of 2016

Contents

Brazil
A Popular and Revolutionary Alternative to the Crisis in Brazil
Revolutionary Communist Party – Brazil

Burkina Faso
About the self-defense groups “Koglweogo”
Revolutionary Communist Party of Volta

Colombia
The Referendum and the Nobel Prize for Santos
Communist Party of Colombia (Marxist-Leninist)

Denmark
Denmark: A NATO Country at War
Workers Communist Party of Denmark APK

Dominican Republic
Between the Rule of Law and Caudillismo?
Communist Party of Labor

Ecuador
Freedom and Democracy – |Demands of the Workers and Peoples
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

France
On the social movement in France for the repeal of the El Khomri law
Workers’ Communist Party of France – PCOF

Germany
What about the International Revolution?
Organization for the Construction of a Communist Workers’ Party of Germany

India
Against Keynesian and Reformist Illusions
Revolutionary Democracy

Italy
The struggle against the reactionary transformation of the Italian bourgeois State and the December 2016 referendum
Communist Platform

Mexico
From the National Teachers Strike to the General Political Strike
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)
Morocco
Fourth National Congress of Democratic Way
Democratic Way

Norway
The Britons took control! Is Denmark next?
Revolusjon

Peru
Call of the Peruvian Communist Party (M-L)
Peruvian Communist Party (Marxist-Leninist)

Spain
Capital in Search of a Government
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist)

Tunisia
On the Current Situation in the Middle East and North Africa
Workers’ Party of Tunisia

Turkey
Alternating Between a Coup and a Dictatorship
Labour Party

Venezuela
Continue Working for the Revival of the Revolutionary Popular Struggle
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top