Skip to content

ORDBOG

Akkumulation

Når man samler og ophober noget, så man hele tiden får mere.

Begrebet bruges i politisk økonomi. I den borgerlige udgave er det historien om, hvordan man gennem hårdt arbejde, evnen til at tage de rigtige beslutninger og turde tage en risiko kan blive rig, tjene stadig flere penge og hele tiden forøge sin kapital, omsætning og ejendom.

I marxistisk politisk økonomi siges det derimod klart:  Det er udbytningen af arbejdskraften og udplyndringen af naturens ressourcer, der skaber merværdi og profit. Værdier der kan investeres i igen at øge rigdom og kapital. At det ikke kommer dem der skaber værdierne, arbejderklassen, til gode skyldes den private ejendomsret.

«Når merværdien ikke anvendes af ejeren til hans personlige forbrug, men bruges som kapital, dannes der ny kapital, som føjes til den gamle som akkumuleres. Anvendelsen af merværdi som kapital kaldes kapitalens akkumulation.» (Marx).

Anarkisme

Politisk retning, der drømmer om et nyt samfund med alle individers frihed, uden at gøre op dem det bestående klassesamfund og den private ejendomsret.  Findes i dag først og fremmest i de autonome miljøer, hvor opbygning af  kollektiver og en anti-autoritær livsstil sammen med ”direkte aktion” mod magtsymboler skal overbevise andre til at gøre det samme.

Anarkismen afviser nødvendigheden af arbejderklassens organisering og det revolutionære parti for at kunne skabe revolutionær forandring og et nyt samfund.

Dialektik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Dialektisk og historisk materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Finansiel og industriel kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Flydende/Konstant kapital

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Højrepopulisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Idealisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Imperialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Løn under kapitalismen

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Maoisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Marxisme-Leninisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Materialisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Metafysik

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Monopoldannelse

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Opportunisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Produktivkræfter

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Reformisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Revisionisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Socialdemokratisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Spekulation

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Trotskisme

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Udbytning

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Unity and Struggle nr. 39 – December 2019

No. 39 – December of 2019

Contents

Benin            5
The Single Currency of the Economic Community of West African States (ECOWAS) and the Maneuvers of Sabotage by France and Its Agents
Communist Party of Benin

Bolivia          10
The Bolivian Communist Movement and the Communist International
Revolutionary Communist Party – PCR – Bolivia

Brazil            17
The Increase in the Exploitation of the Working Class
Revolutionary Communist Party– PCR – Brazil

Burkina Faso 27
We Denounce the Murders in Yagha!
Revolutionary Communist Party of Volta

Denmark       32
The Significance of the Communist International in Building the Party in the Struggle against Right Opportunism
Workers Communist Party, APK, Demark

Dominican Republic           38
The Revolution Is a Concrete Issue
Communist Party of Labor – PCT

Ecuador        45
The Struggle of Ideas
Marxist-Leninist Communist Party of Ecuador – PCMLE

France           60
On the “Yellow Vests” Movement
Communist Party of the Workers of France – PCOF

Italy              66
The Tactics of the “United Front” and the Slogan of the “Workers’ Government”
Communist Platform

Mexico          74
The Influence of the Communist International in Mexico
Communist Party of Mexico (Marxist-Leninist)

Morocco        86
The Democratic Road and the building of the Party of the working class and the working masses
Democratic Road

Peru               97
For a Popular Political Solution to the Governmental Crisis in Peru!
Peruvian Communist Party (Marxist-Leninist)

Spain             103
The Imperialist Crisis and our Tasks in the Trade Union Movement
Communist Party of Spain (M-L) – PCE(ml)

Tunisia          113
On the Question of Internationalism in the Circumstances of Our Time
Workers Party of Tunisia

Turkey           133
Wallerstein’s Analysis and its Impasses: From Rhetoric to Reality
Party of Labor (EMEP) – Turkey

Venezuela     150
Ideological Struggle and Threats of Military Aggression in Venezuela
Marxist-Leninist Communist Party of Venezuela – PCMLV

Klassekamp – Revolution – Socialisme. Magasinet ENHED og KAMP har det hele!

Tankestof til tidens brændende spørgsmål – Handling i en verden moden til forandring

Del og brug gerne

Back To Top