Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 35 – Oktober 2017

Tema nr. om 100 året for Oktober Revolutionen

No. 35 – October of 2017

Contents

Brazil             5
The Labor Reform and the Lie of Free Negotiations
Revolutionary Communist Party – PCR

Burkina Faso                       11
The CFA Franc: Vestige of French Colonialism and Instrument of Exploitation and Oppression of the African Neocolonies by Imperialism, Mainly French Imperialism
Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV

Colombia      24
Santos, His Demons and the Papal Visit
Communist Party of Colombia (Marxist-Leninist) – PCC(ML)

Denmark       32
The Importance of the October Revolution for Women’s Liberation
Workers’ Communist Party of Denmark – APK

Dominican Republic           45
In Haiti: Condemn the UN Legacy and Support the People
Communist Party of Labor – PCT

Ecuador        50
Movement for the Revolutionization of the Party
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

India               72
The ‘Post-Truth’ of Globalisation: Finance Capitalism and the Naga Question
Revolutionary Democracy

Iran               79
On the Occasion of the 100th anniversary of Great October Socialist Revolution: The Victory of Leninism and the Triumph of the Dictatorship of the Proletariat in the Great October Socialist Revolution
Party of Labour (Toufan)

Italy              85
The externalization of borders, a criminal policy of imperialism
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Ivory Coast   95
The Current Socio-Political Situation in the Ivory Coast and the Tasks of the Proletariat
Revolutionary Communist Party of the Ivory Coast

Mexico          106
The Class Struggle and the Elections of 2018
Communist Party of Mexico (ML) – PCM(ML)

Peru               116
The October Revolution and the Building of Socialism
Peruvian Communist Party (Marxist-Leninist)

Spain             131
On the Referendum in Catalonia
Communist Party of Spain (ML) – PCE(ML)

Tunisia          158
Broadening the Front of Resistance to the Right-Wing Policies of the Coalition in Power
Workers’ Party

Turkey           164
The Relevance of Marx’s Capital After 150 Years
Party of Labour – EMEP

Venezuela     182
In the Centennial Year of the Great October Socialist Revolution the PCMLV Readies Its Forces for Combat
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top