Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 34 – Juni 2017

Tema nr. om 100 året for Oktober Revolutionen

No. 34 – June of 2017

Contents

Brazil
The Red Army and the Soviet People Saved Humanity from Nazism
Revolutionary Communist Party – PCR

Burkina Faso
The October Revolution: Its Teachings on the Question of Nations and Nationalities
Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV

Denmark
Denmark and the Nordic countries: The rise and fall of the dream of peace and socialism without a revolution
Workers’ Communist Party of Denmark – APK

Dominican Republic
Hundredth Anniversary of the October Revolution: The Experience of the Soviets
Communist Party of Labor – PCT

Ecuador
The October Revolution and the Revolutionary Party of the Proletariat
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

France
The Conditions of the Revolutionary Crisis in Russia and the Struggle against the Opportunist Currents
Workers’ Communist Party of France – PCOF

Germany
The October Revolution and its Influence on the German Workers’ Movement
Organization for the Construction of the Workers’ Communist Party of Germany

Greece
October Revolution – Confirmation of the Leninist Theory of the Proletarian Revolution
Movement for the Reorganisation of the Communist Party of Greece 1918-55

India
The October Revolution and Education (1917-1932)
Revolutionary Democracy

Iran
The October Revolution and the Victory of Leninism
Its Effects on the International Communist Movement and the Communist Movement in Iran
Party of Labor (Toufan)

Italy
Red October and the founding of the Communist International
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico
The Mexican Revolution of 1910-17 and the Great Socialist Revolution of October 1917
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist) – PCM(ML)

Norway
Alexandra Kollontai and the Bolshevik Influence on the Norwegian Labour Movement in the Period of the October Revolution
Revolusjon

Peru
The Alliance of the Working Class, the Poor and Middle Peasantry in the October Revolution and the Building of Socialism
Peruvian Communist Party (Marxist-Leninist) – PCP(ML)

Spain
Stalin and the Revolution
Communist Party of Spain (Marxist-Leninist) – PCE(ML)

Tunisia
The Role of Women in the Great October Revolution
Workers’ Party of Tunisia – PTT

Turkey
Culture and Revolution
Party of Labour (EMEP)

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top