Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 36 – April 2018

No. 36 – April of 2018

Contents

Bolivia            5
The Semi-Bonapartism of Evo Morales
Revolutionary Communist Party – PCR

Brazil             14
Military Intervention in Rio de Janeiro Increases Violence and Illegal Drug Trade
Revolutionary Communist Party – PCR

Burkina Faso    21
Popular Struggles Are Developing in Our Country!
Revolutionary Communist Party of Volta (PCRV)

Colombia        29
Something Smells Rotten
Communist Party of Colombia (Marxist-Leninist) – PCC(ML)

Denmark         37
The Working Class and Labour Aristocracy in Denmark Today
Workers’ Communist Party of Denmark – APK

Dominican Republic               48
A Necessary and Militantly Rigorous Question: Reform or Revolution?
Communist Party of Labor – PCT

Ecuador           57
The Popular Referendum of February 4: The People Win, the Popular Organizations and the Left Advance
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

Germany         69
One Hundred Years of the November Revolution in Germany
Organization for the Construction of the Workers’ Communist Party of Germany

India               79
From the October Revolution to the Construction of Socialism in One Country
Revolutionary Democracy

Italy               100
The Rise of Bourgeois Nationalism and the Tasks of the Revolutionary Proletariat
Communist Platform – for the Communist Party of the Proletariat of Italy

Ivory Coast       113
The Ivory Coast Is Heading towards Chaos
Revolutionary Communist Party of the Ivory Coast

Mexico           120
Mexico: The Working Class and the Peoples Face New Challenges
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Morocco          128
The Forms and Content of the Militancy of the Masses, the Class and Their Links
Democratic Way

Peru               139
Without a Communist Party and an Organized People, There Is No Revolution
Peruvian Communist Party (Marxist-Leninist)

Spain              145
The Pedagogical Ideas of Marx
Communist Party of Spain (M-L) PCE(ML)

Tunisia           165
An Approach to the Unity of the Left, or Reflections on a Big “Left” Party
Workers’ Party of Tunisia – PTT

Turkey             178
The Structuralist Class Analysis of Poulantzas – A Theoretical Critique
Party of Labour (EMEP) – Turkey

Venezuela         207
The Venezuelan People Are Resisting and Fighting
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top