Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 38 – Maj 2019

Tema om 100 året for den 3. Internationale

No. 38 – May of 2019

Contents

The Platform of the Communist International, March of 1919             5

Bolivia          13
It Is Time to Settle Accounts: The Communists, Che and the Path of the Bolivian Revolution
Revolutionary Communist Party – PCR

Brazil            17
The Struggle of the Workers in Defense of Social Security in Brazil
Revolutionary Communist Party of Brazil – PCR-B

Burkina Faso 22
The PCRV Proposes to the People and the Popular Youth the Political Struggle for a Revolutionary Change
Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV

Dominican Republic           29
The Second International and the Leninist Theory of the Revolution
Communist Party of Labor – PCT

Ecuador        38
The Communist International and the Struggle for the Proletarian Revolution in Latin America
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

India             55
Red Flags on the Streets
Revolutionary Democracy

Italy              73
The Italian situation and the tasks of the revolutionary proletarians
Communist Platform – For the Communist Party of the Proletariat of Italy

Mexico          85
Lessons of the Recent Strike Waves of the Proletariat and Workers in Mexico
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Morocco        96
To Hide the Class Character of the Party Leads to Deviationism
Democratic Road

Peru               113
The Winning of the 8-Hour Day in Peru, the Third International and the PCP (M-L)
Peruvian Communist Party (M-L)

Spain             121
The Fascist Beast and Its Litter Advance
Communist Party of Spain (M-L) – PCE (ML)

Tunisia          131
The Communist International and the Arab World
Workers’ Party of Tunisia

Turkey           145
On the Hundredth Anniversary of the Communist International
Party of Labor (EMEP)

Venezuela     155
The Third International, Imperialism and the Bourgeois-Democratic Processes in the Dependent Countries
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top